ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 153/2566) วศ.อว. ร่วมมือ TARRC สถาบันวิจัยด้านยางชั้นนำของประเทศอังกฤษ เพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีวิเคราะห์ปริมาณไนโตรซามีนในถุงยางอนามัย

F75 2 F75 4

F75 1 F75 3

 

             เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.) และ ดร.อรวรรณ ปิ่นประยูร หัวหน้ากลุ่มงานยางและผลิตภัณฑ์ยาง  ได้เจรจาความร่วมมือกับ สถาบัน Tun Abdul Razak Research Centre (TARRC) เดิมชื่อ สถาบัน British Rubber Producers' Research Association ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านยางชั้นนำของประเทศอังกฤษ ขอบเขตความร่วมมือประกอบด้วย การวิจัยเพื่อศึกษาวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรซามีนในผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัย กิจกรรม Interlaboratory Testing Program (ITP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนปรับมาตรฐาน ISO 29941:2010 Condoms — Determination of nitrosamines migrating from natural rubber latex condoms ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณสารไนโตรซามีนในถุงยางอนามัยที่ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ ทั้งนี้ทางสถาบัน TARRC ได้นำคณะจาก วศ. เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรซามีนของทางสถาบันอีกด้วย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 152/2566) วศ.อว. ผู้นำทีมประเทศไทยเข้าร่วมประชุมการจัดทำมาตรฐานระดับนานาชาติ ISO/TC 157 ถุงยางอนามัย ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์

 

F74 2 F74 1

F74 4 F74 3

 

            เมื่อวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย ดร. อรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.) ในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทย (Head of Delegates from Thailand) ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการจัดทำมาตรฐานระดับนานาชาติ ISO/TC 157 Non-Systemic Contraceptives and STI Barrier Prophylactics (ถุงยางอนามัย) ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการวิชาการจากประเทศที่ประกอบด้วยผู้แทนจากผู้ผลิตและนักวิชาการจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, องค์การแฟมิลี่ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล, บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด, บริษัท โอกาโมโตรับเบอร์โปรดักส์ จำกัด, บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด และ บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยคณะกรรมการจากประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกถุงยางอนามัยอันดับหนึ่งของโลก ครองส่วนแบ่งทางการตลาดเกือบ 50% ได้นำเสนอข้อความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และร่วมอภิปรายในประเด็นทางวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ข้อคิดเห็นจากประเทศไทยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากประเทศสมาชิก ISO
           ทั้งนี้ ดร. อรวรรณ ปิ่นประยูร หัวหน้ากลุ่มงานยาง วศ. ในฐานะหัวหน้าโครงการ (Project Leader) ในการทบทวนปรับมาตรฐาน ISO 29941:2010 การวิเคราะห์หาปริมาณสารไนโตรซามีนในถุงยางอนามัยที่ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ ได้นำเสนอข้อมูลงานวิจัยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลการวิเคราะห์สารไนโตรซามีน ในการประชุมกลุ่มย่อย WG 21 Chemical Residues ผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศได้ร่วมอภิปรายผลที่ได้จากงานวิจัยดังกล่าว จนได้แนวทางการศึกษาที่เหมาะสมและข้อสรุปของแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการทบทวนมาตรฐานฉบับนี้ร่วมกัน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 151/2566) วศ.​อว.ประสานความร่วมมือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อ้อยและน้ำตาลทราย​สู่ระดับสากล​

F73 1 F73 3

F73 2 F73 4

 

             เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นายมโนวิช เรืองดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.) ได้เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและคณะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อ้อยและน้ำตาลทรายสู่ระดับสากล และตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านการผลิต ประเด็นปัญหา อุปสรรค ของภาคการผลิตที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพภายในศูนย์ฯ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อมูลวิชาการกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 150/2566) วศ.อว. ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา เสริมศักยภาพ ผปก.กาแฟ

F72 4 F72 1

F72 3 F72 2

 

             เมื่อวันที่​ 23​-25 พฤษภาคม 2566​ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นายมโนวิช​ เรืองดิษฐ์​ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ​ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร​ และคณะ ได้ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา พบ​ผู้ประกอบการ และเยี่ยมชมสถานประกอบการ เพื่อสอบถามข้อมูลประเด็นปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตกาแฟ​ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกาแฟอาราบิก้า และมะคาเดเมียแบบประชาอาสาบ้านดงมะไฟ อำเภอสูงเนิน กลุ่มผู้ปลูกกาแฟวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว และวิสาหกิจชุมชนกาแฟฟ้าประทานเกษตรกรวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว
            ทั้งนี้คณะทำงานฯ ได้เข้าศึกษาและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กาแฟที่โรงคั่วกาแฟ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนหารือเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน นำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนในอนาคต

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

 

 

(ข่าวที่ 149/2566) วศ.อว. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการสาขาเคมี: ทดสอบยางแท่ง (STR) ในกลุ่มประเทศอาเซียน

F71 2 F71 1

F71 4 F71 3

 

            กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (proficiency testing, PT) ด้วยความร่วมมือของกองการยาง กรมวิชาการเกษตร ได้เตรียมตัวอย่างยางแท่ง (STR) เพื่อจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สาขาเคมี รายการทดสอบยางแท่ง (Block rubber) จำนวน 8 รายการ ได้แก่ (1) ปริมาณสิ่งสกปรก: Dirt (2) ปริมาณเถ้า: Ash (3) ปริมาณไนโตรเจน: Nitrogen (4) ปริมาณสิ่งระเหย: Volatile matter (5) การทดสอบความอ่อนตัว: Plasticity Original (6) ดัชนีความอ่อนตัว: Plasticity Retention Index (7) การทดสอบสี: Colour Lovibond Scale และ การทดสอบความหนืด: Mooney Viscosity ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 ครั้งนี้เป็นรอบที่ 2 มีห้องปฏิบัติการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 93 ห้องปฏิบัติการ เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบยางในกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์
            ห้องปฏิบัติการต้องทดสอบและส่งผลกลับมายังกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ วศ. ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เพื่อประเมินผลทางสถิติเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในห้องปฏิบัติการทดสอบด้านยาง การทวนสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบและการประกันคุณภาพผลการทดสอบ ทั้งยังเป็นการเพิ่มเครือข่าย ความร่วมมือในการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านยางให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันได้ในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์กับกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ประเทศกัมพูชา (Cambodia) สปป.ลาว (Lao PDR) เมียนมาร์ (Myanmar) มาเลเชีย (Malaysia) ฟิลิปปินส์ (Philippines) อินโดนีเซีย (Indonesia) และเวียดนาม (Vietnam) และเป็นการเพิ่มศักยภาพการส่งออกยางแท่งเอสทีอาร์ของประเทศไทยสู่ตลาดโลก

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 148/2566) วศ.อว. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบแก้ว เทคโนโลยีกระบวนการผลิตแก้ว และการทดสอบผลิตภัณฑ์แก้วตามมาตรฐาน สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแก้วและกระจก
  2. (ข่าวที่ 147/2566) นักวิทย์ วศ.อว. ไขประเด็น “ สารให้ความหวานแทนน้ำตาล ” ไม่ได้ช่วยในการควบคุมน้ำหนักจริงหรือ ?ในรายการวันใหม่ วาไรตี้ Thai PBS
  3. (ข่าวที่ 146/2566) วศ.อว.เสริมแกร่งบุคลากร “เทคนิคการเขียนข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025”
  4. (ข่าวที่ 145/2566) วศ.อว. ต้อนรับผู้แทน Kyocera หารือการพัฒนาสินค้า เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร
  5. (ข่าวที่ 144/2566) วศ.อว. มุ่งมั่นเป็นแหล่งสารสนเทศแห่งชาติสำหรับหน่วยตรวจสอบและรับรอง ร่วมส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไปสู่รูปแบบดิจิทัล
  6. (ข่าวที่ 143/2566) วศ.อว. ต้อนรับ AMARC ในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและหารือการทำงานร่วมกัน
  7. (ข่าวที่ 142/2566) วศ. จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดเก็บองค์ความรู้ขององค์กร”
  8. (ข่าวที่ 141/2566) วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สาขาอาหารรายการ Heavy metals (Ba, Co, Cu, Fe, Ge, Li, Mn, Sb, Zn) in Food Simulant (ASEAN PROGRAM)
  9. (ข่าวที่ 140/2566) วศ.อว. จัดอบรม “เทคนิคทวีค่าเงิน และเลือกแผนการลงทุนได้ด้วยตนเอง”
  10. (ข่าวที่ 139/2566) วศ.อว. ร่วมงาน สกสว.จับมือ ธนาคารโลกพัฒนานวัตกรรมในประเทศไทย

Page 2 of 351