ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่31/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการหนุน 100 ห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล

 

 

rsz 28471569 1756629864376719 4244397968787403429 n rsz 28279298 1756629677710071 9115810247370007022 n

rsz 28576558 1756629674376738 4794157954899795628 n rsz 28379085 1756629687710070 8125979527859756856 n

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล พร้อมมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 300 คน จาก 100 ห้องปฏิบัติการ และห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับมอบใบรับรองระบบงานจำนวน 5 ห้องปฏิบัติการ ดังนี้

1. บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด กลุ่มสิ่งแวดล้อม

2. แผนกวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด กลุ่มน้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล อาหาร อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สระบุรี) กลุ่มอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4. Phanthamit Analytical Lab Co.,Ltd. กลุ่มสิ่งแวดล้อม

5. บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มน้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล อาหาร อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว : สุกฤต แก้วบุญ ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่30/2561)วศ. พัฒนาบริการห้องสมุดสีเขียว หนุนเรียนรู้ วทน. ควบคู่การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 

rsz mg 4914 rsz mg 4991

rsz mg 4947 rsz mg 4971

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) ชี้แจงนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวกำไล ลิ่มสอน บรรณารักษ์ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ร่วมเป็นวิทยากร    ในการถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงาน ข้อกำหนดมาตรฐาน และมาตรการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อม  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

       ทั้งนี้ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) มุ่งเพิ่มศักยภาพการบริหารและจัดการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการบูรณาการเครื่อข่ายแหล่งบริการสารสนเทศภายในประเทศ และพัฒนาสำนักหอสมุดฯเป็นศูนย์กลางบริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาคลังความรู้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในรูปแบบดิจิตอล โดยการบริหารจัดการห้องสมุดตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ อย่างยั่งยืนต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์  ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่29/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วม รักษาศีล บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พ.ศ.๒๕๖๑

 

 

rsz img 3933 rsz img 3965

rsz img 3959 rsz img 3892

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 / นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยบุคลากร วศ. และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพกิจกรรม “รักษาศีล บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พ.ศ.๒๕๖๑”ร่วมกับ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของวันมาฆบูชา ตลอดจนแนวทางที่พึงประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

ทั้งนี้กิจกรรม “รักษาศีล บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พ.ศ.๒๕๖๑” ประกอบไปด้วยกิจกรรม ปฎิบัติธรรมรักษาศีล5 รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.๔ และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัด /////////

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว/ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่28/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่หนุนห้องปฏิบัติการ SMEs ภาคใต้ เข้าสู่ระบบรับรองมาตฐานสากล

 

 

 

rsz 28238296 1754742694565436 3185131702112548769 o rsz 28336798 1754742904565415 6793734911920120555 o

rsz 28424297 1754742731232099 6857431931389405958 o rsz 28337470 1754742814565424 1761028806313493129 o

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการทดสอบสำหรับ SMEs ภาคใต้” พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง “การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมด้าน วทน.ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ” ซึ่งมีผู้ประกอบการห้องปฏิบัติการ SMEs  ภาคใต้ เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ/ สอบเทียบ ทั้งด้านการบริหารงานคุณภาพและด้านวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน  ผลการทดสอบสำหรับ SMEs ในภูมิภาค ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งวศ.ได้จัดสัมมนาในลักษณะนี้ทุกภาค   เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้ห้องปฏิบัติการ SMEs เห็นความสำคัญของการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ สามารถรับรู้และเข้าถึงงานส่งเสริมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมด้านการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ การพัฒนาบุคคลากร การเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้าน วทน. ในรูปแบบต่างๆ โดย นางอุมาพร ย้ำว่า สินค้ามาตรฐานต้องได้บการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกัน วศ.จึงได้เน้นสร้างกลไกการตรวจสอบและรับรอง เพื่อให้การผลิตสินค้า และบริการมีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ   ช่วยเพื่อโอกาสในการแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว : ธนากร ปัญญาฤดีพร ภาพ : ปรีชา คำแหง  ตรวจข่าว : วลัยพร ร่มรื่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่27/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัย และพัฒนา ส่งเสริมข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

 

 

rsz img 3808 rsz img 3838

rsz img 3847 rsz img 3833

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 / นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา โดย สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วศ. เพื่อส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ และขยายฐานการเรียนรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยสามารถนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงแนวทาง การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 46 คน จากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วศ.

ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายในการพัฒนาบริการ เป็น e-library เพื่อเป็นคลังความรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ให้บริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำสารสนเทศเฉพาะทาง เพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนา โดยมีการเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศในรูปแบบที่สะดวก รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ส่งผลให้เกิดการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างพื้นฐานทางปัญญาและสังคมฐานความรู้ /////////

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว : สุกฤต แก้วบุญ ภาพ : พิพัฒนื ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

  1. (ข่าวที่26/2561)วศ./ก.วิทย์ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร “การปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับกระบวนการผลิตและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
  2. (ข่าวที่25/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ รายงาน คตป. สรุปผลการดำเนินงานการบริการด้าน วทน.
  3. (ข่าวที่24/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนเทคโนโลยีช่วยผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพการผลิตกระดาษ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
  4. (ข่าวที่23/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่จัดบูธแสดงการรับรองผลิตภัณฑ์สนับสนุนผู้ประกอบการเซรมมิก OTOP และ SMEภายใต้งานอุตสาหกรรมเซรามิก 4.0 จ. ลำปาง
  5. (ข่าวที่22/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เน้นประกันคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
  6. (ข่าวที่21/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการให้การต้อนรับ คณะผู้เชี่ยวชาญ จาก Kansas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  7. (ข่าวที่20/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  8. (ข่าวที่19/2561)วศ./ก.วิทย์ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร “การปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับกระบวนการผลิตและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
  9. (ข่าวที่18/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดทำแผนการปฏิรูปองค์การ
  10. (ข่าวที่17/2561)สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว