ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่152/2561)เปิดตัวงานแสดงสินค้า และงานประชุมนานาชาติสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการ "THAILAND LAB INTERNATIONAL 2018 ครั้งที่ 8"

 

 

D3 1 D3 4

D3 2 D3 3

  12 กันยายน 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2018 ครั้งที่ 8 อย่างเป็นทางการ พร้อมนั้นกล่าวรายงานโดย คุณอนุชา พันธุ์พิเชษฐ หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้จัดโครงการ THAILAND LAB INTERNATIONAL 2018 บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด กล่าวต้อนรับโดยคุณแอนโตเนียส อ็อตธิร์น กรรมการบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด กล่าวสนับสนุนการจัดงานโดย ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ดร.อุดม ชนะสิทธิ์ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา 
                นางอุมาพรกล่าวว่า งาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2018 เป็นงานที่ตอบรับนโยบายของรัฐบาล ที่ผลักดันและสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ และบริการ สำหรับห้องปฏิบัติการ สร้างการค้าด้านเครื่องมือเทคโนโลยี รวมทั้งงานประชุมนานาชาติสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการ จัดขึ้นภายใต้แนวความคิดผสมผสานกันระหว่าง เทคโนโลยีสมัยใหม่ Technology, การถ่ายทอดความรู้และสร้างเครือข่าย Network และการต่อยอดธุรกิจและการลงทุน Investment และบริษัทชั้นนำกว่า 330 บริษัท จาก 30 ประเทศทั่วโลก พร้อมด้วยพาวิลเลี่ยนนานาชาติ ทั้งจาก จีน อินเดีย เกาหลี ไต้หวัน รวมทั้งพาวิลเลี่ยนพิเศษ ที่เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และกลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์ด้านสุขภาพ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ซื้อ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติการในห้องแล็บ ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในและต่างประเทศได้มีโอกาสพบผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องมือแล็บได้โดยตรง
              ทั้งนี้งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2018 เป็นงานสำคัญระดับประเทศงานหนึ่ง เป็นการร่วมมือของภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงพันธมิตรจากต่างประเทศ มุ่งเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มนักธุรกิจที่ต้องการเพิ่มการลงทุนในประเทศไทยและอาเซียน รวมไปถึงภาครัฐและองค์กรต่างๆ ที่ต้องการเผยแพร่เนื้อหา แลกเปลี่ยนความรู้จากงานวิจัยต่างๆ เพื่อนำไปต่อยอดกลับมาพัฒนาประเทศ งานนี้เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2011 จนถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 ซึ่งมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ได้เพิ่มเนื้อหาด้านวิชาการ การนำผู้ผลิต และผู้นำด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ จากต่างประเทศ มาจับคู่ เจรจาธุรกิจ กับผู้ค้าในประเทศไทย รวมไปถึงอาเซียนด้วย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่151/2561)วศ. ผนึกกำลัง 3 หน่วยงานใหญ่ยกระดับ “ผ้าทออีสาน-ล้านนา ร่วมสมัย”ด้วยนวัตกรรม

 

 

D2 1 D2 3

D2 2 D2 4

 10 กันยายน 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนึกกําลัง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานแสดงผลงาน “นวัตกรรมผ้าทออีสาน - ล้านนา ร่วมสมัย” ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ประจําปี 2561 มิติใหม่ของวงการทอผ้าไทย ที่ร่วมผลักดันศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (OTOP) และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคอีสาน และ 3 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 110 กลุ่ม รวม 1,034 คน ให้มีความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของอีสาน – ล้านนา ด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ผสมผสานกับการออกแบบบนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่า ความแตกต่าง และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคสามารถต่อยอดทางธุรกิจกับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นและวัยทํางานหันมาให้ความสําคัญการสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจําวัน ที่มีการผสมผสานนวัตกรรมและถูกดีไซน์ออกมาให้เหมาะสมและทันสมัย พร้อมทั้งกระตุ้นให้ทุกคนหันมาใช้สอยผลิตภัณฑ์ของไทยให้มากยิ่งขึ้น
                   นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ เน้นการนำนวัตกรรม คัลเลอร์ไอดีเลเบลลิง (Color ID Labeling) เป็นมาตรฐานสีที่บ่งบอกอัตลักษณ์ได้อย่างแม่นยํา ควบคู่กับการใช้สื่อดิจิตอลประเภท คิวอาร์โค้ด (QR Code) และ เออาร์โค้ด (AR Code) เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของ ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ วิถีชีวิต และความพิถีพิถันในการออกแบบลวดลายของผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีแบบดั้งเดิมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยผ่านทางแอพพลิเคชั่นที่ได้พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอเทคนิคการทอผ้ายีนส์จากเส้นฝ้ายและเส้นไหม โดยใช้วิธีการทอมือด้วยกี่ดั้งเดิม และการย้อมเส้นใยด้วยครามธรรมชาติ ทําให้เกิดผ้ายีนส์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
                    ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาความสำเร็จของโครงการโดย ดร.นพ ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางอุมาพร สุขม่วงอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและ ดร. ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นิทรรศการโชว์ผลสำเร็จจากนวัตกรรมผ้าทอ การแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานสุดอลังการ รวมทั้งยังได้เหล่าเซเลบริตี้มาแชร์ประสบการณ์ และแนะนำเคล็บลับดีๆ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ผ้าไทย โดย ป้อม อัครเดช นาคบัลลังก์ เจ้าของพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ “สบันงา" พร้อมด้วย หนูสิ - สิริรัตน์ เรืองศรี มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2010 มาแนะนำด้านการแต่งตัวด้วยผ้าไทยให้สวมใส่ในชีวิตประจำวันได้จริงของโลกต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

(ข่าวที่150/2561)กรมวิทย์ฯ ร่วมงาน 8th IUPAC International Conference on Green Chemistry

 

 

D1 1 D1 2

D1 3 D1 4

10 กันยายน 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดี และคณะ ในฐานะ National Adhering Organization (NAO) ของ Internationnal Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 8th IUPAC International Conference on Green Chemistrty โดยมี ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Prof. Pietro Tundo ประธาน Interdivisional Committee on Green Chemistry for Sustainable Development (ICGCSD) กล่าวต้อนรับ Prof. Christopher Brett รองประธาน IUPAC เชิญรางวัลนักวิจัยดีเด่น 9 ท่าน และ Prof. Nicole Jeanne Moreau กล่าวเปิดงาน การประชุมฯ จัดระหว่างวันที่ 9-14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน ราว 600 คน จาก 50 ประเทศทั่วโลก
          ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICGCSD เป็นครั้งแรกในเอเชีย โดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมวิชาการครั้งนี้เน้น “Green for Sustainable Growth : Chemistry, Scaling-Up, Economic, Regulation, Innovation and Education” ซึ่งจะมีการนำเสนอผลงานวิชาการใน 4 หัวข้อหลักคือ (1) Green Chemicals, Polymers, and Materials (2) Green Synthesis, Manufacturing and Engineering Processes (3)Green Fossil Energy, Biomass, and Future Fuels และ (4) Green Chemistry Education นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอโปสเตอร์ที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมจัดนิทรรศการด้วย 8th IUPAC Internationnal Conference on Green Chemistrty ครั้งนี้ Prof. Christopher Brett รองประธาน IUPACได้พบปะกับนักวิจัยไทยและเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะร่วมพัฒนางานวิจัยระดับแนวหน้า (Frontier Research) ของโลกต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่149/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและมอบวัสดุโครงการยกระดับ OTOP ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

C9 2 C9 3

C9 4 C9 1

วันที่ 7-10 กันยายน 2561 ดร.พจมาน ท่าจีน เลขานุการกรม นายธีระชัย รัตนโรจน์มงคล นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ พร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับสินค้า OTOP (Big rock) จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ กลุ่มผ้า เครื่องแต่งกาย และกลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยครั้งนี้ติดตามและให้คำปรึกษาเชิงลึกผู้ประกอบการจำนวน 61 กลุ่ม เป็นผ้า 46 กลุ่ม สมุนไพรไม่ใช่อาหาร 15 กลุ่ม ในเขตพื้นที่ อ.เมือง อ.ปางมะผ้า อ.ปาย อ.สบเมย อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย และ อ.ขุนยวม

ดร.พจมานฯ กล่าวว่า การดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับสินค้า OTOP ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดเป้าหมายที่ได้ยกระดับ ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อที่จะนำวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยผู้ประกอบการ ซึ่งหลักๆเป็นกลุ่มทางด้านสิ่งทอ จะเป็นเสื้อกะเหรี่ยงและย่าม ด้านสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจะเป็นสบู่และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้สมุนไพรในท้องถิ่นมาผลิต จากการดำเนินงานดังกล่าว เราได้เก็บตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ไปทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ มผช. เราจึงนำวิทยาศาสตร์เข้ามาเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีกระบวนการตั้งแต่การอบรม การถ่ายทอดเชิงลึก เมื่อทางผู้ประกอบการไปพัฒนาสินค้าแล้วเราก็เก็บตัวอย่างเพื่อไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติการอีกครั้ง ผลก็คือผลิตภัณฑ์ผ่านตามมาตรฐาน ซึ่งจะเห็นได้ว่ากระบวนการส่วนนี้มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อจากนั้นเราจึงมาตรวจติดตามและมอบวัสดุ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำเอาวัสดุไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในขั้นตอนต่อไปก็จะพาผู้ประกอบการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปเปิดตลาดที่เชียงใหม่หน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า บริเวณนิมมานเหมินทร์ ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายนนี้ ต่อจากนั้นจะคัดกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมีความพร้อมในด้านผลิตภัณฑ์ เชิญชวนไปจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงเทพฯ เพื่อให้สินค้าออกสู่ท้องตลาดได้กว้างมากยิ่งขึ้น ส่วนการต่อยอดอีกขั้นเราจะนำผู้ประกอบการที่มีคุณภาพกลุ่มนี้ไปยื่นจดทะเบียนได้มาตรฐาน มผช. อย่างเต็มรูปแบบเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการได้ดาวถึงขั้นห้าดาวต่อไป

นางพวงทอง ชื่นกรมรักษ์ ประธานกลุ่มแปรรูปผ้าทอสารภี กล่าวว่า ทางกลุ่มมีสมาชิกจำนวน 22 คน ผลิตงานเสื้อผ้าจากฝ้ายและกระเป๋า ก่อนหน้าพบปัญหาในด้านการเย็บ การติดซิปไม่เรียบร้อย ย้อมผ้าสีตกมาก ผ้าโดนแดดสีจางและเนื้อผ้าแข็งไม่อ่อนนุ่ม พอมีโครงการนี้เกิดขึ้นก็มีทีมนักวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ลงพื้นที่มาแนะนำกระบวนการด้านการผลิตที่ถูกต้อง นำหลักทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ สร้างความมั่นใจให้กับกลุ่ม อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์กระเป๋าของกลุ่มมีการยื่นขอมาตรฐานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ยังไม่เคยผ่านมาตรฐาน หลังจากนี้จะยื่นขอมาตรฐานอีกครั้งทางกลุ่มมีความมั่นใจว่าจะผ่านมาตรฐาน มผช.อย่างแน่นอน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว/ภาพ : จิตลดา คณีกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่148/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับสินค้า OTOP จ.บุรีรัมย์

 

 

C8 4 C8 3

C8 1 C8 2

 

วันที่ 7 - 9 กันยายน 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการนำโดย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดี เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับสินค้า OTOP (Big rock) ซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการผ้าทอและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารให้มีคุณภาพ โดยการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่กลุ่มผู้ประกอบการ ในกลุ่มวิสาหกิจ 26 กลุ่ม ในเขตพื้นที่ อ. เฉลิมพระเกียรติ อ. พลับพลาชัย อ. สตึก อ. แดงดง อ. ห้วยราช และ อ. กระสัง 
                      จากการตรวจติดตามหลังจากที่มีการให้คำปรึกษาเชิงลึก พบว่า ผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ส่วนใหญ่สามารถย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติโดยใช้วัสดุในพื้นที่ และซักแล้วสีไม่ตก การผลิตผ้าทอที่มีลวดลายที่หลากหลายตามความต้องการของตลาด มีการแปรรูปผ้าทอเป็นผ้าสำเร็จรูป รวมทั้งการนำเศษผ้ามาผลิตสินค้าหัตถกรรมสำหรับสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร มีการนำสมุนไพรในชุมชนไปผลิตนำ้มันหอมระเหย เจลนวด ลูกประคบ ในการตรวจเยียมกลุ่มต่างๆ ได้มีการมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่กลุมผู้ประกอบการด้วย นอกจากนี้ ยังสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการทดสอบตลาด โดยขายสินค้าในตลาดเซาะกราว นับว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการบรรลุวัตถุประสงค์ในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการผลิต มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว/ภาพ : พรระวินทร์ ควรแย้ม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 
  1. (ข่าวที่147/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การนำเทคโนโลยียกระดับสินค้า OTOP จ.น่าน ครั้งที่ 2
  2. (ข่าวทืี่146/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการยกระดับสินค้า OTOP จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 1 ตามนโยบายวิทย์แก้จน ด้วยงบประมาณ Big Rock
  3. (ข่าวที่145/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนผ้าไทยสู่สากล เปิดตัว "คัลเลอร์ ไอดี เลเบลลิ่ง" (Color ID Labeling) แอพพลิเคชั่น สำหรับคนรักผ้าไทย
  4. (ข่าวที่144/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การนำเทคโนโลยียกระดับสินค้า OTOP จ.นครพนม
  5. (ข่าวที่143/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เร่งดำเนินงานช่วยยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ 10จังหวัดเป้าหมาย
  6. (ข่าวที่142/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งยกระดับ OTOP ผ้า จ.นครพนม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  7. (ข่าวที่141/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำ วทน. ยกระดับ OTOP จัดงาน “มหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” จังหวัดนราธิวาส
  8. (ข่าวที่140/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการผ่านการคงสถานะการยอมรับร่วม 3 ขอบข่ายจาก APLAC
  9. (ข่าวที่139/2561)อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะ ลงพื้นทีติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับ OTOP ในจังหวัดน่าน
  10. (ข่าวที่138/2561)ก.วิทย์ฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือเครือข่ายสถาบันการศึกษา เปิดมหกรรมสินค้า OTOP ของดีอำนาจเจริญ จากภูมิปัญญาไทยสู่สากล