th en 

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่16/2566) วศ.อว. ร่วมงานยกระดับขนมถ้วยโบราณ สู่..วิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืน มุ่งเสริมอัตลักษณ์ให้ของดีนครรังสิต

 

                  B2 15 B2 4 B2 17

                  B2 9 B2 14 B2 12

 

          วันที่ 18 มกราคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) คณะผู้บริหาร และนักวิทยาศาสตร์ วศ. เข้าร่วมงานปิดโครงการการศึกษาเชิงปฏิบัติการยกระดับขนมถ้วยโบราณสู่วิสําหกิจชุมชนที่ยั่งยืน ณ โรงแรมสลิล ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
          ดร.นพ.ปฐมฯ อธิบดี วศ. กล่าวว่า วศ.ได้รับโจทย์เรื่องของบรรจุภัณฑ์ขนมถ้วย จึงวิจัยพัฒนาเริ่มตั้งแต่ออกแบบเป็นรูปเรือ เลือกเนื้อดิน ซึ่งการบรรจุขนมถ้วยมีความจำเป็นต้องใช้งานในลักษณะนำไปประกอบอาหารด้วยวิธีการนึ่งไอน้ำ ซึ่งมีระยะเวลาอย่างน้อย 10 นาที จำนวน 2 รอบ จึงได้มีการทดสอบความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน (Thermal shock) และการทดสอบการรานตัวของผิวเคลือบโดยใช้แรงดันไอน้ำ (Autoclave) เพื่อการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้ได้ตามลักษณะดังกล่าว ที่สำคัญเรื่องของความปลอดภัยคือไม่มีสารปนเปื้อนเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ในด้านของผลตอบรับ ผู้บริโภคมีความสุข รู้สึกแปลกใหม่ ซื้อไปแล้วสามารถเอาถ้วยมาใช้งานต่อได้ อีกทั้งจะต่อยอดความร่วมมือกับโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่สนใจในเทคโนโลยีดังกล่าวฯ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตที่ได้มาตรฐานต่อไป
         สำหรับบรรยากาศภายในงานมีแถลงผลงานนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ การต่อยอดแนวความคิด วิถีชีวิตชุมชน อาชีพค้าขาย ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นจากนักศึกษากลุ่มบ้านราชวิถี หลักสูตร ปปร.26 และได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกัน เป็นต้นแบบของการคิดค้นสูตรขนมถ้วยใหม่ๆ และขยายความยั่งยืนด้วยการทำให้อาชีพเป็นวิสาหกิจชุมชน และนำไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ของขนมถ้วย

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่15/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปณากรมทรัพยากรธรณี ครบรอบ 131 ปี

 

 

            B1 1 B1 3 B1 4

 

          วันที่ 18 มกราคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นายวันชัย สุวรรณหงษ์ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ วศ. เข้าร่วมงานแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพยากรธรณี ครบรอบ 131 ปี ในการนี้ วศ. มอบเงินบริจาคสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรธรณี ณ บริเวณห้องโถง อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่14/2566) วศ.อว. จัดอบรม หลักสูตร “การประเมินค่าความไม่แน่นอนของผลการทดสอบ” ส่งเสริมห้องปฏิบัติการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

 

           A2 6 A2 7 A2 4

                                       A2 2 A2 3

 

วันที่ 17 มกราคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินค่าความไม่แน่นอนของผลการทดสอบ” เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการจัดการห้องปฏิบัติการด้านหลักการของความไม่แน่นอนของการวัด และการคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัดฯลฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง ข้าราชการบำนาญ อดีตรองอธิบดี วศ. และนางอังสนา ฉั่วสุวรรณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ วศ. มาเป็นวิทยากร โดยมีที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 250 คน ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมนิธิปัญญา กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เรื่องการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดถือเป็นข้อกำหนดหนึ่งในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งกำหนดให้ห้องปฏิบัติการฯ มีการดำเนินการเกี่ยวกับการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดตามแนวทางปฏิบัติ ซึ่งการประมาณค่าความไม่แน่นอนของผลการทดสอบใดๆ ห้องปฏิบัติการต้องมั่นใจว่ากระบวนการทดสอบที่ใช้ทดสอบตัวอย่างนั้นอยู่ภายใต้กระบวนการควบคุมคุณภาพการทดสอบและองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานฯ จึงจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องความไม่แน่นอนของการวัด เพื่อให้สามารถประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถหาปัจจัยความไม่แน่นอนได้อย่างครบถ้วน

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่13/2566) วศ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารระบบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการรับรองผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2566

 

 

                                        A1 1  A1 2

                                        A1 3  A1 4

          วันที่ 13 มกราคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) โดย กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารระบบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอัครเมธี อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค , สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม , กรมการค้าต่างประเทศ , กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , สำนักกรรมการส่งเสิรมการลงทุน , สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ และหัวหน้ากลุ่มบริการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์ เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในการประชุม
          การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม และการดำเนินกลไกความเป็นกลาง ริเริ่ม เสนอแนะ และร่วมผลัดดันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการอีกด้วย

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่12/2566) คณะผู้บริหาร วศ. ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 

             A30 5 A30 3 A30 2

             A30 6 A30 4 A30 1

 

 

     วันที่ 16 มกราคม 2566 นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วศ. ร่วมสักการะองค์พระนารายณ์ ซึ่งช่างไทยแขนงต่างๆให้ความเคารพบูชาพระวิศวกรรมในฐานะครูช่าง และอนุสาวรีย์ ดร.ตั้วฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ประสบความเจริญรุ่งเรือง ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 11/2566) วศ.อว. ร่วมจัดกิจกรรมในงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจ และความรักในวิทยาศาสตร์ ใน Theme เล่นแร่แปล “ธาตุ”
  2. (ข่าวที่10/2566) วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในน้ำที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  3. (ข่าวที่9/2566)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก” ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้ จังหวัดลำปาง
  4. (ข่าวที่8/2566) วศ.​อว.ประสานความร่วมมือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 3 ภูมิภาค​ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อ้อยและน้ำตาลทราย​สู่ระดับสากล​
  5. (ข่าวที่7/2566)วศ.อว. เชิญชวนเยาวชนร่วมงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Online ใน Theme เล่นแร่แปล “ธาตุ”
  6. (ข่าวที่6/2566) วศ.อว.ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรือนพืชกัญชา-กัญชง และประชุมหารือข้อมูลองค์ความรู้เพื่อวิจัยพัฒนาอาหารฟังก์ชันจากกัญชง ณ กรมวิชาการเกษตร และสถานที่ปลูกของผู้ประกอบการ ในพื้นที่ กทม.
  7. (ข่าวที่5/2566) วศ. ต้อนรับ ปตท. เนื่องในโอกาสหารือโครงการสนามทดสอบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติฯ และสวัสดีปีใหม่ 2566
  8. (ข่าวที่4/2566)วศ.อว. วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารสัตว์ รายการ Water – soluble chlorides (as NaCl) in feeding stuffs
  9. (ข่าวที่3/2566)วศ.อว. ต้อนรับศักราชใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566
  10. (ข่าวที่2/2566) วศ.อว. จัดอบรมหลักสูตร “แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัย” ส่งเสริมห้องปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานและความปลอดภัย

Page 3 of 325