th en 

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่168/2564)วศ.อว. ลงพื้นที่ Clear and Clean ทำความสะอาดและมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ รร.พิบูลประชาสรรค์ และสน.ดินแดง

A10 8 A10 7

A10 5 A10 6

 

       วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นางสาวภัทริยา ไชยมณี เลขานุการกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยบุคลากร วศ. ลงพื้นที่ทำความสะอาดและส่งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ Sodium Hypochlorite ฉีดพ่นทำความสะอาดพื้นที่ส่วนๆ พร้อมมอบน้ำยา ชุด PPE และสาธิตวิธีการใช้น้ำยาทำความสะอาด ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ และสถานีตำรวจนครบาลดินแดง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ บรรจงการ ผอ. รร.พิบูลประชาสรรค์ และ พ.ต.อ.รัฐชัย ศรีวิชัย ผู้กำกับ สน.ดินแดง ให้การต้อนรับ

        ดร.สุชาติ บรรจงการ กล่าวว่า โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนสหศึกษามีนักเรียนกว่า 1,300 คน แบ่งเป็น 4 แผนก คือ แผนกอนุบาล แผนกประถมศึกษา แผนกมัธยมศึกษา และแผนกอาชีวศึกษา ทางโรงเรียนมีนักเรียน เป็นเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสที่เรียนร่วมกับนักเรียนปกติทุกชั้นเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน ปัจจุบันเปิดเรียนตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School ห้องเรียนพิเศษ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ขอขอบคุณกรมวิทยาศาสตร์บริการ รวมถึงผู้บริหาร อว.ทุกท่าน ที่เล็งเห็นความสำคัญในการทำความสะอาดสถานที่ในโรงเรียน และอนุเคราะห์องค์ความรู้การใช้งานน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึงจัดทีมงานพร้อมอุปกรณ์ และมอบให้โรงเรียนไว้ใช้ทำความสะอาดเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น


       ด้าน พ.ต.อ.รัฐชัย ศรีวิชัย กล่าวว่า สถานีตำรวจนครบาลดินแดง ปัจจุบันมีผู้ติดต่อใช้บริการเป็นจำนวนมาก และเป็นจุดที่มีชุมชนที่มีผู้พักอาศัยอยู่จำนวนมาก เช่น แฟลตดินแดง ตลาดสด และชุมชนอื่นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังได้องค์ความรู้จากสาธิตวิธีการใช้น้ำยาทำความสะอาด ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการทำความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรการของกรมอนามัย พร้อมทั้งขอขอบคุณผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ และกระทรวง อว. ที่สนับสนุนอุปกรณ์ในการผสมและชุด PPE เพื่อใช้ทำความสะอาดสถานที่ เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสะอาด ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมและใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นตามที่เคยปฏิบัติมา ทั้งนี้โดยการประสานของนายสุโชติ โลหะทรัพย์สกุล ทีมที่ปรึกษา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง 

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

(ข่าวที่167/2564)วศ.ร่วมพิธีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2564

 

A10 4 A10 2

A10 1 A10 3

       19 ตุลาคม 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายราชสักการะ พร้อมคณะผู้บริหาร อว. ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด ผู้แทนมหาวิทยาลัย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพุ่มดอกไม้และถวายราชสักการะฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยะภาพในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อประเทศนับอเนกประการ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4  สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ภาพ : เอกพจน์ เกลี้ยงงาม

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

(ข่าวที่166/2564)วศ. จัดประชุมร่างข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ

A9 2 A9 1

      วันที่ 18 ตุลาคม 2564 กรมวิทยาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยนางสาวณตะวัน ทิพย์วิเศษ  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ เป็นประธานการประชุมหารือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อร่างข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ ครั้งที่ 3  พร้อมด้วยคณะทำงาน ณ ห้องประชุม กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ชั้น 5 อาคารดร.ตั้ว ลพานุกรม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

(ข่าวที่165/2564)"อว. พารอด" โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

 

A8 9 A8 11

A8 1 A8 10

       วันที่ 18 ตุลาคม 2564 "อว. พารอด" ดำริท่านรัฐมนตรีเอนก เหล่าธรรมทัศน์ โดย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย นางอาภาพร สินธุสาร ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชุมชน และคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยมี ปลัดอาวุโส อำเภอสรรพยา นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอสรรพยา นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา รวมทั้งผู้แทนตำบลโพนางดำออก และตำบลตลุก ให้การต้อนรับ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ส่งมอบเครื่องกรองน้ำ อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ต อาหาร น้ำดื่ม และโลชั่นทากันยุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 3 ตำบลในอำเภอสรรยา คือ โพนางดำออก หาดอาษา และตลุก
      นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา เป็นผู้แทนพื้นที่ กล่าวขอบคุณผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นอย่างสูงที่นำเครื่องกรองน้ำ อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ต และโลชั่นทากันยุง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีงานวิจัยและพัฒนาจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ มาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : เทียรทอง ใจสำราญ : เอกพจน์ เกลี้ยงงาม

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

(ข่าวที่164/2564)วศ. กับเทคโนโลยีการผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ต เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ จังหวัดชัยนาท

 

A8 7 A8 6

A8 5 A8 8

 

     กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน ได้วิจัยพัฒนาอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ต เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปต้นแบบ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตรของไทย เช่น ข้าว ผลไม้ รวมทั้งขนมไทยเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ ข้าว แกง ผลไม้ในน้ำเชื่อม และขนมไทยสำเร็จรูป ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าอาหารไทย ซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นเสบียงในยามที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับประทานได้ทันที ปราศจากวัตถุกันเสียและสามารถยืดอายุการเก็บได้นาน
         ​วศ. ได้ผลิตข้าวสำเร็จรูปในถุงรีทอร์ต โดยผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยใช้เครื่องฆ่าเชื้อชนิดฉีดพ่นไอน้ำร้อน (Hot water spray retort) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการสเตอริไลซ์ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ ปราศจากวัตถุกันเสีย มีอายุการเก็บรักษาได้นาน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์น้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมบริโภค ได้แก่ น้ำพริกสมุนไพรทอดกรอบ และน้ำพริกไก่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

  1. (ข่าวที่163/2564)วศ.อว. ลงพื้นที่ Clear & Clean ทำความสะอาดและมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ รร.ศึกษานารีวิทยา
  2. (ข่าวที่162/2564)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  3. (ข่าวที่161/2564)วศ. ประชุมร่วม วช. หารือ MOU เรื่องมาตรฐานความปลอดภัย
  4. (ข่าวที่160/2564)"อว.Clear & Clean โดย วศ. ลงพื้นที่ทำความสะอาดและมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ รร.ฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม"
  5. (ข่าวที่159/2564)วศ.อว. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “อว.ทำดี น้อมรำลึกแด่พ่อหลวง
  6. (ข่าวที่158/2564)วศ. จิตอาสาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เพิ่มความปลอดภัย ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
  7. (ข่าวที่157/2564)วศ.จัดประชุม "DSS Town Hall Meeting" แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในองค์กรเกี่ยวกับโครงสร้างภารกิจ วศ.ช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์บริการ
  8. (ข่าวที่156/2564)ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรี นำทีม อว. ลงพื้นที่ช่วยผู้ประกอบการแปรรูปหอยแมลงภู่ จ. สมุทรสงคราม
  9. (ข่าวที่155/2564)วศ. ร่วมคณะ รมว.อว ส่งมอบเทคโนโลยีช่วยน้ำท่วมอ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธย
  10. (ข่าวที่154/2564)วศ.อว. เดินหน้าผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ต เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Page 1 of 243

footer dssnews