ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 248/2566) เริ่มแล้ว..มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2566 วศ.อว.ชวนน้องๆ เพลิดเพลินในบูธ "ยาง ยั่งยืน"

F159 1 F159 2

F159 3 F159 4

 

            เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “For Bright and Creative Generations” โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ผู้บริหารสังกัด อว. พันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ และ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมคณะผู้บริหาร วศ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดงานฯ
           งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. เจ้าภาพหลัก และ วศ.อว. ร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2566 วศ.อว. จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "ยาง ยั่งยืน" โดยเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากน้ำยางพารา กระบวนการต้นน้ำ กลางนัำ ปลายน้ำ และชวนน้องๆ มาสนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมการปั้นลูกบอลยางพาราที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารกล้ามเนื้อมือสำหรับทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ จะได้สนุกกับเกมเสริมความรู้ผ่านฐานต่างๆ พร้อมรับของรางวัล และเพลิดเพลินมุมถ่ายภาพผู้พิชิตยาง กระทบไหล่กับมาสคอทตัวตึงของ วศ.ได้แก่ พี่ลีเมอร์ และ Dr.D
ห้ามพลาด!! มาสนุกกันได้ทั้งครอบครัวที่บูธกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่วันนี้-20 สิงหาคม 2566

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 247/2566) วศ.อว. รับโล่เนื่องในโอกาสนำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดง ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566”

F158 4 F158 3

F158 1 F158 2

 

             วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีปิดงานและรับโล่ ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565(Thailand Research Expo 2022)” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน และรับมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงจากศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ
            ภายในงานครั้งนี้ วศ. ได้ร่วมจัดประชุมในหัวข้อ “การศึกษาผลการกระทบของการเยื้องศูนย์กลางแรงของเครื่องทดสอบแรงในการสอบเทียบ” โดย กองสอบเทียบเครื่องมือวัด ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางเครื่องมือสอบเทียบและการวางชิ้นงานในการทดสอบ เพื่อลดค่าความผิดพลาดต่าง ๆ และค่าความไม่แน่นอนของการวัดได้ อีกทั้งได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในโซนนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ประกอบด้วย ผลงานการพัฒนามาตรฐานเพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากกัญชง : เฮมป์ครีตบล็อค และ เฮมป์พาร์ทิเคิลบอร์ด” และผลงานการจำแนกองค์ประกอบของกลิ่นพริกสายพันธุ์ไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 246/2566) วศ.อว. ทูลเกล้าฯ ถวายผลงานจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี “ผ้าไหมยกดอกย้อมสีธรรมชาติ” แด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในพิธีเปิดงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติประจำปี 2566

F157 4 F157 1

F157 3 F157 2

 

            วันที่ 11 สิงหาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 (Thailand Research Expo 2023) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิจัยไทยก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
            โอกาสนี้นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมถวาย “ผ้าไหมยกดอกย้อมสีธรรมชาติ ลายมะลิเลื้อยย้อมด้วยครั่งและมะขามเปียก” ทอโดย นางสาวพัณนิดา เงินต๊ะ กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยปิง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การพัฒนากรรมวิธีการย้อมสีธรรมชาติเพื่อให้เกิดมาตรฐานกระบวนการผลิตและการกำหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบในการย้อมจากธรรมชาติสำหรับผ้าทอ” ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 245/2566) วศ.อว.เข้าร่วมพิธีเปิดงาน และร่วมจัดนิทรรศการ “รถยนต์ขับขี่อัตโนมัติ - สนามทดสอบ CAV” ภายในงาน “TechnoMart 2023”

F156 2 F156 3

F156 1 F156 4

 

            11 สิงหาคม 2566 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน “TechnoMart 2023” งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย โอกาสนี้ นายวันชัย สุวรรณหงษ์ เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวฯ ณ อาคาร 12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
           สำหรับงาน “TechnoMart 2023” วศ. ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต โชว์ผลงานเด่นแห่งปี “รถยนต์ขับขี่อัตโนมัติ - สนามทดสอบ CAV” หวังสร้างความเชื่อมั่น-กระตุ้นการลงทุน โดยมองเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีการเคลื่อนย้ายแห่งอนาคต (Future Mobility) โดยเฉพาะโครงสร้างการคมนาคมที่จะเปลี่ยนจากเดิมไปสู่ระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์ด้วยระบบไฟฟ้า หรือการขับขี่อัตโนมัติ ดังนั้นเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงระบบดังกล่าวได้จำเป็นต้องยกระดับด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงประเภทปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ โทรคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น การผลิตระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า แบตเตอรี่ อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยแบบ Advance Driver Assistance System : ADAS และยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ ที่มีโอกาสเติบโตอีกมากซึ่งประเทศไทยนั้นสามารถพัฒนาระดับการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าวได้
          ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมผลงาน “รถยนต์ขับขี่อัตโนมัติ และสนามทดสอบ CAV ” ได้ภายในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2566 : TechnoMart 2023” ระหว่างวันที่ 11 -15 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร 12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 244/2566) วศ.อว. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

F155 1 F155 4

F155 3 F155 2

 

             11 สิงหาคม 2566 นายวันชัย สุวรรณหงษ์ เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยมี ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กระทรวง อว. เข้าร่วม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 243/2566) วศ.บร. สร้างความพร้อมด้านการรับรองความสามารถ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการของประเทศ
  2. (ข่าวที่ 242/2566) วศ.อว. จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
  3. (ข่าวที่ 241/2566) กิจกรรมตามคุณธรรมเป้าหมายของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในปี พ.ศ.2566
  4. (ข่าวที่ 240/2566) วศ.อว. เดินหน้าพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบด้านสมุนไพรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มอก. สารสกัดใบกระท่อม
  5. (ข่าวที่ 239/2566) วศ. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม
  6. (ข่าวที่ 238/2566) วศ.อว. เสริมแกร่งบุคลากร จัดอบรม “การควบคุมเอกสาร(Document Control)”
  7. (ข่าวที่ 237/2566) วศ.อว.ส่งผู้เชี่ยวชาญ ร่วมอภิปราย Remote Assessment ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในงาน Thailand Research Expo 2023
  8. (ข่าวที่ 236/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการซื้อขายคาร์บอน”
  9. (ข่าวที่ 235/2566) วศ.อว.หนุนบุคลากรต่อยอดการพัฒนาบริการใหม่ ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล
  10. (ข่าวที่ 234/2566) วศ.อว. จับมือท้องถิ่นสมุทรสงคราม เดินหน้าถ่ายทอดเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปมะพร้าวขนาดเล็ก พื้นที่อัมพวา สมุทรสงคราม