ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่171/2561)วศ. /ก.วิทยาศาสตร์ เปิดให้ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพ PT Providers

 

 

A2 1 A2 3

A2 4 A2 2

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ดร.พจมาน ท่าจีน เลขานุการกรม และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญ และผู้เข้ารับการอบรม Training Workshop for Enhancing the Capability of proficiency Testing (PT) Providers from the various Working Groups (WGs) under ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) in Complying with the Requirements of ISO/IEC 17043 : 2010 ซึ่งจัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) รวมทั้งทีมงานจากประเทศอาเซียน จำนวนกว่า 50 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เปิดให้คณะได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ มุ่งให้ตัวแทนจากห้องปฏิบัติการต่าง ๆ จากประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าใจถึงการเป็น PT Providers ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17043 ส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานสากล ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว /ภาพ :  พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่170/2561) 1 ตุลาคม วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

A1 4 A1 3

A1 2 A1 1

วันที่ 1 ต.ค. 2561 ทางราชการได้จัดให้มีงานรัฐพิธีประจำปี เพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ 1 ตุลาคมขแงทุกปี เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
              ในการนี้ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ รับเสด็จ และ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมพิธีด้วย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว /ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่169/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ มรภ.ร้อยเอ็ด คัดสรรของดีบุรีรัมย์ เปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP

 

 

E11 4 E11 2

E11 3 E11 1

วันที่ 29 กันยายน 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ประกอบการโครงการยกระดับ OTOP ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอพื้นถิ่น และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน และนายวงเทพ เขมวิรัตน์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

                   นางอุมาพรฯ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งใจที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่กลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อนำไปยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ ภายใต้การดำเนินงานโครงการยกระดับ OTOP (Bigrock) รวมทั้งส่งเสริมช่องทางให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วมาทดสอบตลาด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมงานจะได้ซื้อสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพในโครงการ และเป็นจุดเปลี่ยนให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

                   ในโอกาสเดียวกันนี้อธิบดีและคณะเจ้าหน้าที่ยังได้มีการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าไหมแม่หวานหวาน และกลุ่มบ้านดินภูเขาไฟ อ.นางรอง ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้าน วทน. เชิงลึก จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่าทางกลุ่มมีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยกลุ่มบ้านดินภูเขาไฟได้รับพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นในกระบวนการผลิตเพื่อเตรียมการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการตามมาตรฐาน ส่วนผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าไหมแม่หวานหวานได้นำเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติมาประยุกต์ใช้กับการย้อมแบบดั้งเดิม สามารถพัฒนาคุณภาพ พัฒนารูปแบบให้เป็นที่ต้องการของตลาด เกิดการพัฒนาสินค้าอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : พรระวินทร์ ควรแย้ม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่168/2561)วศ./ก.วิทย์ หนุนอุตสาหกรรมภาคเหนือ เปิดสัมมนาเสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย ISO/IEC17025 version 2017 พร้อมเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

 E10 3E10 4

E10 1 E10 2

          24 กันยายน 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง เสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย ISO/IEC 17025 version 2017  พร้อมกับการเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการภาคเหนือของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กล่าวรายงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

        

         นางอุมาพรฯ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคเหนือ ตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นศูนย์ฯแห่งที่ 3 ต่อจาก จ.ขอนแก่น และ จ.ระยอง เป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกด้านบริการรับส่งตัวอย่างทดสอบ และให้คำปรึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการแบบเบ็ดเสร็จให้กับผู้ประกอบการในภาคเหนือ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยบูรณาการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และในวันนี้ยังได้จัดสัมมนาส่งเสริมการยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบของภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงให้มีความสามารถตามมาตรฐานสากล ที่จะส่งผลต่อการประกันคุณภาพผลการทดสอบสินค้า ย้ำให้เห็นความสำคัญว่าสินค้าที่มีมาตรฐานต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกัน ช่วยสร้างโอกาสการแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป

         ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคเหนือฯ พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม  SMEs และชุมชน  ในพื้นที่จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อเพื่อส่งตัวอย่างทดสอบ ขอคำปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับงานบริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการทุกด้าน สามารถติดต่อผ่านระบบได้ที่เว็บไซต์ onestop.most.go.th หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคเหนือ ชั้น 2 อาคาร B อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 114361 โทรสาร 053 114362 E mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่167/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ มรภ. บุรีรัมย์ เปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP จ. บุรีรัมย์

 

 

E9 4 E9 2

E9 3 E9 1

วันที่ 22 กันยายน 2561 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวถึงความเป็นมาโครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดยากจนที่สุดในประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ประกอบฟการโครงการยกระดับ OTOP ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ใช้วิทยาศาสตร์ืเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลไกในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ โดยการพัฒนากระบวนการผลิต การออกแบบ และบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าทอพื้นถิ่น และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดจากผลิตภัณฑ์แล้วเสร็จ งานนี้มีผู้ประกอบการมาออกร้านจำหน่ายและทดสอบตลาดทั้งสิ้น 102 ราย จาก 12 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.แคนดง อ.บ้านด่าน อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.ชำนิ อ.พลับพลาไชย อ.หนองหงส์ อ.นาโพธิ์ อ.ปะคำ อ.สตึก อ.ลำปลายมาศ ซึ่งได้มีการมอบป้ายร้านค้าให้แก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าทอบุรีรัมย์ที่งดงามอีกด้วย

            กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ มรภ. บุรีรัมย์ เปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP จ. บุรีรัมย์ โดยได้จัดงาน มหกรรม OTOP "สืบสานภูมิปัญญา ผ้าทอบุรีรัมย์ เลิศล้ำสมุนไพร" ระหว่างวันที่ 22 ถึง 23 กันยายน 2561 ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว/ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

  1. (ข่าวที่166/2561)10 ปี ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับหน่วยรับรองระบบงานประเทศไต้หวัน TAIWAN ACCREDITATION FOUNDATION(TAF)
  2. (ข่าวที่165/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ มทร.ล้านนา จัดงาน" Craft Trend" คัดสรรของดีเมืองตาก เมืองสามหมอก เปิดสู่ตลาด ณ ศูนย์การค้าเมญ่า
  3. (ข่าวที่164/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ติดตามการดำเนินงาน ยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. จ.ตาก
  4. (ข่าวที่163/2561)ห้องสมุดกรมวิทย์ฯ (สท.) ผ่านการประเมินเพื่อขอการรับรองห้องสมุดสีเขียว
  5. (ข่าวที่162/2561)การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกภาคกลางเพื่อการส่งออก
  6. (ข่าวที่161/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ติดตามการดำเนินงาน ยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. จ.ตาก
  7. (ข่าวที่160/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ติดตามการดำเนินงาน ยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. จ.นครพนม
  8. (ข่าวที่159/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การนำเทคโนโลยียกระดับสินค้า OTOP จ.น่าน
  9. (ข่าวที่158/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คัดสรรสินค้าคุณภาพจำหน่ายในตลาด “ภูษา พฤกษา น่านนคร” จังหวัดน่าน
  10. (ข่าวที่157/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับสินค้า OTOP จ.บุรีรัมย์