ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่143/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่สระแก้ว แก้ปัญหาพัฒนาการผลิต ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน

 

วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่สระแก้ว แก้ปัญหาพัฒนาการผลิต

ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน

 

 

 

         

             23 ธันวาคม 2559 - ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน” และงาน OTOP สัญจร โดยมี ดร. ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวรายงานการจัดงาน และนาย กล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ผู้ประกอบการ OTOP หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 250 คน ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

             ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การยกระดับสินค้าโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือคูปองวิทย์เพื่อโอทอปเป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ OTOP ทำให้สินค้า OTOP ได้รับการพัฒนา และยกระดับมาตรฐาน ทั้งในประเทศ และระดับสากล

           ในปี 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการโครงการคูปองวิทย์ เพื่อ OTOP ให้กับผู้ประกอบการ จำนวน 239 ราย และได้ร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานอีก 37 แห่ง เพื่อร่วมกันดำเนินการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามแนวทางประชารัฐเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP เข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความพร้อมในด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านอาหาร เทคโนโลยีด้านสมุนไพร เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ และเทคโนโลยีวัสดุ มุ่งเน้นคุณภาพและสอดคล้องตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล เพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลิตของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง ในการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายแบบครบวงจรของชุมชน ที่มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ

           นอกจากนี้ภายในงานสัมมนาฯ ยังได้มีจัดนิทรรศการแสดงให้เห็นภาพรวมการสนับสนุนการพัฒนาสินค้า OTOP ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รวมถึงสาธารณสุขจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม เพื่อให้เป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการ OTOP จะได้มีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงการให้บริการได้ตรงตามความต้องการ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการนำสินค้าร่วมจัดจำหน่ายภายในงานด้วย

.......................................................................................

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www. Facebook/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่142/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่เขตหนองแขม บำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าดำ

วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่เขตหนองแขม บำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าดำ

 

 

          ดร.อมรพล  ช่างสุพรรณ  กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คุณพรพิมล ผลอวยพร ประธานชุมชนตลาดหนองแขม เป็นกลุ่มจิตอาสาย้อมผ้าดำให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีกรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่ขนย้ายน้ำย้อมผ้าดำดังกล่าวมาดำเนินการบำบัดอย่างถูกวิธีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมก่อนทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

.......................................................................................

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

(ข่าวที่141/2559) วศ./ ก.วิทย์ฯ จิตอาสา อำนวยความสะดวกประชาชน ณ สนามม้าราชตฤณมัย

วศ./ ก.วิทย์ฯ จิตอาสา อำนวยความสะดวกประชาชน ณ สนามม้าราชตฤณมัย

 

 

         9 ธันวาคม 2559  ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเป็นจิตอาสาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคที่เดินทางมาไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มจากกรมวิทยาศาสตร์บริการจำนวน 350 ชุด การไฟฟ้าฝ่ายการผลิตสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 4000 ขวด กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนเจลล้างมือ 4000 ขวด ซอฟเฟลกันยุง 4000 ซอง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสนับสนุนน้ำดื่ม 1000 ขวด ครัวศรีวิชัยสนับสนุนอาหาร จำนวน 1000 ชุด

         สำหรับจุดรองรับประชาชนที่สนามม้าราชตฤณมัย (สนามม้านางเลิ้ง) ได้มีการอำนวยความสะดวกในส่วนของ โต๊ะลงนามถวายความอาลัย อาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมถึงรถรับ-ส่งจากสนามม้าราชตฤณมัยถึงสนามหลวง ในทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น. อีกด้วย

 

-------------------------------------------------------------------------------

จิตลดา คณีกุล / ข่าว

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

(ข่าวที่140/2559) วศ./กวิทย์ฯ จับมือ มจพ.พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออก ของผู้ประกอบการภาคกลาง

วศ./กวิทย์ฯ จับมือ มจพ.พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออก

ของผู้ประกอบการภาคกลาง

 

 

          7 ธันวาคม 2559 ห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้านแก้ว กองวัสดุและวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคทำลูกปัดแก้วเบื้องต้น” ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการทำลูกปัดแก้วเบื้องต้น ให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการขึ้นรูปด้วยเปลวไฟและสามารถทำน้ำดินชุบแกนสำหรับขึ้นรูปขึ้นใช้เอง เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ด้านแก้วนำความรู้ที่ได้มาประกอบเป็นอาชีพ โดยมีผู้ประกอบการที่มีความสนใจทางด้านแก้วเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง218 ชั้น2 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

จิตลดา คณีกุล ภาพ/ข่าว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th

Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

(ข่าวที่139/2559)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคทำลูกปัดแก้วเบื้องต้น”

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “เทคนิคทำลูกปัดแก้วเบื้องต้น”

 

   

          7 ธันวาคม 2559 ห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้านแก้ว กองวัสดุและวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคทำลูกปัดแก้วเบื้องต้น” ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการทำลูกปัดแก้วเบื้องต้น ให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการขึ้นรูปด้วยเปลวไฟและสามารถทำน้ำดินชุบแกนสำหรับขึ้นรูปขึ้นใช้เอง เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ด้านแก้วนำความรู้ที่ได้มาประกอบเป็นอาชีพ โดยมีผู้ประกอบการที่มีความสนใจทางด้านแก้วเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง218 ชั้น2 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

จิตลดา คณีกุล ภาพ/ข่าว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th

Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

  1. (ข่าวที่138/2559) วศ./ ก.วิทยาศาสตร์ฯ นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เซรามิก พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
  2. (ข่าวที่137/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ จัดสัมมนา วศ.สร้างสุขเพื่อเตรียมความพร้อมบริการงานเชิงรุก
  3. (ข่าวที่ 136/2559) สัมมนาเชิงปฏฺิบัติการ "การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคกลาง"
  4. (ข่าวที่ 135/2559 ข้าราชการเจ้าหน้าที่และพนักงาน วศ. ร่วมเป็นจิตอาสา ณ จุดบริการประชาชน (สนามม้านางเลิ้ง))
  5. (ข่าวที่134/2559) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"ข้อกำหนด ISO 9001:2015"
  6. (ข่าวที่133/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ เปิดแลป โชว์ศักยภาพทดสอบคุณภาพอาหารด้วยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สัมผัส
  7. (ข่าวที่132/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ รวมพลังแห่งความภักดี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9
  8. (ข่าวที่ 131/2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ด้วยสีย้อมธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์)
  9. (ข่าวที่130/2559) นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง กองวัสดุวิศวกรรม
  10. (ข่าวที่129/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP อาหารและเครื่องดื่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้มาตรฐาน อย.