ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่73/2563)วศ.อว. รับมอบแอลกอฮอล์สู้ไวรัส จากไทยเบฟฯ

D8 1 D8 3

D8 2 D8 4

 วันที่ 25 มีนาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบแอลกอฮอล์จาก คุณวิภารัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโส และคณะ ซึ่งเป็นผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยแอลกอฮอล์ 72% 100 ลิตร และแอลกอฮอล์ 95% 100 ลิตร เพื่อให้ วศ.นำไปทำความสะอาดอุปกรณ์ในหน่วยงานและผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับวางจุดบริการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้เข้ารับบริการ ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมอัครเมธี อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 71210 2210 7097  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews