ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 210/2566) วศ.อว. นำ วทน.ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร จ.น่าน

F131 3 F131 2

F131 1 F131 4

 

           วันที่ 18 - 20 ก.ค. 2566  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กองเทคโนโลยีชุมชน (สพ.ทช.) เดินทางลงพื้นที่ ณ จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก  ปรับปรุงคุณภาพ แก้ไขปัญหาการผลิตของผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ด้านการผลิตให้กับผู้ประกอบการ OTOP ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากการสำรวจข้อมูลของผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรในจังหวัดน่าน มีผู้ประกอบการผลิตน้ำมันนวดสมุนไพรกระดูกไก่ดำ เกลือสปาขัดผิว แชมพูสมุนไพร ยาดม และพิมเสนน้ำ นอกจากนี้จังหวัดน่านมีแหล่งเกลือสินเธา ซึ่งเป็นเกลือภูเขาในท้องถิ่น  เดิมผู้ประกอบการนำมาผลิตเป็นเกลือสำหรับบริโภค และผลิตภัณฑ์เกลือเพื่อสุขภาพ เช่น เกลือสปาขัดผิว ดอกเกลือสำหรับบำรุงผิวเพื่อจำหน่าย  แต่ผู้ประกอบการต้องการให้  วศ.อว. เข้ามาช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับสูตรการผลิตเครื่องสำอางที่มีเกลือเป็นส่วนผสมเพื่อให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  และการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด  ผลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 209/2566) วศ.อว. ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

F130 1 F130 4

F130 3 F130 2 

 

            วันที่ 19 ก.ค. 2566 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกีมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด อว. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 208/2566) วศ.อว. รับฟังความคิดเห็นประกอบการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการทางห้องปฏิบัติการ

F129 1 F129 2

F129 3 F129 4

 

             วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการทางห้องปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบและรับรองในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณะผู้บริหารและคณะวิจัย วศ. ร่วมหารือรับฟังความคิดเห็นกับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 44 คน ณ อาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์บูรพา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
            ในการประชุมครั้งนี้ นายเดช บัวคลี่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการทางห้องปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบและรับรองในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา อว. ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มกลาง One Stop Service ที่ วศ. ดำเนินการ นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติ การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ข้อมูลที่ได้จากการประชุมมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการส่งเสริมหน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 207/2566) วศ.อว. โชว์ผลงานและจัดเวทีเสวนาภายในงาน TRIUP FAIR 2023 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไทย พร้อมนำ NQI ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

F128 4 F128 1

F128 3 F128 2

 

            18 กรกฎาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำโดย ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีเปิด “งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม (TRIUP FAIR 2023)” จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน เพื่อเปิดปรากฏการร์สำคัญแห่งปีของวงการวิจัยและนวัตกรรมไทย กับสุดยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคนไทย ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน
            ภายในงานครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์คอยให้คำแนะนำและปรึกษาเชิงลึก ในโซนการรับรองมาตรฐาน และกฎหมาย/กฎระเบียบ ประกอบด้วย การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพรเพื่อรองรับการจัดทำมาตรฐานสารสกัดสมุนไพร การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์และการรับรองงานห้องปฏิบัติการอีกด้วย และการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน:ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติกาบหมาก อีกทั้งได้ร่วมจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้: NQI for food system” ซึ่งเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการนำระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI ) ไปใช้ในการยกระดับระบบอาหารของประเทศ ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนผู้ประกอบการอาหารสามารถผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพต่อไป
            งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม 2566 หรือ “TRIUP FAIR 2023” จัดขึ้นระหว่างวันที่18-19 กรกฏาคม 2566 ภายใต้แนวคิด “Journey to Impact : เส้นทางจากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” เพื่อเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้เกิดระบบการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์กว่า 300 ผลงาน มีบริการให้คำปรึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 60 หน่วยงาน การอบรมเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานรวมถึงการจับคู่ธุรกิจ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 206/2566) วศ. ลงพื้นที่เร่งขับเคลื่อนส่งเสริมหน่วยตรวจสอบและรับรองในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา อว.

 

F127 2 F127 4

F127 3 F127 1

 

             วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ภาคตะวันออก หารือความร่วมมือกับคณะผู้บริหารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) และคณะผู้บริหารศูนย์เครื่องมือและทดสอบวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าว
            ประเด็นหารือสำคัญคือความร่วมมือในโครงการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการทางห้องปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบและรับรองในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มสำหรับบูรณาการข้อมูลและการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ ของ อว. เป็นการนำร่องเพื่อขยายระบบเชื่อมโยงในระดับประเทศต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 205/2566) วศ.อว. ต้อนรับ สถาบันยานยนต์ หารือความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานการทดสอบยานยนต์ CAV
  2. (ข่าวที่ 204/2566) กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงและการนำไปใช้”
  3. (ข่าวที่ 203/2566) วศ. เดินหน้าพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบด้านสมุนไพรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มอก. สารสกัดใบกระท่อม
  4. (ข่าวที่ 202/2566) วศ.อว. หารือ กทท. ร่วมมือเครือข่ายภาครัฐพัฒนาเศรษฐกิจประเทศด้านการท่องเที่ยว
  5. (ข่าวที่ 201/2566) วศ.อว. ให้คำปรึกษาเชิงลึกการผลิตผลิตภัณฑ์หมูกระจก ณ จังหวัดบุรีรัมย์
  6. (ข่าวที่ 200/2566) วศ.อว.เปิดบ้านต้อนรับ บ.วชิรแล็บเพื่อสังคมฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
  7. (ข่าวที่199/2566) หัวหน้าผู้ตรวจฯ อว. เปิดงาน “World Hapex 2023” โดย วศ. โชว์ 5 ผลงานเด่น ใช้ วทน.ขับเคลื่อน BCG Model พัฒนาพื้นที่ภาคใต้
  8. (ข่าวที่198/2566) วศ.อว.เข้าร่วมประชุม Information Session แผนพัฒนาและยกระดับสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฯ ตอบโจทย์เป้าหมายประเทศเทียบเคียงระดับนานาชาติ
  9. (ข่าวที่197/2566) วศ.อว. หารือผู้แทน ปตท. แนวทางส่งเสริมแผนธุรกิจการให้บริการสนามทดสอบ CAV
  10. (ข่าวที่196/2566) วศ.อว. ได้รับการรับรองระบบลายมือชื่อดิจิทัล Digital ID by TUC-CA