Thai English 

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 81 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ)

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

 

 

          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 นางสุธีรา เครือคล้าย หัวหน้าฝ่ายการคลัง นางสาวชุติมาสุจริตกุล หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ  พร้อมคณะ เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ได้เข้าร่วมทำวัตรเช้า สวดมนต์ ถวายสังฆทานและปัจจัยบำรุงวัด รวมทั้งฟังเทศนาธรรม โดยมีพระราชสิทธิมุนี วิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ 3 เจ้าคณะเขตพญาไท แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เรื่องศีล 5 พร้อมทั้งให้พร ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 

 

ข่าว / ภาพ: ทิพาพร ภูมิปกรณ์ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 โทร 02 201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์ www.dss.go.th

Facebook  : www. Facebook.com /DSSTHAISCIENCE 

(ข่าวที่ 80 วศ. ให้การต้อนรับผู้แทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย The National Institute of Public Administration of the Republic of Indonesia (NIPA))

 

วศ. ให้การต้อนรับผู้แทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย The National Institute of

Public Administration of the Republic of Indonesia (NIPA)

 

   

 

          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้แทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย The delegation of the leadership training programme National Institute of Public Administration (NIPA) The Republic of Indonesia ประจำปี 2016 รุ่นที่ 42 จำนวน 18 คน เยี่ยมชมและหารือร่วมกับคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นประเด็นนโยบาย ในการพัฒนาประเทศของไทย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีไทย-อินโดนีเชีย ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

 

ข่าว / ภาพ: ทิพาพร ภูมิปกรณ์ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 โทร 02 201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์ www.dss.go.th

Facebook  : www. Facebook.com /DSSTHAISCIENCE 

(ข่าวที่79/2559) เรียนรู้ ปูพื้นฐานงานวิทย์ กับห้องแลปจำลอง กรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559

เรียนรู้ ปูพื้นฐานงานวิทย์ กับห้องแลปจำลอง กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559  มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายความคิดสร้างนักวิทย์เยาวชนไทย ส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งต่อการสร้างคุณค่า แก้ปัญหา สร้างโอกาส  ของสังคม ชุมชนอย่างยั่งยืน ช่วยกระตุ้นให้เด็ก นักเรียน เยาวชน ได้มีความเข้าใจ ได้เรียนรู้ว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด ซึ่งปีนี้ได้จัดนิทรรศการเรียนรู้ ปูพื้นฐานงานวิทย์กับห้องแลปกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อให้ได้เรียนรู้การทำงานแบบนักวิทยาศาสตร์  ทดลองเป็นนักวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ไปกับ 4 โซน ในบูธ วศ.

โซน 1. Show Case : ตัวอย่างนักวิทย์สร้างผลงาน สร้างคุณค่า แก้ปัญหา สร้างโอกาส  ได้เรียนรู้ว่าผลงานของนักวิทยาศาสตร์มีส่วนสำคัญต่อการสร้างคุณค่า แก้ปัญหา สร้างโอกาส  ของสังคม ชุมชน     เช่น  

 • Show Case จากยางสู่ผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัย
 • Show Case งานวิจัยเพื่อลดการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมแก้วและกระจก
 • Show Case ชุดสอบเทียบปริมาตรของปิเปตต้นแบบ
 • Show Case การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ในการปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้ถ่านชีวภาพ
 • Show Case การใช้วิทยาศาสตร์แก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการ OTOP ด้านอาหาร
 • Show Case การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เด็กเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

โซน 2 แลปสาธิต: มาทดลองเป็นนักวิทย์ในห้องแลป เป็นการทำงานในห้องแลปจำลอง ในตัวอย่างที่เด็กและเยาวชนสามารถทดลองเป็นนักวิทย์ได้อย่างง่ายๆ มีการลงมือทำแลปได้ด้วยตัวเอง เช่น  

 • แลปเซรามิก เรียนรู้ขั้นตอนการทำเซรามิค การหล่อน้ำดินและตกแต่งสี
 • แลปเคมี เรียนรู้การผลิตเจลหอมปรับอากาศ  เรียนรู้สมบัติสารลดแรงตึงผิว จากน้ำยาซักผ้า / สบู่
 • แลปฟิสิกส์ เรียนรู้สมบัติเชิงกล คุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างทั้งที่ใช้เป็นวัสดุโครงสร้างหลักและวัสดุอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
 • แลปสอบเทียบ มาตรฐานการวัด การสอบเทียบเครื่องมือ

โซน 3 Science Show : ไขความลับ ความจริง จากเรื่องวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว เป็นการอธิบาย  ไขความลับ ความจริง จากเรื่องวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว เช่น

 • Science Show : Food for Fun
 • Science Show : น้ำบริสุทธิ์จริง
 • Science Show : วงล้อรอบรู้วิทยาศาสตร์
 • Science Show : เคมีในชีวิตประจำวัน

โซน 4 Display: เรียนรู้วิทยาศาสตร์ จับต้องได้กับตัวอย่างร้อยแปดสิ่งรอบตัว

ร้อยแปดสิ่ง จับต้องได้กับตัวอย่างนานาสารพัน ที่วิทยาศาสตร์ร่วมสร้างคุณค่า เช่น เรืองของวัสดุสัมผัสอาหาร  วัสดุแก้ว  กระดาษ สีผสมอาหารชนิดต่างๆ  รวมทั้ง การบำบัดน้ำเสียในชุมชน

 • วัสดุสัมผัสอาหาร
 • การเลือกใช้กระดาษ เยื่อกระดาษ
 • มารู้จักสีผสมอาหารกันเถอะ
 • การทดสอบคุณภาพของแก้ว
 • การบำบัดน้ำเสีย

          ทั้งนี้จุดเด่นของบูธที่เด็กๆ ไม่ควรพลาด เป็นห้องแลปจำลอง  เช่น แลปเคมีเจลหอมปรับอากาศ ซึ่งจะได้เรียนรู้การผลิตเจลหอม ได้ความรู้เรื่องสารก่อเจล คุณสมบัติน้ำมันหอมระเหยชนิดต่าง ลักษณะกลิ่นและสีสันต่างๆ ตลอดจนขั้นตอนการนำมาทดลองผลิตเป็นเจลหอมปรับอากาศสูตรต่างๆ ที่มีสีสัน  กลิ่น แตกต่างกันไปตามความต้องการ เป็นการจำลองเมื่อเป็นนักวิทย์อยู่ในห้องแลปจะมีการทำงานอย่างไร ได้ลงมือผลิตเจลหอมปรับอากาศวิธีการอย่างง่าย  และที่สำคัญจะมีพี่ๆ นักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการอธิบายความรู้วิทยาศาสตร์ เช่น เรื่องความชื้นสัมพันธ์ในอากาศต่ำกว่าความชื้นในเจลทำให้เกิดการระเหยของน้ำในเจลและเมื่อเปิดใช้งานเกิดการระเหยของกลิ่นจากน้ำหอมหรือน้ำมันหอมระเหย  เป็นต้น 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายความคิดสร้างนักวิทย์เยาวชนไทย ส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งต่อการสร้างคุณค่า แก้ปัญหา สร้างโอกาส  ของสังคม ชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความรักในวิทยาศาสตร์ต่อไป โดยนิทรรศการกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  18- 28 สิงหาคม 2559  เวลา 09.00-19.00 น. ณ อิมแพค เมืองทองธานี

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 T 02 201 7000  Fax 0 2201 7470  www.dss.go.th

Facebook  : www. Facebook.com /DSSTHAISCIENCE

 

 

 

 

(ข่าวที่78/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Tech Show 2016”

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Tech Show 2016”

          เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในการแถลงข่าวจัดงาน “Thailand Tech Show 2016” ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “S&T for Thailand 4.0” โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จับมือเครือข่ายพันธมิตรมากกว่า 20 หน่วยงาน รวมทั้งกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีกลางนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมี ดร.ลดา  พันธ์สุขุมธนา  นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ  ผู้แทน วศ. เข้าร่วมด้วย  ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงานดังกล่าวจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ “การพัฒนาสารเคลือบผิวมะม่วงที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคเพื่อยืดอายุผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว” และ “ยางขวางถนนชะลอความเร็วรถยนต์” 

          สำหรับการจัดงาน “Thailand Tech Show 2016” คาดว่าจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมสูงสุด ตลอดจนสร้างช่องทางและโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี และ Tech Startup สามารถต่อยอดและขยายตลาดธุรกิจเทคโนโลยีสู่ระดับสากลได้

 

(ข่าวที่77/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้กับท่านนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้กับท่านนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี

เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

 

          17 กรกฎาคม 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เลื่อนจากวันที่ 16 ส.ค.เนื่องจากนายกรัฐมนตรีติดภารกิจที่ประเทศมาเลเซีย โดยก่อนการประชุม นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำผลงานทางวิทยาศาสตร์มาจัดแสดงเนื่องในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-28 สิงหาคมนี้ ที่อิมแพค เมืองทองธานี

       ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ได้เข้าเยี่ยมชมบูธกิจกรรมความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งนำเสนอนิทรรศการ เรื่อง เจลหอมปรับอากาศ ซึ่งเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่มุ่งหวังให้เด็ก นักเรียน เยาวชนได้มีความเข้าใจในบทบาทนักวิทยาศาสตร์ และสามารถทดลองปฏิบัติได้จริง ซึ่งผลงานได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

---------------------------------------------------------

 

ข่าว : จิตลดา คณีกุล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 โทร 02 201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์ www.dss.go.th

Facebook  : www. Facebook.com /DSSTHAISCIENCE 

 1. (ข่าวที่76/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ
 2. (ข่าวที่ 75/2559) วศ. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน ศิลปาชีพของไทย
 3. (ข่าวที่74/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการ ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 4. (ข่าวที่ 73/2559) สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบกเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วศ.
 5. (ข่าวที่72/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ
 6. (ข่าวที่71/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าว การจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559”
 7. (ข่าวที่ 70/2559) วศ. จัดสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 196 เรื่องการลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromPay) ด้วย Any ID
 8. (ข่าวที่69/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล
 9. (ข่าวที่ 68/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรม เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน:สำหรับผู้บริหาร
 10. (ข่าวที่67/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับบุคลากรจากสถาบัน Riceglass ประเทศเวียดนาม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ