ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 265/2566) วศ.อว. โชว์ผลงานยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ ภายในงานสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบยานพาหนะไร้คนขับ”

F177 1 F177 2

F177 3 F177 4

 

            28 สิงหาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำโดย ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม พร้อมด้วย ดร.กรธรรม สถิรกุล หัวกลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และทีมนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 12 เรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบยานพาหนะไร้คนขับ Autonomous Car” จัดขึ้นโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับ ยานพาหนะในอนาคตและการก้าวสู่การเป็นผู้นำ ในธุรกิจด้านคมนาคม โดยมีนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธาน และมีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ ณ หอประชุม 0101 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กพท.
           ในการนี้ วศ.อว. นำรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติร่วมจัดแสดงภายในงานครั้งที่ด้วย อีกทั้ง ปัจจุบัน วศ. กำลังดำเนินโครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ (Connected and Autonomous Vehicle (CAV) Proving Ground) เพื่อวิจัยและพัฒนา และการบริการด้านการทดสอบยานยนต์สมัยใหม่ไร้คนขับ ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือ Testing Center for Connected and Automated Vehicle (T-CAV) ในวังจันทร์วัลเลย์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ที่จะเปิดให้บริการในปี 2566 เพื่อยกระดับยานยนต์แห่งอนาคตที่พัฒนาและผลิตในประเทศให้ได้มาตรฐานยอมรับระดับสากลรวมถึงการทดสอบด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเ ทคโนโลยีสมัยใหม่ที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน New S-curve

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 264/2566) วศ.อว. จัดสนทนาประสา วศ. หนุนทักษะบุคลากรด้าน “การพูดและนำเสนอในยุคดิจิทัล”

F176 2 F176 4

F176 3 F176 1

 

           25 สิงหาคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานเปิดงานสนทนาประสา วศ. เรื่อง “การพูดและนำเสนอในยุคดิจิทัล” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สหพล ยี่ตันสี Group Head ฝ่ายผลิตรายการบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสำเร็จในการพูดและนำเสนอในยุคดิจิทัลซึ่งจะช่วยให้ทำได้ดีในการพูดและนำเสนอในยุคดิจิทัล ตลอดจนได้รับความรู้เกี่ยวกับรูปแบบเทคนิควิธีการนำเสนอ การเตรียมความพร้อมในการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพฯ โดยมีบุคลากร วศ. เข้าร่วมฟังการบรรยายในห้องประชุม และระบบ zoom ออนไลน์ จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 263/2566) วศ.อว. ลงพื้นที่ภาคใต้ถ่ายทอดองค์ความรู้ยกระดับผู้ประกอบการเครื่องสำอางสมุนไพร

F175 1 F175 2

F175 3 F175 4


           วันที่ 21 - 25 ส.ค. 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กองเทคโนโลยีชุมชน (สพ.ทช.) เดินทางลงพื้นที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก ปรับปรุงคุณภาพ แก้ไขปัญหาการผลิตของผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้กับผู้ประกอบการ OTOP จากการสำรวจข้อมูลของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราชทราบว่ามีผู้ประกอบการผลิตสบู่ แชมพูสมุนไพร ครีมนวดผม และเซรั่มบำรุงผิวหน้า นอกจากนี้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังมีการปลูกต้นโกโก้ซึ่งมีผลพลอยได้เป็นโกโก้บัตเตอร์ สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอาง เช่น ลิปบาล์ม สบู่ ครีมบำรุงผิว เป็นต้น วศ.อว. จึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โกโก้บัตเตอร์ในสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ผลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 262/2566) วศ.อว.จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ครั้งที่ 1/2566

F173 3 F173 4

F173 1 F173 2

 

            วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2566 ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 โดยมี ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ตั้ว ลพานุกรม พร้อมด้วย ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาตัดสินให้การรับรองความสามารถบุคลากรแก่ผู้ขอการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งสาขา พัฒนาระบบการรับรองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อให้การรับรองความสามารถบุคลากรเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลที่ได้รับการรับรอง ต่อการทำงานที่ใช้ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับบริการ ว่าบุคคลที่ได้รับการรับรอง มีความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานการรับรองความสามารถบุคลากร ในสาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ และสร้างโอกาสในความก้าวหน้าให้กับบุคลากรที่ได้รับการรับรอง มีความชำนาญเฉพาะด้าน หรือวิชาชีพเฉพาะ ที่จำเป็นในการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ของประเทศให้มีคุณภาพและมีความพร้อมในการแข่งขันเพื่อเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 261/2566) วศ. เร่งขับเคลื่อนพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการทางห้องปฎิบัติการในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา อว. ภาคเหนือ

F172 1 F172 2

F172 4 F172 3

 

            วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการทางห้องปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบและรับรอง ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ครั้งที่ 2 ณ อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
           ในการสัมมนาครั้งนี้ ทีมวิจัย ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลการให้บริการทางห้องปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบและรับรองในทุกภูมิภาค เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล นำร่องขยายระบบเชื่อมโยงในระดับประเทศ การสัมมนาครั้งนี้ได้มีการรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำต้นแบบแพลตฟอร์มกลาง เพื่อพัฒนาบริการให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมดิจิทัลในปัจจุบัน และ (ร่าง) พระราชบัญญัติ คุณภาพและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการให้ความรู้เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สำหรับผู้บริหาร ซึ่งเป็นการส่งเสริมหน่วยตรวจสอบและรับรองตามภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์บริการ อีกด้วย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 260/2566) วศ. ลงพื้นที่เร่งขับเคลื่อนส่งเสริมหน่วยตรวจสอบและรับรองในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา อว.
  2. (ข่าวที่ 259/2566) วศ.อว. มุ่งเน้นขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
  3. (ข่าวที่ 258/2566) วศ.อว. เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 เนื่องในโอกาส “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”
  4. (ข่าวที่ 257/2566) วศ.อว. ร่วมกับ สมอ. จัดกิจกรรมทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบผลระหว่างห้อง Lab ด้านความปลอดภัยภาชนะและเครื่องใช้สำหรับอาหาร ตาม มอก. 2921-2562
  5. (ข่าวที่ 256/2566) วศ.อว. ลงพื้นที่ยกระดับผู้ประกอบการสมุนไพรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  6. (ข่าวที่ 255/2566) วศ.อว. เสริมความรู้ การนำ soft power เพิ่มมูลค่า ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืน
  7. (ข่าวที่ 254/2566) วศ.อว. เสริมองค์ความรู้บุคลากร เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
  8. (ข่าวที่ 253/2566) วศ.อว. ลงพื้นที่หนุนผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จ.พัทลุง
  9. (ข่าวที่ 252/2566) วศ.อว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางฯ” หนุน ผปก. เข้าใจกฎระเบียบตามมาตรฐานสากล
  10. (ข่าวที่ 251/2566) วศ.อว. ร่วมแสดงความยินดี ผปก. เข้าพิธีรับโล่ฯจากการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

Page 6 of 378