ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 9/2567) วศ.อว. เปิดแลปต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี

F294 3 F294 2

F294 4 F294 1


          วันที่ 15 มกราคม 2567 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ในโอกาสศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ กว่า 100 คน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
          การศึกษาดูงานครั้งนี้ วศ.ได้เปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนฯ ได้ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กองวัสดุวิศวกรรม กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร และกองสอบเทียบเครื่องมือวัด รวมถึงหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเจตคติด้านวิทยาศาสตร์และสร้างแรงบันดาลใจ ในการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงเป็นแนวคิดพื้นฐานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและโครงงานของนักเรียนต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 8/2567) รมว.ศุภมาสฯ นำศิลปินดาราสังกัด "เอ ศุภชัย" เสิร์ฟความสุขน้องๆ รับวันเด็กแห่งชาติ

F293 3  F293 2
 
F293 1  F293 4
 

          วันที่ 13 มกราคม 2567 ตรงกับวันเด็กแห่งชาติและเป็นวันที่สองของการจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ต้อนรับวันเด็กฯ โดยวันนี้นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะผู้บริหาร อว. ได้ร่วมมอบความสุข สนุกสนานแก่เด็กๆ อย่างเต็มที่ ทั้งยังดึงศิลปินดารานักร้องวัยรุ่นจากสังกัดคุณเอ ศุภชัย ผู้จัดการดาราชื่อดัง มาสร้างความเพลิดเพลินต้อนรับน้องๆ พร้อมทั้งลุ้นรับรางวัลพิเศษอย่างมากมาย
          สำหรับภายในบูธกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้รับความสนใจจาดเด็กๆ ผู้ปกครองอย่างเนืองแน่น กับการลุ้นเกมบิงโก "ตารางธาตุ" และเข้าคิวทดลองบังคับหุ่นยนต์ขนส่ง "ปิ่นโต 2" นับเป็นอีกความสำเร็จกับกิจกรรมจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจแต่เด็กๆ เยาวชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แล้วพบกันใหม่ "ถนนสายวิทยาศาสตร์" ในปีต่อไป..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 7/2567) วศ.อว. ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และความรักวิทยาศาสตร์ ใน Theme “เล่นแร่แปรธาตุ” ในงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

F292 1 F292 2

F292 4 F292 3

 

          วันที่ 12 มกราคม 2567 นางสาวภัทรยา ไชยมณี รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นางพจมาน ท่าจีน รองอธิบดี วศ. พร้อมด้วยนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ระดับ 11) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567” ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานเปิดงาน ภายใต้แนวคิด “เด็กช่างคิด วิทย์สร้างฝัน” ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2567 ณ บริเวณรอบอาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (โยธี) กรุงเทพฯ
          ในปีนี้ วศ. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ ในสถานีที่ 18 ภายใต้แนวคิด “เล่นแร่แปรธาตุ” ภายในบูธนิทรรศการ ประกอบไปด้วย กิจกรรมบิงโกตารางธาตุ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับตารางธาตุให้มากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงธาตุต่างๆ บนตารางธาตุกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม และกิจกรรมขนส่งธาตุด้วยหุ่นยนต์ปิ่นโต 2 ซึ่งผลงานวิจัยที่ วศ. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดแรงบันดาลใจ มีความรักที่จะศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมที่บูธของกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ในวันที่ 13 มกราคม 2567 ณ บริเวณโดยรอบลานพระรูปรัชกาลที่ 4 กระทรวง อว. ถนนโยธี กรุงเทพฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 6/2567) วศ.อว. ร่วมฟัง รมว. ศุภมาศฯ ฉายภาพอนาคตบทบาท อว. ยุคใหม่กับการพัฒนาประเทศ พร้อมโชว์ผลงานรอบ 4 เดือน ในงาน ‘Future Thailand’

F291 4 F291 2

F291 3 F291 1

 

          11 มกราคม 2567 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยนางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ระดับ 11) เข้าร่วมงาน “Future Thailand” โชว์ผลงาน อว. รอบ 4 เดือน พร้อมฟังปาฐกถาพิเศษ “ฉายภาพอนาคตบทบาท อว. ยุคใหม่กับการพัฒนาประเทศ” โดยนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการเปิดตัววีดิทัศน์ “อว. For What” ณ อาคารสามย่านมิตรทาวน์
          ภายในงานฯ ช่วงเช้า รมว. ศุภมาศฯ กล่าวถึงภาพรวมของกระทรวง อว. ว่าเป็นกระทรวงที่ดูแลเกี่ยวกับอนาคต และยังเป็นความหวังของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา 4 เดือน มีผลงานต่างๆ มากมาย ภายใต้นโยบาย 2 ด้านที่เดินไปควบคู่กัน คือ ด้านอุดมศึกษา “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” ที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ขณะเดียวกันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เน้นเรื่องของ “วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ” และ “เน้นประเด็นสำคัญของประเทศ” สิ่งที่สำคัญได้ชี้ให้เห็นว่ากระทรวง อว. ยุคใหม่มีแนวทางที่จะดำเนินงานในอนาคตอย่างไรบ้าง เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนให้เป็นกระทรวงเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ต่อด้วยการเปิดเวทีเสวนา Road to the Future โดยทีมประธานที่ประชุมมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง (ทปอ. ทปอ.มทร. ทปอ.มรภ) พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาของประเทศ เป็นการเสนอภาพรวมของกระทรวง อว. ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับอนาคตและความหวังของประเทศ
          และช่วงบ่ายมีการร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนภาพอนาคตของประเทศไทย โดยคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอนาคตด้านอาชีพการทำงาน โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนนักวิจัยที่มีชื่อเสียง และ CEO ของ SEA (Thailand) บริษัท shopee นอกจากนี้ มีการมอบรางวัลแก่บุคคลและองค์กรต่างๆ ที่มีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ที่จะเป็นกำลังขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ
          ทั้งนี้ รมว.ศุภมาศฯ ได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของกระทรวง อว. โดยเป็นกระทรวงใหม่ล่าสุดของประเทศไทยที่เกิดจากการปฏิรูปประเทศ โดยมีภารกิจสร้างคนสร้างองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัย จนถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสร้างสังคมที่ดีของประเทศ ซึ่ง อว. มีบุคลากรกว่า 2 แสนคนในทุกจังหวัดของประเทศไทย มีบุคลากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอยู่จำนวนมาก อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัยเป็นที่ผลิตบัณฑิตให้ประเทศ มีโรงเรียนแพทย์ชั้นนำในทุกภูมิภาค มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่เทียบได้กับประเทศชั้นนำ และสามารถสร้างนวัตกรรมให้ประเทศอย่างมากมาย งาน Future Thailand จึงเป็นความตั้งใจของตนที่ต้องการนำเสนอผลงานในรอบ 4 เดือน พร้อมทั้งเสนอนโยบาย และงานสำคัญที่จะทำในอนาคต ต่อผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ที่ประกอบไปด้วยอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผู้บริหารกระทรวง อว. นักวิจัย นักนวัตกรรม ผู้บริหารจากภาครัฐ และเอกชนชั้นนำ”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 5/2567) วศ.อศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สาขาอาหาร รายการ Water activity in Flour (pilot study)

F290 2 F290 3

F290 1 F290 4

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (บท.) ได้จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (proficiency testing, PT)โดยดำเนินการจัดส่งตัวอย่างแป้ง (Flour) ให้แก่ห้องปฏิบัติการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 8 มกราคม 2567 จำนวน 53 ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการดำเนินการทดสอบผลการวัด รายการ Water activity in Flour (pilot study) และส่งผลกลับมายังกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2567 เพื่อประเมินผลทางสถิติด้วยวิธีการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการต่อไป
          วอเตอร์แอคทีวิตี้ (water activity) เขียนย่อว่า aw เป็นค่าวัดของแรงดันไอระเหยของน้ำที่มีอยู่ในอาหารหรือสสาร เมื่อเปรียบเทียบกับภาวะแรงดันไอระเหยของน้ำกลั่นบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิเท่ากัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการควบคุมและป้องกันการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์อาหาร และมีผลโดยตรงต่อการกำหนดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากค่า aw เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญในการทำนายการเน่าเสียของอาหาร โดยค่า aw เป็นปัจจัยที่ชี้ระดับปริมาณน้ำต่ำสุดในอาหารที่จุลินทรีย์ ทั้งแบคทีเรีย ยีสต์ และราสามารถนำไปใช้ในการเจริญเติบโตและใช้ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ทั้งนี้ เชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวจะมีการเจริญเติบโตแตกต่างไปตามสภาวะที่มีค่า aw ต่างกัน ดังนั้น อาหารจะสามารถจัดเก็บได้อย่างปลอดภัย โดยลดค่า aw จนถึงจุดที่จุลินทรีย์ก่อโรคไม่สามารถเจริญเติบโต อาทิ แบคทีเรียเกือบทุกชนิดไม่สามารถเจริญเติบโตได้ที่ค่า aw ต่ำกว่า 0.9 ราส่วนใหญ่จะไม่เจริญเติบโตที่ค่า aw ต่ำกว่า 0.7 และจุลินทรีย์ทุกชนิดไม่สามารถเจริญได้ที่ค่า aw ต่ำกว่า 0.6 การลดค่า aw ของอาหารให้ต่ำกว่า ค่า aw ต่ำสุด (minimum aw) ทำได้หลายวิธี เช่น วิธีการทำแห้ง (dehydration) คือการระเหยน้ำอิสระออกไป วิธีการแช่แข็ง เพื่อทำให้น้ำทั้งหมดกลายเป็นของแข็ง ทำให้ไม่มีน้ำอิสระที่เชื้อโรคเอาไปใช้ได้ และวิธีการแช่อาหารในน้ำเกลือ หรือน้ำตาลที่มีความเข้มข้นสูง จะทำให้โมเลกุลของสารเหล่านั้นไปจับพันธะกับน้ำอิสระทำให้ค่า aw ลดลง อย่างไรก็ตามก่อนการจำหน่ายผู้ผลิตควรมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นตอน เช่น การวัดค่า aw เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 4/2567) วศ.อว. ร่วมงานแถลงข่าว “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567”
  2. (ข่าวที่ 3/2567) วศ. มอบของขวัญปีใหม่สุดพิเศษให้กับห้องปฏิบัติการ
  3. (ข่าวที่ 2/2567) รมว.ศุภมาสฯ นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวง อว. ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567
  4. (ข่าวที่ 1/2567) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมจริยธรรมใน วศ.อว.
  5. (ข่าวที่ 373/2566) วศ.อว. ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ผู้ผลิตภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร ณ จังหวัดราชบุรี
  6. (ข่าวที่ 372/2566) วศ.อว. ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ผู้ผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่
  7. (ข่าวที่ 371/2566) ผู้บริหารกรมวิทย์ฯบริการ ออกประกาศไม่รับของขวัญ-ของกำนัลทุกชนิด มุ่งสร้างค่านิยมความโปร่งใสของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
  8. (ข่าวที่ 370/2566) วศ.อว. ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ยกระดับ “โอ้ เอ๋ว ขนมหวานพื้นเมืองภูเก็ต” สู่เอกลักษณ์แห่งความอร่อย
  9. (ข่าวที่ 369/2566) วศ.อว. จัดประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review) ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ครั้งที่1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2567
  10. (ข่าวที่ 368/2566) วศ.อว. เปิดบ้านต้อนรับ มว. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน