ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่81/2563) วศ.อว.ร่วมกับ มอ. พัฒนาหลักสูตร Dual degree สร้างนักศึกษาคุณภาพ

37EE7070 640E 4687 B2CE 3C1FC0D0D2C8 79AEE980 3396 49E7 B710 054A6E3251CC 

863BA0E7 FF82 4BBD 8A40 5AFB6DB9AF34 1175573B 7D00 4B2C AC1E 9990E8849BD2 

    

     วันที่ 1 เมษายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อวางแผนการพัฒนาหลักสูตร Dual degree สร้าง New skill ให้กับนิสิต นักศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตร Non-degree เพื่อ Re-skill Up-skill ให้กับบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรภาคอุตสาหกรรมด้านยางและนํ้ายางในเขตภาคใต้ของประเทศ

     ผลการประชุม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทางคณะวิทยาศาสตร์ มอ. จะขอใช้หลักสูตร e-Learning ของ วศ. ให้นักศึกษาได้เลือกเรียน เพื่อเก็บชั่วโมงและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา นอกจากนี้ จะจัดฝึกอบรมร่วมกันเพื่อพัฒนานักศึกษา และบุคลากรของ มอ. โดยเริ่มจาก หลักสูตร “สถิติสำหรับการวิเคราะห์ทดสอบ” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 ผ่านโปรแกรม Zoom นอกจากนี้ วศ. และ มอ. มุ่งสร้างพันธมิตรความร่วมมือกับการยางแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการของอุตสาหกรรมด้านยางและน้ำยางในเขตภาคใต้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทีมโฆษกกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews