ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 148/2566) วศ.อว. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบแก้ว เทคโนโลยีกระบวนการผลิตแก้ว และการทดสอบผลิตภัณฑ์แก้วตามมาตรฐาน สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแก้วและกระจก

F70 3 F70 2

F70 4 F70 1

 

             วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กองวัสดุวิศวกรรม (วว.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบแก้ว เทคโนโลยีกระบวนการผลิตแก้ว และการทดสอบผลิตภัณฑ์แก้วตามมาตรฐาน สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแก้วและกระจก เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งงานสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมแก้วและกระจก ปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ แนวทางในการพัฒนาธุรกิจด้วยการวิจัยพัฒนา และเพื่อแสดงศักยภาพงานบริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่สามารถสนับสนุนผู้ประกอบ SMEs ในอุตสาหกรรมแก้วและกระจกรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยมีวิทยากร ดร.เอกรัฐ มีชูวาศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในกระบวนการผลิตแก้ว การทดสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมแก้วของประเทศไทย นายกฤษฎา สุทธิพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานกระจกแผ่นและกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง หลังจากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมห้องปฏิบัติการโดยกลุ่มวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแก้วและกระจก เข้าร่วมสัมมนากว่า 30 คน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 147/2566) นักวิทย์ วศ.อว. ไขประเด็น “ สารให้ความหวานแทนน้ำตาล ” ไม่ได้ช่วยในการควบคุมน้ำหนักจริงหรือ ?ในรายการวันใหม่ วาไรตี้ Thai PBS

F69 3 F69 4

F69 2 F69 5

 

              วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย นางอภิษฐา ช่างสุพรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ได้ไขประเด็นข้อสงสัยที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เกี่ยวกับ “สารให้ความหวานแทนน้ำตาล” ไม่ได้ช่วยในการควบคุมน้ำหนักจริงหรือ ? โดยไขข้อสงสัยผ่านรายการวันใหม่วาไรตี้ #ช่วงรู้ทันกันได้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยมีคุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ และคุณชไมพร เห็นประเสริฐ พิธีกรร่วมพูดคุยในรายการดังกล่าว ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ในลิงค์นี้>> https://youtu.be/b0vLQZQy3J0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

 

(ข่าวที่ 146/2566) วศ.อว.เสริมแกร่งบุคลากร “เทคนิคการเขียนข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025”

F68 4 F68 2

F68 3 F68 1

             

            25 พฤษภาคม 2566 นายวันชัย ชินชูศักดิ์ ผู้อำนวยการกองสอบเทียบเครื่องมือวัด กรวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานเปิด การฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025” วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เข้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ และเจ้าหน้าที่เดิมในการเขียนข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 โดยได้รับเกียรติจาก นายญาณพัฒน์ อู่ทองทรัพย์ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 320 ชั้น3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 145/2566) วศ.อว. ต้อนรับผู้แทน Kyocera หารือการพัฒนาสินค้า เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร

 F66 1 F66 2

F66 3 F66 4

 

             เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับคุณ Naomasa Iwasaki ผู้แทนจากบริษัท Kyocera ประเทศญี่ปุ่น และคณะ ในการหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชผลทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลทางการเกษตร รวมไปถึงหารือแนวทางในการร่วมมือในอนาคต ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 144/2566) วศ.อว. มุ่งมั่นเป็นแหล่งสารสนเทศแห่งชาติสำหรับหน่วยตรวจสอบและรับรอง ร่วมส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไปสู่รูปแบบดิจิทัล

F67 2 F67 3

 

             24 พฤษภาคม 2566 นางสาวปัทมา นพรัตน์ ผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ เข้าร่วมงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไปสู่รูปแบบดิจิทัล เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางและแผนดำเนินงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานภายใต้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ณ โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
             บรรยากาศในงานมีการพูดคุยแชร์ข้อมูลด้าน NQI ของหน่วยงานต่างๆ เช่น มว. สมอ. สรอ. มกอช. วพ. สทป. วว. สวทช. สทน. รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณด้าน NQI เช่น สกสว. บพข. สอวช. ในงานนี้ นางสาวปัทมา นพรัตน์ ได้บรรยายในหัวข้อ "นโยบาย ทิศทาง และแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัลของกรมวิทยาศาสตร์บริการ" โดย วศ.อว. มุ่งมั่นเป็นแหล่งสารสนเทศแห่งชาติสำหรับหน่วยตรวจสอบและรับรอง (CAB Information and Data) ทำการเชื่อมโยงทุกภารกิจขององค์กรกับระบบกลางภาครัฐ ผ่าน BizPortal และ Citizen Portal พร้อมยกระดับทักษะด้าน Data Intelligence ให้กับบุคลากรในสายงานสารสนเทศ ซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมืออันนำไปสู่การพัฒนาในการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศแบบดิจิทัล (Digital NQI) ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 143/2566) วศ.อว. ต้อนรับ AMARC ในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและหารือการทำงานร่วมกัน
  2. (ข่าวที่ 142/2566) วศ. จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดเก็บองค์ความรู้ขององค์กร”
  3. (ข่าวที่ 141/2566) วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สาขาอาหารรายการ Heavy metals (Ba, Co, Cu, Fe, Ge, Li, Mn, Sb, Zn) in Food Simulant (ASEAN PROGRAM)
  4. (ข่าวที่ 140/2566) วศ.อว. จัดอบรม “เทคนิคทวีค่าเงิน และเลือกแผนการลงทุนได้ด้วยตนเอง”
  5. (ข่าวที่ 139/2566) วศ.อว. ร่วมงาน สกสว.จับมือ ธนาคารโลกพัฒนานวัตกรรมในประเทศไทย
  6. (ข่าวที่ 138/2566) วศ.อว. เสริมความรู้มาตรฐาน ISO 56002 เตรียมพร้อมรับความท้าทายด้านนวัตกรรมในอนาคต
  7. (ข่าวที่ 137/2566) วศ.อว. สนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ร่วมโชว์ในงาน FUTURE MOBILITY ASIA 2023
  8. (ข่าวที่ 136/2566) วศ.อว. จัดประชุม คณะกรรมการนโยบายการรับรองความสามารถบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
  9. (ข่าวที่ 135/2566) วศ.อว. หารือแนวทางการบริหารจัดการภายใต้ การดำเนินงานของมูลนิธิฯ
  10. (ข่าวที่ 134/2566) หัวหน้าผู้ตรวจฯ อว. ตรวจราชการการดำเนินงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยของ วศ. ในพื้นที่ จ.เชียงราย

Page 3 of 351