ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่139/2560)คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2560

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2560

rsz 1img 0317 rsz img 0325

rsz 1img 0329 rsz img 0395

      กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ วศ. เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2560 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำไปถวาย ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รับพระราชทานให้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และเป็นประธานในพิธี โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมในพิธี วันที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

    ในโอกาสนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์วัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศลจำนวน 1,294,756 บาท 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : สุกฤต  แก้วบุญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่138/2560)คณะผู้บริหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีไทย”

คณะผู้บริหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีไทย”

rsz img 9964 rsz img 9932

rsz img 9924 rsz img 9885

กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ถวายพานดอกไม้และถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะทรงเป็น“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” เนื่องใน“วันเทคโนโลยีไทย”ประจำปี ๒๕๖๐ โดยได้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ วางพานพุ่มและถวายราชสักการะ ตามลำดับ และในนามกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถวายพานดอกไม้และจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายพานดอกไม้ จุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติ เบื่องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และได้ร่วมยืนตรง ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๔ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : สุกฤต  แก้วบุญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่137/2560)วศ. / ก.วิทย์ หนุนผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐาน

วศ. / ก.วิทย์ หนุนผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มอบเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐาน

rsz 22550989 1670406992983313 568185753 o rsz 22553494 1670406986316647 658768775 o

rsz 22550892 1670406969649982 1550037460 o rsz 22553517 1670406962983316 42856641 o

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุในกระบวนการผลิต เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ปลาส้ม จำนวน 13 กลุ่ม ภายใต้ “โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐาน” เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด รวมทั้งเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

นางอุมาพรฯ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดย ปี 2560 นี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐานในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม หนองบัวลำภู ยโสธร หนองคาย และนครพนม  เน้นสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้มีความรู้ในการผลิตสินค้า และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต ซึ่งนอกจากได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นองค์ความรู้ด้านการผลิตแล้ว ยังได้สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาส้มที่เป็นสิ่งสำคัญจะช่วยให้ผู้ประกอบการปลาส้มสามารถผลิตสินค้าให้มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล  ภาพ : สำนักเทคโนโลยีชุมชน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่136/2560)คณะผู้บริหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี
วันสวรรคตพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

rsz img 9683 rsz img 9702

rsz img 9752 rsz img 9760

กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วศ. เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรมปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กระทรวงวิทย์ ทำพิธีบำเพ็ญกุศล โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จำนวน 10 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่135/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ผู้บริหารลงพื้นที่ จังหวัดสงขลาประสานงานเครือข่ายการดำเนินงานในพื้นที่

วศ./ก.วิทย์ฯ ผู้บริหารลงพื้นที่ จังหวัดสงขลาประสานงานเครือข่ายการดำเนินงานในพื้นที่

rsz image f1ccd24 rsz image e46edb4

rsz image 1a6af7e rsz image 967576f

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา พร้อมด้วยการเยี่ยมชมผลงานวิจัย นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา เพื่อหาเครือข่ายการดำเนินงานในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2560 ณ จังหวัดสงขลา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

  1. (ข่าวที่134/2560)วศ./ก.วิทย์ ร่วมกำหนดและวัดค่าสีธงชาติไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา เป็นค่าแนะนำสีของธงชาติไทย
  2. (ข่าวที่133/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ร่วมงานสถาปนา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
  3. (ข่าวที่132/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ คณะผู้บริหาร นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการ“ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”
  4. (ข่าวที่131/2560)วศ./ก.วิทย์ บุคลากร วศ. รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  5. (ข่าวที่130/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ต้อนรับหน่วยรับรองระบบงานของประเทศญี่ปุ่น (IAJapan) เข้าเยี่ยมชม การปฏิบัติงานของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
  6. (ข่าวที่129/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ผู้บริหารมอบนโยบายขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
  7. (ข่าวที่128/2560)วศ./ก.วิทย์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๔ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
  8. (ข่าวที่127/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ร่วมร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันทั้งประเทศ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
  9. (ข่าวที่126/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ต้อนรับข้าราชการประเทศบังคลาเทศเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ศูนย์ราชการสะดวก กรมวิทยาศาสตร์บริการ (GECC:DSS)
  10. (ข่าวที่125/2560)พิธีประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี