ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่74/2563)วศ.อว. ส่งมอบเจลล้างมือสูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้หน่วยงานในสังกัด อว. บริการประชาชน

D10 2 D10 3

D10 1 D10 4

      26 มีนาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วศ. ส่งมอบเจลล้างมือสูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้กับหน่วยงานในสังกัด อว. โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติรับมอบ และมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด อว. รับมอบเจลล้างมือสูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อให้บริการบุคลากรภายใน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ เป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid -19 พร้อมทั้งสื่อสารความรู้ความเข้าใจเสริมสุขอนามัยที่ดี แก่ประชาชนต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 71210 2210 7097  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews