ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่75/2563)คณะผู้ตรวจราชการ อว. ตรวจเยี่ยม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

A1 12 A1 10

A1 11 A1 11


วันที่ 27 มีนาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการต้อนรับ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่วนของภาพรวมภารกิจ วศ. ความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนองค์กร และโครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097 โทรสาร 0 2201 7470
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

 
footer dssnews