ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่157/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ร่วมประชุมวิชาการ APMP 2017 รับแนวทางเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี และเศรษฐกิจ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ

ร่วมประชุมวิชาการ APMP 2017 รับแนวทางเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี และเศรษฐกิจ 

Image 513f146 Image 44c10fc

Image a47fe6a Image 237b5f4

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) นางอุมาพร สุชม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมประชุมวิชาการ The 33rt APMP General Assembly and Related Meetings 2017 ในฐานะที่ วศ. เป็น Full Member องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เพื่อรายงานความก้าวหน้า และรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มประเทศสมาชิก (Asia Pacific Metrology Programme : APMPพร้อมมีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างสมาชิกกลุ่มประเทศกำลังพัฒนากับสมาชิกที่มีศักยภาพทั้งทางด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ รวมถึงองค์กรความช่วยเหลือระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านเทคนิคการวัด การทดสอบ/สอบเทียบ วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองนิวเดลี ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ/ข้อมูล : กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ / เรียบเรียง : สุกฤต แก้วบุญ    ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าว156/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คนใหม่

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คนใหม่

24259642 1716909624999716 61496528 o 24271355 1716909618333050 722079676 o

24201466 1716910058333006 598868154 o 24209056 1716909651666380 1474587319 o

1 ธันวาคม 2560 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ วศ. ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คนใหม่ ณ บริเวณอาคารพระจอมเกล้า สป.วท. โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ไหว้ศาลพระภูมิ ณ บริเวณด้านหน้ากรมวิทยาศาสตร์บริการ และถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ วศ. ทุกท่านที่มาให้การต้อนรับ ณ บริเวณกรมวิทยาศาสตร์บริการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว: จิตลดา คณีกุล ภาพ: คุณวุฒิ ลี่แตง   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่155/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าชมศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา และร่วมประชุมคณะทำงาน ศปว.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าชมศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา

และร่วมประชุมคณะทำงาน ศปว.

IMG 3248 IMG 3219

 IMG 3312 IMG 3270           

29 พฤศจิกายน 2560 นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) พร้อมกับบุคลากรสำนักหอสุมดฯ และบุคลากรในหน่วยงานสมาชิกเครือข่าย ศปว. เข้าเยี่ยมชมศูนย์ให้คำปรึกษาด้ายทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ซึ่งได้เกียรติจาก นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานให้การต้อนรับ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

การเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ เนื่องจากศูนย์สำหรับให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ทั้งทางด้านการสร้างสรรค์งาน (IP Creation) การคุ้มครอง (IP Protection) และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ (IP Commercialization) โดยให้มีการให้คำปรึกษาแบบครบวงจร และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ในด้านการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกันระหว่างเครือข่ายสมาชิก ศปว.

IMG 3401 IMG 3367

IMG 3385 IMG 3402

ในวันเดียวกันนี้ มีการประชุมคณะทำงาน ศปว.ครั้งที่ 3/2560 โดยดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) เป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดLogo ศปว. และรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ประชาสัมพันธ์ผลงานและบริการของสมาชิกเครือข่ายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ Sharing ทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีผ่านช่องทางสื่อสารเว็บไซต์ ศปว.และFacebook ศปว. และกำหนดมาตรการเพื่อเผยแพร่ ในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของเครือข่ายสมาชิกแบบออนไลน์ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ / ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่154/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการนำวิทยาศาสตร์ยกระดับสินค้า พื้นที่ภาคใต้

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ
ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการนำวิทยาศาสตร์ยกระดับสินค้า พื้นที่ภาคใต้

Image 6e9b308 Image 5cd3aea

Image 77a436e Image 0b5e633

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมลงพื้นที่ภาคใต้ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในกิจกรรม ครม. สัญจร นำโดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการนี้ นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยผู้บริหาร นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้การต้อนรับและเสนอผลงานของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ช่วยแก้ไขปัญหา พัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพและได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข้อมูล/ภาพ : สำนักเทคโนโลยีชุมชน  เรียบเรียง :สุกฤต แก้วบุญ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่153/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการเตรียมความพร้อมบริการงานเชิงรุก เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการ ณ ศูนย์ SCG Experience รุ่น 2

กรมวิทยาศาสตร์บริการเตรียมความพร้อมบริการงานเชิงรุก

เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการ ณ ศูนย์ SCG Experience รุ่น 2

IMG 2447  IMG 2415  

IMG 2529  IMG 2483

24 พฤศจิกายน 2560 นางสาวนีระนารถ  แจ้งทอง ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำบุคลากร วศ. รุ่นที่ 2 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ SCG Experience ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลย์ เศรษฐบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจีเอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งวิทยากรของศูนย์ฯ เพื่อนำศึกษาดูงานและเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศูนย์ SCG Experience  สาขาเลียบด่วน – เอกมัยรามอินทรา

ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมบริการงานเชิงรุก สร้างความตระหนักรู้ในแนวปฏิบัติตน เพื่อการบริหารงานอย่างมีคุณภาพในการให้บริการ แก่บุคลากรของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และยังได้ศึกษาเรียนรู้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานด้านบริการมากขึ้น

กรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งเน้นการบริหารจัดการ ในการปฏิบัติราชการที่ให้ความสำคัญต่อผลสำเร็จของงาน การบริหารงานด้วยความโปร่งใส และให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  เตรียมความพร้อมบริการงานเชิงรุก และสร้างความตระหนักรู้ในแนวทางปฏิบัติตนเพื่อการบริหารอย่างมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศในการให้บริการต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ / ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่152/2560)กระทรวงวิทย์ฯ นำ วทน. ส่งเสริม OTOP และ SME จ.จันทบุรี เชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล
  2. (ข่าวที่151/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการเตรียมความพร้อมบริการงานเชิงรุก เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการ ณ ศูนย์ SCG Experience
  3. (ข่าวที่150/2560)สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมประชุมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สร้างความร่วมมือบริการสารสนเทศ วทน. ด้านนิติวิทยาศาสตร์
  4. (ข่าวที่149/2560)นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน ณ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  5. (ข่าวที่148/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก NMIJ เปิดห้องปฏิบัติการและพร้อมรับคำปรึกษาด้านมาตรวิทยา
  6. (ข่าวที่147/2560)ความคืบหน้าการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย ระหว่าง วศ. และ กสอ.
  7. (ข่าวที่146/2560)วศ./ก.วิทย์ เปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการห้องแลปไทย
  8. (ข่าวที่145/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ “เปิดห้องปฏิบัติการ ยาง” ต้อนรับ คณะจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  9. (ข่าวที่143/2560)วศ. / ก.วิทย์ ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ MSTQ พร้อมกระจายองค์ความรู้ ความสามารถ ผ่านห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
  10. (ข่าวที่142/2560) ครบรอบ 80 ปี สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ “วศ. เน้นความเชี่ยวชาญของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ถ่ายทอดสู่สังคม”