ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 215/2566) วศ.อว.เข้าร่วมประชุม “สื่อสารงานรัฐ ชี้ชัดมาตรฐานสื่อออนไลน์”

F136 1 F136 3

F136 2 F136 4

 

             วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “สื่อสารงานรัฐ ชี้ชัดมาตรฐานสื่อออนไลน์” โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบกระบวนการทำงานร่วมกันในการสื่อสาร ผ่านกลไก “ID IA IR Chat” พร้อมแนวทางในการพัฒนาสื่อออนไลน์ของแต่ละหน่วยงาน ส่วนผู้ปฏิบัติงานจะได้ร่วมอบรมหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ PR Change Agent Project เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ของทุกหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร และสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนต่อไป ณ ห้องเลอคองคอรด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 214/2566) วศ.อว.ลงพื้นที่กาญจนบุรี หารือ ผปก.ยกระดับคุณภาพกาแฟ

F135 2 F135 3

F135 4 F135 1

 

               เมื่อวันที่​ 3-6 กรกฎาคม 2566​ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นายมโนวิช​ เรืองดิษฐ์​ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ​ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร​ และคณะเจ้าหน้าที่​ วศ. ได้ลงพื้นที่กลุ่มผู้ผลิตกาแฟ​ในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5 ที่ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟตำบลไล่โว อำเภอสังขละบุรี วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านสาละวะ อำเภอสังขละบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านทุ่งนางครวญ ม. 6 อำเภอสังขละบุรี วิสาหกิจชุมชนกาแฟอำเภอทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ และวิสาหกิจชุมชนกาแฟอมตะลา อำเภอศรีสวัสดิ์
              ประเด็นหารือสำคัญคือลงพื้นที่เข้าพบ​และเยี่ยมชมเพื่อสอบถามข้อมูลประเด็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตกาแฟ​ เพื่อยกระดับคุณภาพกาแฟและอุตสาหกรรมกาแฟในอนาคต

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 213/2566) วศ.อว. เดินหน้ายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์กัญชงขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ

F133 4 F133 1

F133 3 F133 2

 

            24 กรกฎาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยนางอาภาพร สินธุสาร ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชุมชนพร้อมด้วยคณะผู้วิจัยจากกองเทคโนโลยีชุมชน และกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ร่วมประชุมหารือเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชง ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ (มทร.พระนคร) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันจากกัญชงเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ ทั้งนี้ วศ. ร่วมกับ มทร. พระนคร ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ และการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและต่อยอดให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

            ผลจากการประชุมฯ ในครั้งนี้ ผู้บริหารและคณะผู้วิจัยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การวิเคราะห์ทดสอบสารสำคัญในผลิตภัณฑ์อาหาร การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว รวมทั้งได้หารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต เพื่อร่วมกันส่งเสริมกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 212/2566) วศ.อว. ร่วมกับ กฟภ. เสริมห้องสมุดแหล่งการเรียนรู้อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รร.บ้านม่วงใหม่ จ.น่าน

F134 1 F134 3

F134 2 F134 4

 

            วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นางสาวปัทมา นพรัตน์ ผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และเจ้าหน้าที่กองหอสมุดฯ ร่วมส่งมอบห้องสมุดสีเขียวให้แก่โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี โดยมี นายมนตรี นาคะเสโน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ประจำปี 2566 พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 100 คน
            การดำเนินงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของคณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว กรมวิทยาศาสตร์บริการ วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงห้องสมุด ของโรงเรียน และการคัดแยกหนังสือให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยในระหว่างวันที่ 19 - 24 กรกฏาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองหอสมุดฯ ได้ลงพื้นที่ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้านม่วงใหม่ ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยการคัดแยกหมวดหมู่หนังสือ ติดแถบสีตามหมวดหมู่ ลงข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติกว่า 1,000 รายการ เพื่อให้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการยืม-คืน สารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพิ่มมุมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ยกระดับให้เป็นห้องสมุดสีเขียว "Green Library” โดยจัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า ส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ด้านการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนได้มีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้ถูกประเภท พร้อมทั้งกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ การทำน้ำหมักชีวภาพจากการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ขจัดคราบไขมัน หรือบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เช่น เป็นสารบำรุงต้นไม้ ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 211/2566) วศ.อว.จัดสัมมนาจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีอาหารฯ หนุนสร้างขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจอาหารของประเทศ

F132 2 F132 1

F132 3 F132 4

 

            วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย นางสาวภริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง “การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ” ครั้งที่ 3/2566 เพื่อให้มีเป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ และยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหลายหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ อย. สมอ. วพ. มกอช. มว. สอวช. วว. ม.ศิลปากร บ.CP ALL บ.เจียเม้งมาร์เกตติ้ง จำกัด บ.เบทาโกร บ.มิตรผล วิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด บ.AMARC สถาบันวิจัยระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหารแห่งประเทศไทย รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน วศ. รวมทั้งสิ้นประมาณ 70 คน ณ ห้องประชุม 519 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

           โดยกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.) ได้เห็นความสำคัญของการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนที่นำทางด้านเทคโนโลยีอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารของ วศ. เนื่องจากประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งวัตถุดิบอาหาร แหล่งผลิตพืช ปศุสัตว์ ตลอดจนรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นครัวของโลกและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอาหารให้มีการขยายตลาดทั่วโลก เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามสินค้าอาหารมีกฎหมายหรือข้อกำหนด ด้านคุณภาพมาตรฐานของแต่ละประเทศมีมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) โดยเฉพาะในด้านการผลิตอาหารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นสินค้าอาหารนอกจากจะต้องมีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานในประเทศและมาตรฐานสากลแล้ว กระบวนการผลิตทั้งระบบควรจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้น วศ. จึงมีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพเพื่อสร้างคุณค่าทางอาหารและยกระดับระบบอาหารของประเทศให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 210/2566) วศ.อว. นำ วทน.ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร จ.น่าน
  2. (ข่าวที่ 209/2566) วศ.อว. ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
  3. (ข่าวที่ 208/2566) วศ.อว. รับฟังความคิดเห็นประกอบการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการทางห้องปฏิบัติการ
  4. (ข่าวที่ 207/2566) วศ.อว. โชว์ผลงานและจัดเวทีเสวนาภายในงาน TRIUP FAIR 2023 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไทย พร้อมนำ NQI ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
  5. (ข่าวที่ 206/2566) วศ. ลงพื้นที่เร่งขับเคลื่อนส่งเสริมหน่วยตรวจสอบและรับรองในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา อว.
  6. (ข่าวที่ 205/2566) วศ.อว. ต้อนรับ สถาบันยานยนต์ หารือความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานการทดสอบยานยนต์ CAV
  7. (ข่าวที่ 204/2566) กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงและการนำไปใช้”
  8. (ข่าวที่ 203/2566) วศ. เดินหน้าพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบด้านสมุนไพรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มอก. สารสกัดใบกระท่อม
  9. (ข่าวที่ 202/2566) วศ.อว. หารือ กทท. ร่วมมือเครือข่ายภาครัฐพัฒนาเศรษฐกิจประเทศด้านการท่องเที่ยว
  10. (ข่าวที่ 201/2566) วศ.อว. ให้คำปรึกษาเชิงลึกการผลิตผลิตภัณฑ์หมูกระจก ณ จังหวัดบุรีรัมย์