ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 295/2566) ป.ป.ช. ประกาศผล ITA ประจำปี 2566 วศ.อว. ได้คะแนนระดับ A สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ

F207 2 F207 1

 

            เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้คะแนนการประเมินอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 85.39 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ A
​            นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ในภาพรวมถือว่า วศ. มีระดับค่าเฉลี่ยคะแนนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส แต่อย่างไรก็ตาม วศ. ยังมีประเด็นสำคัญที่ต้องนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการเพื่อยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้รับบริการและสาธารณชนได้อย่างต่อเนื่องและมากยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 294/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ TusPark Thailand ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสนามทดสอบยานยนต์ CAV Proving Ground ของ วศ.

 F206 2 F206 1

F206 3 F206 4

 

           วันที่ 26 กันยายน 2566 ดร.ปาษาณ กุลวานิช นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) หัวหน้าโครงการพัฒนาสนามทดสอบยานยนต์ CAV Proving Ground ของ วศ. พร้อมทีมงานผู้วิจัย ให้การต้อนรับคณะจาก TusPark Thailand พร้อมสื่อมวลชน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ (T-CAVs) ของ วศ. บนพื้นที่ 26 ไร่ ณ EECi วังจันทร์วัลเลย์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยได้สาธิตการทดสอบแสดงการทำงานของรถอัตโนมัติบนสนามทดสอบฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมรองรับการให้บริการภายในปี 2568 ทั้งนี้ การพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว วศ. มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานยานยนต์แห่งอนาคตที่พัฒนาได้เองภายในประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 293/2566) มุทิตาสัมพันธ์ วศ.อว. อำลาผู้เกษียณฯ อุ่นใจ สานสายใยองค์กร

F205 1 F205 2

F205 4 F205 3

 

            วันที่ 26 กันยายน 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 เพื่อขอบคุณและแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการผู้ครบอายุเกษียณและผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ซึ่งอบอวลด้วยบรรยากาศสานสายใยสัมพันธ์ที่อบอุ่น เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาของชาว วศ. สำหรับในปี 2566 วศ.อว. มีข้าราชการเกษียณฯ รวมทั้งสิ้น 9 คน โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหนึ่งในผู้เกษียณอายุราชการดังกล่าวด้วย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 292/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ TusPark Thailand จัดสัมมนาความร่วมมือ ไทย-จีน พัฒนาเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติและหุ่นยนต์ มุ่งสร้างมาตรฐานการทดสอบพร้อมขับเคลื่อน CAVs สู่การใช้งานจริง

F204 3 F204 4

F204 1 F204 6

 

          วันที่ 25-26 กันยายน 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมมือกับ TusPark Thailand จัดกิจกรรม “ประชุมสัมมนาวิชาการความร่วมมือไทย-จีน ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติและหุ่นยนต์ 2566: มาตรฐานการทดสอบและการขับเคลื่อนสู่การใช้งานจริงของยานยนต์อัตโนมัติไร้คนขับ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรม Graph Hotel เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และเยี่ยมชมดูงาน ศูนย์ทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ (T-CAVs) ณ EECi วังจันทร์วัลเลย์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระบบโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์อัตโนมัติของเซินเจิ้น Smart city และความพร้อมในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี CAV ของไทยในอนาคต
           ดร.นพ.ปฐมฯ อธิบดี วศ. เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2566 วศ. พร้อมด้วย TusPark Thailand และ Shenzhen Automatic Driving Intelligence Research Center (ADIRC) ฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ลงนามในรายงานการประชุมข้อตกลงความร่วมมือ ไทย-จีน ด้านการพัฒนาโครงการนวัตกรรมประเทศไทย โดยมีข้อตกลงความร่วมมือกันในด้านการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะร่วมกัน ไทย-จีน ด้านการเชื่อมต่ออัจฉริยะ การขับขี่ยานยนต์สมัยใหม่ Internet of Things (IoT) หุ่นยนต์อัจฉริยะ เทคโนโลยีดิจิตอล ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะโดยพัฒนาระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและรองรับการเติบโตของการขับขี่อัจฉริยะ และด้านส่งเสริมการพัฒนาสนามทดสอบยานยนต์ไร้คนขับ (Cav Proving Ground) ของ วศ. เพื่อการให้บริการทดสอบคุณภาพรวมถึงการวิจัยด้านเทคโนโลยีขับขี่อัจฉริยะทั้งไทยและจีนได้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงาน ผนึกกำลังร่วมกันนำมาสู่การจัดประชุม “สัมมนาวิชาการความร่วมมือไทย-จีน ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติและหุ่นยนต์ 2566: มาตรฐานการทดสอบและการขับเคลื่อนสู่การใช้งานจริงของยานยนต์อัตโนมัติไร้คนขับ” ในครั้งนี้
           ด้าน ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม วศ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสู่การนำเทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัติไร้คนขับมาใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้ โดยวันที่ 25 กันยายน 2566 เป็นการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัติทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีน ร่วมบรรยายในประเด็นที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีของตัวรถ มาตรฐานและการทดสอบ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องพัฒนาเพื่อรองรับกับการนำยานยนต์อัตโนมัติมาใช้งานจริงบนถนน เราโชคดีที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ของเมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน มาถ่ายทอดความสำเร็จของเมืองเซินเจิ้น smart city นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทย” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากมุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐและภาคเอกชนทั้งไทยและจีน ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาและนำ CAV มาใช้ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกิจกรรมประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว วศ.อว. และ TusPark Thailand ร่วมดำเนินการทั้ง Onsite และแบบ “เรียลไทม์ออนไลน์ลิงค์ หนึ่งงานสัมมนาฯ สองสถานที่ประชุม” คือ จัดพร้อมกันทั้งที่กรุงเทพฯ – เซินเจิ้น ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายกว่า 200 คน ดร.กนิษฐ์ฯ กล่าว
​            สำหรับวันที่ 26 กันยายน 2566 ผู้ร่วมสัมมนาทั้งสองฝ่ายและสื่อมวลชน ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ (T-CAVs) ของ วศ.อว. บนพื้นที่ 26 ไร่ ณ EECi วังจันทร์วัลเลย์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยมี ดร.ปาษาณ กุลวานิช นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ หัวหน้าโครงการพัฒนาสนามทดสอบยานยนต์ CAV Proving Ground ของ วศ. พร้อมทีมงานผู้วิจัย ได้สาธิตการทดสอบแสดงการทำงานของรถอัตโนมัติบนสนามทดสอบฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ วศ. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจในการให้บริการด้านปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมไทย รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ และการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ซึ่งในปัจจุบัน วศ. ได้พัฒนาศักยภาพในการให้บริการทดสอบยานยนต์สมัยใหม่ไร้คนขับ รวมถึงการทดสอบด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ดังนั้น การแสวงความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรของประเทศต่างๆ และไทย-จีน ถือเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกันมาอย่างยาวนาน และประเทศจีนมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ วศ. มุ่งหวังสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 291/2566) รมว.ศุภมาส ร่วมแสดงมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ กระทรวง อว. ประจำปี 2566

F203 2 F203 3

F203 1 F203 4

 

            วันที่ 22 กันยายน 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ของกระทรวง อว. โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานมอบประกาศกิตติคุณฯ และกล่าวแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมด้วย นางสาวภัทริยา ไชยมณี และ ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และผู้บริหาร วศ. เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
            ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีผู้เกษียณเข้าร่วมงาน 9 คน ได้แก่ นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นายวันชัย ชินชูศักดิ์ ผู้อำนวยการกองสอบเทียบเครื่องมือวัด นายนภดล แก้วบรรพต นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ นายชนินทร์ เลิศคณาวนิชกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ นางวันดี ลือสายวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ นายสุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ นางสาวสวรรยา เชื้อพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ นางมาลินี แซ่จุ้ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และนางมุจรินทร์ ดำขำ พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 290/2566) วศ.อว. มุ่งพัฒนาศักยภาพข้าราชการ พนักงานราชการใหม่ เพื่อเป็นบุคลากรที่ดี มีจริยธรรม รักและพัฒนาองค์กร
  2. (ข่าวที่ 289/2566) วศ.อว. ร่วมแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย คว้ารางวัลจากเวทีระดับนานาชาติ
  3. (ข่าวที่ 288/2566) วศ.อว. จับมือสถาบันอุดมศึกษาร่วมผลักดันการพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการของหน่วยตรวจสอบและรับรอง มุ่งพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
  4. (ข่าวที่ 287/2566) วศ. ลงพื้นที่เร่งขับเคลื่อนส่งเสริมหน่วยตรวจสอบและรับรองในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา อว.
  5. (ข่าวที่ 286/2566) กรมวิทย์ฯ บริการ พร้อมหนุนนโยบาย ของรัฐมนตรีศุภมาส อิศรภักดี เพื่อขับเคลื่อน อว. มุ่งเน้น “วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ” พร้อมชู “เรียนดี มีความสุข มีรายได้”
  6. (ข่าวที่ 285/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประชุมความร่วมมือ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น National Metrology Institute of Japan (NMIJ) ด้านการสอบเทียบ หนุนฐานข้อมูลและการทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  7. (ข่าวที่ 284/2566) นักเรียน รร.อัสสัมชัญธนบุรี เข้าศึกษาดูงานห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  8. (ข่าวที่ 283/2566) วศ.อว. ต้อนรับรัฐมนตรีศุภมาศ อิศรภักดี โอกาสเข้าปฏิบัติภารกิจกระทรวง อว. วันแรก
  9. (ข่าวที่ 282/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนามความร่วมมือ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบและงานวิจัยฯ
  10. (ข่าวที่ 281/2566) วศ.อว. ร่วมพิธีเปิดงาน Medical Fair Thailand 2023

Page 1 of 379