ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 113/2559 วศ./ ก.วิทยาศาสตร์ฯ ร่วมใจผลิตพิมเสนน้ำ เพื่อแจกจ่ายประชาชน)

 

วศ./ ก.วิทยาศาสตร์ฯ ร่วมใจผลิตพิมเสนน้ำ เพื่อแจกจ่ายประชาชน

 

   

        เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมใจผลิตพิมเสนน้ำสำหรับแจกจ่ายประชาชน ณ จุดบริการประชาชนบริเวณสนามราชตฤณมัย (สนามม้านางเลิ้ง) ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

---------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ ทิพาพร ภูมิปกรณ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th

Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ข่าวที่ 112/2559 วศ. /ก.วิทยาศาสตร์ฯ จัดจุดบริการบำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าสีดำ )

 

วศ. /ก.วิทยาศาสตร์ฯ จัดจุดบริการบำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าสีดำ  

   

          เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เกี่ยวกับการเปิดจุดบริการบำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าสีดำของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ จุดให้บริการสนามราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง) ซึ่งเป็นการร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการบำบัดน้ำทิ้งที่เกิดจากการย้อมผ้า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

 

 

ข่าว/ภาพ ทิพาพร ภูมิปกรณ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th

Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ข่าวที่111/2559) วศ./ก.วิทย์ ร่วมมือ ก.ศึกษาฯ ลงพื้นที่นางเลิ้งรับบำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าสีดำ

วศ./ก.วิทย์ ร่วมมือ ก.ศึกษาฯ ลงพื้นที่นางเลิ้งรับบำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าสีดำ

 

 

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ และกิจกรรมความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเป็นการบำบัดน้ำทิ้งที่เกิดจากการย้อมผ้าสีดำให้แก่ประชาชน

          ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า วศ. ได้รับการประสานจาก กศน. ว่าอยากให้ วศ. มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ง วศ. เห็นว่าเรื่องการบำบัดน้ำทิ้งเป็นเรื่องที่เราเป็นห่วงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอยากแนะนำสิ่งดีๆ ให้กับประชาชนได้รับทราบว่า การที่จะบำบัดน้ำทิ้งจากการฟอกย้อมสีดำ ต้องมีขั้นตอนแต่ไม่ยุ่งยากมากนัก จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์บริการบำบัดน้ำทิ้งจากการฟอกย้อมผ้าสีดำขึ้น เพื่อให้ทาง กศน. และประชาชนส่งน้ำทิ้งจากการฟอกย้อมมาบำบัด ซึ่งทาง วศ. ให้บริการฟรี ณ จุดให้บริการสนามราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง)

         เบื้องต้น วศ. ได้จัดทำแผ่นพับวิธีการบำบัด ส่งให้กับ กศน. ทั่วประเทศ และจัดทำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดวิธีการบำบัดให้กับ กศน. อีกด้วยเพื่อจะได้นำทฤษฎีการบำบัดน้ำทิ้งไปใช้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหามลพิษต่อๆไป และทาง วศ. ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องในส่วนของโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทผ้าทอสู่การรับรองมาตรฐาน โดยดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้มอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่ย้อมผ้าในพื้นที่จังหวัด สุรินทร์ พัทลุง แม่ฮ่องสอน  ลำพูน สุพรรณบุรี  ฯลฯ อีกด้วย

          อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวอีกว่า หากประชาชนหรือหน่วยงานใดประสงค์จะจัดสร้างชุดบำบัดน้ำเสียเอง วศ. ยินดีที่จะให้คำแนะนำและสาธิตให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ ผู้ที่สนใจรับบริการ หรือขอรับคำแนะนำในการสร้างและใช้งานชุดบำบัดฯ ดังกล่าว สามารถติดต่อผู้ประสานงาน ดังนี้ 1. ดร.อมรพล  ช่างสุพรรณ  นักวิทยาศาสตร์ โทร. 081 584 0543 2. ดร.เทพวิทูรย์  ทองศรี นักวิทยาศาสตร์ โทร. 084 682 3102 หรือที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทร. 02 201 7000

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ จิตลดา คณีกุล , ทิพาพร ภูมิปกรณ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th

Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

(ข่าวที่ 110/2559 วศ. จัดพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้กับ 5 หน่วยงาน)

 

วศ. จัดพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้กับ 5 หน่วยงาน

 

  

          วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม โดยนางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการกล่าวรายงานข้อมูลของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองฯ

          หลังจากนั้นเป็นการมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และกล่าวแสดงความยินดีแก่ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการจำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่

          1. สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

          2. QA/QC, Worldwide Antimalarial Resistance Network (WWARN) Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit, Faculty of Tropical Medicine Mahidol University

          3. สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

          และห้องปฏิบัติการทดสอบจำนวน 2 ห้องปฏิบัติการ โดย ดร.สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้แก่

          1. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          2. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

 

 

 

 

ข่าว / ภาพ: มัณฑนา ฤทธิเรืองเดช     ทิพาพร ภูมิปกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 โทร 02 201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์ www.dss.go.th

Facebook  : www. Facebook.com /DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่109/2559) วศ. /ก.วิทยาศาสตร์ฯ ร่วมมือ ก.ศึกษาฯ บำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าสีดำ

วศ. /ก.วิทยาศาสตร์ฯ ร่วมมือ ก.ศึกษาฯ บำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าสีดำ

 

 

 

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)  ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ และกิจกรรมความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ

          กิจกรรมความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเป็นการบำบัดน้ำทิ้งที่เกิดจากการย้อมผ้าสีดำให้แก่ประชาชน สืบเนื่องจากที่ประชาชนมีความต้องการเสื้อผ้าสีดำจำนวนมากเพื่อใช้ในการไว้ทุกข์ รวมทั้งผ้าสีดำมีราคาสูง  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เปิดบริการย้อมผ้าสีดำรองรับความต้องการของประชาชน ซึ่งในระหว่างกระบวนการย้อมสีผ้าให้เป็นสีดำจะมีน้ำทิ้งจำนวนมาก กรมวิทยาศาสตร์บริการตระหนักถึงปัญหาน้ำทิ้งดังกล่าว และได้รับการประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินการจัดการน้ำทิ้งที่เกิดจากการย้อมผ้าให้เป็นสีดำ ดังนั้นเพื่อให้การบริการรับย้อมผ้าสีดำให้แก่ประชาชนดำเนินงานได้โดยสะดวกและต่อเนื่องรองรับความต้องการประชาชนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ดำเนินงานเร่งด่วนเพื่อร่วมมือบำบัดน้ำทิ้ง ซึ่งได้มีการจัดบูธความร่วมมือบริหารจัดการบำบัดน้ำทิ้งที่เกิดจากการให้บริการย้อมผ้าสีดำ ภายในบูธได้ติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ ของ วศ.  สำหรับการบำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าสีดำ  ณ จุดให้บริการสนามราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง)

         นอกจากนี้ยังได้ร่วมจัดให้บริการ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับประชาชนทั่วประเทศที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำเดินทาง จัดสถานที่จอดรถ ณ จุดให้บริการ  การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์และยาสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำหรับรองรับการให้บริการประชาชน  ณ จุดให้บริการประชาชนของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th

Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

  1. (ข่าวที่108/2559) Recommend Print ผู้บริหาร ก.วิทย์ฯ เยี่ยมให้กำลังใจประชาชน ณ สนามม้านางเลิ้ง
  2. (ข่าวที่107/2559) วศ. วางพานพุ่มเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2559
  3. (ข่าวที่106/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
  4. (ข่าวที่105/2559) วศ. ผู้แทน วท. เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติฯ
  5. (ข่าวที่ 104/2559 Workshop on Proficiency Testing Host by Dss MEDEA : “Metrology – Enabling Developing Economies in Asia” 10 – 13 October 2016 in Bangkok Thailand)
  6. (ข่าวที่103/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมถวายพระพร ในหลวง
  7. (ข่าวที่ 102/2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงานฟังพระธรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์คาถาพัน”)
  8. (ข่าวที่101/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ
  9. (ข่าวที่100/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดบ้านต้อนรับ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมภารกิจและผลงาน
  10. (ข่าวที่ 99/2559) รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการลที่ 4 และสักการะพระรศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการลที่ 4 สักการะพระภูมิภูม9