ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่77/2563)วศ. อว. เชิญชวนผู้สนใจเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างทักษะผ่านระบบ e-learning

 

A2

     กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ,) โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ขอเชิญชวนผู้สนใจเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างทักษะผ่านระบบ e-learning เพื่อใช้เวลาในระยะวิกฤตสถานการณ์ COVID-19 ที่ต้องอยู่ในบ้านให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ (Re-skill Up-skill New skill ) โดยทางเลือกในการเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning เป็นการเรียนรู้ออนไลน์ ที่ วศ. ได้มีการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่หลักสูตรด้านข้อกำหนด ISO 9001:2015 สำหรับบุคลากรในระบบบริหารงานคุณภาพ หลักสูตรด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure :NQI) ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านระบบคุณภาพ ด้านการสอบเทียบเครื่องมือ ด้านการประกันคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ และด้านอื่น ๆ สามารถลงทะเบียน ได้ที่ http://www.e-learning.dss.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถเรียนรู้เพิ่มทักษะและหากผ่านหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 201 7000 หรือ เฟสบุคกรมวิทยาศาสตร์บริการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews