ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 200/2566) วศ.อว.เปิดบ้านต้อนรับ บ.วชิรแล็บเพื่อสังคมฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

F121 4 F121 3

F121 2 F121 1

 

            เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 กรมวิทยาศาตร์บริการ (วศ.) โดยนายเอกรัฐ มีชูวาศ หัวหน้ากลุ่มวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ กองวัสดุวิศวกรรม (วว.) พร้อมด้วยคณะนักวิทยาศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับ คุณทิพย์สุคนธ์ ภัทรกรนันท์ ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ บริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จำกัด และคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบวัดแรงตึงผิวของสารละลาย ของกลุ่มวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านเทคนิค ในการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ทดสอบแรงตึงผิวของสารละลายต่างๆ โดยเฉพาะสารละลายสิ่งเทียมเลือด ที่ทาง วศ. กำลังจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะ (specification)
            โดยทางนักวิทยาศาสตร์ของ วศ. ได้อธิบายหลักการทำงานของเครื่องทดสอบ พร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งานของเครื่องทดสอบอย่างละเอียดให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมด้วย ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในรายละเอียดเกี่ยวกับความร่วมมือกันในอนาคต เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบให้ได้มาตรฐานสากลและร่วมผลักดันให้เกิดการผลิตสินค้านวัตกรรมที่ได้มาตรฐานเข้าสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อีกด้วย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่199/2566) หัวหน้าผู้ตรวจฯ อว. เปิดงาน “World Hapex 2023” โดย วศ. โชว์ 5 ผลงานเด่น ใช้ วทน.ขับเคลื่อน BCG Model พัฒนาพื้นที่ภาคใต้

F120 3 F120 1

F120 2 F120 4

 

            กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำ 5 ผลงานเด่น เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน World Hapex 2023 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผลงานดังกล่าวได้รับการวิจัยและพัฒนาจากนักวิทยาศาสตร์ วศ. ร่วมกับผู้ประกอบการ เพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น และต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วศ. ให้กับผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาคได้รับรู้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยมี นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมผลงานภายในบูธของกระทรวง อว.
            สำหรับจุดเด่นของผลงานหรือผลิตภัณฑ์ วศ. ที่นำมาจัดนิทรรศการครั้งนี้ ประกอบด้วย
            "เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ซอสจากพริกไทยสุไหงอุเป" ซึ่งคิดค้นพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ซอสพริกไทยสุไหงอุเปและการทดสอบคุณภาพ โดย วศ. ร่วมกับเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบพริกไทยในท้องถิ่นและยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากพริกไทยสุไหงอุเป
            “ผลิตภัณฑ์สาคูพัทลุงกึ่งสำเร็จรูป” เป็นผลงานผลิตภัณฑ์สาคูต้นที่มีคุณภาพพร้อมรับประทาน มีความปลอดภัย เหมาะกับผู้รักสุขภาพ ซึ่ง วศ. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สาคูกึ่งสำเร็จรูปขึ้น โดยใช้แป้งสาคูต้นจากจังหวัดพัทลุงเป็นวัตถุดิบ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น อาหารจากธรรมชาติอย่างแป้งสาคูต้นจึงเป็นที่สนใจของกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าว และเพื่อลดความซับซ้อนในกระบวนการปรุงสุก ลดระยะเวลาในการเตรียม เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค เพียงเติมน้ำร้อนและนำเข้าไมโครเวฟ 3-5 นาที สามารถรับประทานได้ทันที นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอาหารสามารถนำผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์สาคูพัทลุงกึ่งสำเร็จรูปไปผลิตเป็นสินค้าจำหน่าย ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและสร้างมูลค่าให้กับแป้งสาคูซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่น
             “ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากแมลง” เป็นผลงานผลิตภัณฑ์ที่นักวิทยาศาสตร์ วศ. ให้คำปรึกษาเชิงลึกและแนะนำแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ โดยต้อองการให้ วศ. ช่วยพัฒนาสูตรเส้นสปาเก็ตตี้ เส้นพาสต้า ฯลฯ ที่มี “จิ้งหรีด” เป็นส่วนประกอบหลัก ใช้จิ้งหรีดจากฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด จังหวัดขอนแก่น มาแปรรูปผ่านกรรมวิธีจนได้เส้นพาสต้าที่เหนียวหนึบ มีกลิ่นรสจิ้งหรีดเป็นเอกลักษณ์ รสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นอาหารทางเลือกแห่งอนาคตโดยเฉพาะอาหารโปรตีนทางเลือก ที่เหมาะกับผู้รักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยให้มีความโดดเด่นด้านรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค เพื่อผลักดันธุรกิจอาหารของประเทศให้เข้มแข็ง เติบโตอย่างยั่งยืนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
              นอกเหนือจากผลงานเด่นในการวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร วศ. ยังให้ “การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ผลิตภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ” ได้แก่ ภาชนะกาบหมาก เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้าน BCG และนโยบาย ลด ละ เลิกใช้พลาสติกแบบ Single-use ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการพัฒนากระบวนการหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่พิจารณาถึงเกณฑ์กำหนดด้านความปลอดภัย เช่น สารปนเปื้อน ความชื้นและจุลินทรีย์ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งาน ได้แก่ การรั่วซึม ความคงรูป มีกระบวนการผลิตที่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดสุขลักษณะอนามัยและมีการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ
             “การจัดทำเกณฑ์ระดับค่าสีเพื่อบ่งชี้คุณภาพของขมิ้นชันและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง” เป็นอีกหนึ่งในผลงานเด่นที่ วศ. วิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และนำไปสู่การยกระดับผู้ประกอบการในระดับฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
             ด้าน ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เผยว่า วศ. เป็นองค์กรที่มีความพร้อมทั้งด้านการวิจัย พัฒนาและวิเคราะห์ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รวมถึงเป็นหนึ่งในองค์กรที่กำหนดมาตรฐานชั้นสูงของประเทศ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสินค้าและบริการสู่ความมีมาตรฐานและความปลอดภัย ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ของ วศ. ได้มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในแต่ละท้องถิ่น และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

 

(ข่าวที่198/2566) วศ.อว.เข้าร่วมประชุม Information Session แผนพัฒนาและยกระดับสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฯ ตอบโจทย์เป้าหมายประเทศเทียบเคียงระดับนานาชาติ

F119 1 F119 4

F119 2 F119 3

 

            12 กรกฎาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)โดย นางเยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (บท.) พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม Information Session แผนงานการพัฒนาและยกระดับสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กลยุทธ์ในการยกระดับสถาบัน ววน. เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย” ณ ห้องประชุมแมนดารินซี โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
            สำหรับงานประชุมดังกล่าว หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในการบริหารจัดการทุนวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 (S4) การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โปรแกรม 22 พัฒนาและยกระดับสถาบันด้านวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมให้ตอบโจทย์เป้าหมายของประเทศอย่างชัดเจนและสามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ทาง บพค. จึงเปิดรับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและยกระดับสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฯ ไปสู่การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้เพิ่มสูงขึ้นตามเจตนารมย์ของกองทุน ววน. ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่197/2566) วศ.อว. หารือผู้แทน ปตท. แนวทางส่งเสริมแผนธุรกิจการให้บริการสนามทดสอบ CAV

F118 1 F118 4

F118 2 F118 3

 

            วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมอัครเมธี อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นำโดยนายพรทวี เทพพิชัย พนักงานวิเคราะห์และวางแผนอาวุโส หน่วยพาณิชยกิจ ในโอกาสเข้าเยี่ยมและหารือความก้าวหน้าด้านความร่วมมือพัฒนาโครงการในเขตพื้นที่ เขตนวัตกรรมระบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi (วังจันทร์วัลเลย์) อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่ง วศ. ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับ ปตท. ในการจัดตั้งสนามทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ (Connected and Autonomous Vehicle (CAV) Proving Ground) รองรับภารกิจการบริการสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI) ในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของประเทศไทย
           การหารือครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญระหว่าง วศ. และ ปตท. ซึ่งมีเป้าประสงค์ร่วมกันในการส่งเสริมผลักดันการพัฒนาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ที่เหมาะกับการใช้งานภายใต้สภาพเงื่อนไขประเทศไทยรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยในเบื้องต้นทั้งสองหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนแนวทางและความเป็นไปได้ในอนาคตเกี่ยวกับการวางรองรับลูกค้าหรือผู้รับบริการผลิตภัณฑ์ในมิติต่างๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข กฏระเบียบที่เป็นไปได้ และจะมีการประชุมหารือกันอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

 

(ข่าวที่196/2566) วศ.อว. ได้รับการรับรองระบบลายมือชื่อดิจิทัล Digital ID by TUC-CA

F117 1 F117 3

F117 4 F117 2

 

             วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Ready Award ให้แก่หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับใบรับรองระบบลายมือชื่อดิจิทัลภายใต้ Thai University Consortium (TUC) จำนวน 114 แห่ง ที่ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
            กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นางสาวปัทมา นพรัตน์ ผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทน พร้อมด้วย นางสาวปวีณา เครือนิล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญพิเศษ เข้ารับมอบประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Reward โดย วศ.อว. นำ Digital ID มาใช้ในการให้บริการ เพื่อเสริมความปลอดภัยทุกขั้นตอนในโลกดิจิทัล ช่วยให้ผู้ประกอบการหรือผู้ขอรับบริการใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย ลดโอกาสการปลอมแปลงตัวตน ป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเพิ่มความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมออนไลน์ รวมทั้งสร้างเชื่อมั่นในการขอรับบริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่195/2566) วศ.อว. เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร “การทำโมจิหยดน้ำ” ณ จังหวัดนนทบุรี
  2. (ข่าวที่194/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมประชุม “APAC Annual Meetings 2023” ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
  3. (ข่าวที่193/2566) วศ.อว. จัดทวนสอบเครื่องมือวัดสมรรถนะการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 สาขา การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
  4. (ข่าวที่192/2566) วศ. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ผลิตภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2566
  5. (ข่าวที่191/2566) วศ.อว. ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ EU เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ พร้อมหารือความร่วมมือในอนาคต
  6. (ข่าวที่190/2566) วศ.อว. เปิดแลปต้อนรับคณาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี
  7. (ข่าวที่189/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า บริการ และนวัตกรรมเพื่อคนรักสุขภาพ Healthy Living & Innovation Expo 2023
  8. (ข่าวที่188/2566) วศ. จับมือเครือข่าย ศปว. ขับเคลื่อนสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่คลังข้อมูลของชาติ
  9. (ข่าวที่187/2566) วศ.อว.เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสครบรอบปีที่ 91
  10. (ข่าวที่186/2566) วศ.อว. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำรายการวัดค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD5) in water