th en 

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 11/2566) วศ.อว. ร่วมจัดกิจกรรมในงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจ และความรักในวิทยาศาสตร์ ใน Theme เล่นแร่แปล “ธาตุ”

 

          A29 4 A29 7 A29 1   

          A29 8 A29 6 A29 2

 

        13 มกราคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 โดยมี ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการ อว. เป็นประธานเปิดงาน ภายใต้แนวคิด “KIDS SCIENCE คิดสร้างโลก อย่างสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2566 ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพมหานคร
       ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรักในวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศในอนาคต โดย วศ. ได้นำเรื่องของ “ตารางธาตุ” มาเป็นกิจกรรมหลักเชิญชวนให้เยาวชนมาร่วมสนุกกัน ใน Theme เล่นแร่แปล “ธาตุ” ซึ่งเป็นการจัดในรูปแบบ Online มีกิจกรรมให้น้องๆ เยาวชนได้มาร่วมสนุก ได้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ อาทิเช่น กิจกรรมโพสรูปคู่กับธาตุ การจับคู่ธาตุ การตอบคำถามชิงรางวัล และ Science Show
      ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ตั้งแต่วันที่ 9 - 14 มกราคม 2566 ทาง Fanpage : กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่10/2566) วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในน้ำที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 

                                A28 1 A28 4

                               A28 2 A28 3

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ได้จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (proficiency testing, PT) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 โดยได้ดำเนินการจัดส่งตัวอย่างน้ำให้แก่ห้องปฏิบัติการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 16 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการภายในประเทศ จำนวน 205 ห้องปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการทดสอบผลการวัดในรายการ Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se and Zn) in water และส่งผลกลับมายังกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประเมินผลทางสถิติเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการต่อไป
       โลหะหนัก (Heavy Metal) เป็นโลหะที่มีความถ่วงจำเพาะมากกว่าน้ำ 5 เท่าขึ้นไป โดยมีคุณสมบัติสลายตัวช้า จึงสามารถพบโลหะหนักปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่มักพบตามแหล่งน้ำ ทำให้มนุษย์มีโอกาสได้รับโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายผ่านทางสัตว์น้ำและพืชน้ำ โดยหลายหน่วยงานในประเทศไทยได้กำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประเภทต่างๆไว้ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานน้ำทิ้ง มาตรฐานคุณภาพผิวดิน มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค ยกตัวอย่าง มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดค่าสูงสุดไม่เกินค่ามาตรฐาน เช่น Cu 1.5 mg/L, Zn 15 mg/L, As 0.05 mg/L, Pb 0.1 mg/L และ Cd 0.1 mg/L เป็นต้น สำหรับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนของโลหะหนัก ยกตัวอย่างเช่น ตะกั่ว (Lead, Pb) ในสิ่งแวดล้อมนั้นพบได้จาก 2 แหล่งใหญ่ (1) จากกระบวนการธรรมชาติ (2) จากกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งตะกั่วสามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน เช่น หม้อก๋วยเตี๋ยวที่เชื่อมด้วยตะกั่ว กระทะ และภาชนะบรรจุที่ไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้กระบวนการผลิตภาชนะและแบตเตอรี่ในระดับอุตสาหกรรมอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่ดิน แหล่งน้ำ กระจายไปสู่พื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ทำให้เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ได้ ซึ่งความเป็นพิษของตะกั่วมีทั้งอาการเฉียบพลันและเรื้อรัง เช่น ปวดท้อง น้ำหนักลด เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ประสาทหลอน และซึมไม่รู้สึกตัว เป็นต้น ในผู้ใหญ่หากพบตะกั่วในเลือดมากกว่า 0.1 mg/L อาจถึงขั้นอันตรายจนเสียชีวิตได้ นอกจากนี้เด็กที่ได้สารตะกั่วจะมีระดับ IQ ต่ำกว่าเด็กทั่วไป

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่9/2566)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก” ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้ จังหวัดลำปาง

 

                                   A27 3 A27 2

                                   A27 4 A27 1

 

       วันที่  9-11 มกราคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว กองเทคโนโลยีชุมชน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก (เทคนิคการทำแบบพิมพ์สำหรับจิ๊กเกอร์ (แก้วกาแฟ) การทำใบมีดจิ๊กเกอร์ การทดลองขึ้นรูป) ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง จำนวน 40 ราย โดยมี พันตรี ทนง สังข์เมือง หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการพื้นที่รอยต่อบ้านทุ่งจี้ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เซรามิกให้มีมาตรฐาน และยกระดับสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและยื่นขอ มผช ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่8/2566) วศ.​อว.ประสานความร่วมมือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 3 ภูมิภาค​ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อ้อยและน้ำตาลทราย​สู่ระดับสากล​

 

           A26 4 A26 6 1825597 1 

 

           A26 5 A26 2 A26 1

       วันที่​ 9-12 มกราคม​ 2566​ โดย นายมโนวิช​ เรืองดิษฐ์​ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ​ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร​ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและคณะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบฯ 3 ภูมิภาคและ ได้แก่​ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จังหวัด​ กำแพงเพชร​ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1​ จังหวัดกาญจนบุรี​ และ​ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 จังหวัดชลบุรี​ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ​ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อ้อย​และน้ำตาลทรายสู่ระดับสากลและตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมถึง​ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านการผลิต ประเด็นปัญหา อุปสรรค ของภาคการผลิตที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ฯ ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ​ กลาง​และภาคตะวันออก​ ​พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และน้ำตาลทรายภายในศูนย์​ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อมูลด้านวิชาการกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่7/2566)วศ.อว. เชิญชวนเยาวชนร่วมงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Online ใน Theme เล่นแร่แปล “ธาตุ”

 

                                                              A25 3

                                    A25 1 A25_2.jpg

             

              กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” ชวนเยาวชนร่วมกิจกรรมด้านวิทย์ฯ จัดเต็มในรูปแบบ Online ใน Theme เล่นแร่แปล “ธาตุ”
              ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า วศ. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีได้อย่างมีสาระและสนุกสนาน ผ่านการคิด ทดลอง และลงมือปฏิบัติจริง ในปีนี้ “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “KIDS SCIENCE คิดส์สร้างโลก อย่างสร้างสรรค์” เพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กปี 2566 ที่ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”
              วศ. จึงได้นำเรื่องของ “ตารางธาตุ” มาเป็นกิจกรรมหลักเชิญชวนให้เยาวชนมาร่วมสนุกกัน โดยให้จัดหมวดหมู่ของธาตุที่ค้นพบให้เป็นระเบียบ ทั้งธาตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมา มีการจัดเรียงธาตุเคมีตามโครงสร้างและคุณสมบัติของธาตุที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้ง่ายต่อการจำและการต่อยอด สามารถใช้ทำนายหรือคาดการณ์คุณสมบัติทางเคมีของธาตุที่ยังไม่ถูกค้นพบ หรือธาตุที่จะสังเคราะห์ขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย ฯลฯ
ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 14 มกราคม 2566 ใน Fanpage : กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่6/2566) วศ.อว.ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรือนพืชกัญชา-กัญชง และประชุมหารือข้อมูลองค์ความรู้เพื่อวิจัยพัฒนาอาหารฟังก์ชันจากกัญชง ณ กรมวิชาการเกษตร และสถานที่ปลูกของผู้ประกอบการ ในพื้นที่ กทม.
  2. (ข่าวที่5/2566) วศ. ต้อนรับ ปตท. เนื่องในโอกาสหารือโครงการสนามทดสอบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติฯ และสวัสดีปีใหม่ 2566
  3. (ข่าวที่4/2566)วศ.อว. วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารสัตว์ รายการ Water – soluble chlorides (as NaCl) in feeding stuffs
  4. (ข่าวที่3/2566)วศ.อว. ต้อนรับศักราชใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566
  5. (ข่าวที่2/2566) วศ.อว. จัดอบรมหลักสูตร “แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัย” ส่งเสริมห้องปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานและความปลอดภัย
  6. (ข่าวที่1/2566) กระทรวง อว. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 3 รอบ 8 มกราคม 2566
  7. (ข่าวที่339/2565) วศ.อว. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลักดันงานบริการสารสนเทศสู่ Citizen Portal ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”
  8. (ข่าวที่338/2565) วศ.อว มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
  9. (ข่าวที่337/2565) กรมวิทย์ฯ บริการ ปลื้ม!! ได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานขั้นสูง เพิ่มเติม 2 สาขา
  10. (ข่าวที่336/2565) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการอวยพรปีใหม่ 2566

Page 4 of 325