ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่127/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เชิญชวนเยาวชนร่วมกิจกรรม “Smart Science Smart Life ” บูธกรมวิทย์ฯ ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2561

 

 

A6 4 A6 5

A6 3 A6 2

A6 1 A6 6

 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561” โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ในการนี้ นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ เวทีกลาง ฮอลล์ 2-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างเทคโนโลยีสู่นวัตกรรมแห่งชีวิต สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต
            นางอุมาพรฯ กล่าวว่า ในปีนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำเสนอข้อมูล “Smart Science Smart Life” ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เห็นประโยชน์ในวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่รอบตัวในชีวิตประจำวัน เป็นพื้นฐานต่อการนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดความคิด สร้างนวัตกรรมในอนาคต ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการทดลองตามแนวทางวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยมีการนำเสนอสาระทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการแสดงตัวอย่างที่จับต้องได้จริง ประกอบด้วย
                  ส่วนที่ 1 สนุกคิด วิทยวิถี นำเสนอให้รู้จักบทบาทของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่มีความสำคัญเป็นห้องปฏิบัติกลางของประเทศ
                               ที่เปรียบเสมือนหน่วยดูแลคุณภาพสินค้าอุปโภคและบริโภคที่อยู่รอบตัวในวิถีชีวิตประจำวัน
                  ส่วนที่ 2 สนุกคิด SCIENCE eBOOK นำเสนอเรื่องราวสื่อสารสนเทศวิทยาศาสตร์รอบตัวที่ทันสมัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application SCIENCE eBOOK DSS
                  ส่วนที่ 3 สนุกคิด ประดิษฐ์ของใช้ ประดิษฐ์ของใช้จากกระดาษเสริมสาระความรู้ด้านเยื่อกระดาษ รูปทรง และ คุณสมบัติของกระดาษแต่ละชนิด
                  ส่วนที่ 4 สนุกคิด นักวิทย์นักทดลอง ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และห้องปฏิบัติการด้านอาหาร
                  ส่วนที่ 5 สนุกคิด วิทย์ในฉลากอาหาร เรียนรู้ฉลากอาหาร GDA ข้อมูลส่วนประกอบวัตถุเจือปนอาหาร จะเป็นประโยชน์ในการกระตุ้นรู้คิด รู้ทันการเลือกบริโภค                                    อาหารแต่ละวันให้เหมาะสม
            ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมส่วนนิทรรศการ บูธ กรมวิทย์ฯ“Smart Science Smart Life” ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16 – 26 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. ที่อิมแพค เมืองทองธานี..งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าชมงาน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : จิตลดา คณีกุล  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่126/2561)กรมวิทย์ฯ หนุนผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพ เข้าร่วมจัดจำหน่ายในงานศิลปาชีพประทีปไทย

 

 

A5 2 A5 1

A5 3 A5 4

17 สิงหาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ติดตามและเยี่ยมชมการนำสินค้าOTOP ที่ได้คัดสรรจากกลุ่มผู้ประกอบการที่กรมได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพ เข้าร่วมจำหน่ายในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2561

ภายในงานมี ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านถ่ายทอดเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ เช่น สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สิ่งทอ เพื่อแก้ปัญหากระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

           การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เป็นที่มาของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เป้าหมายสำคัญในการดำเนินงานเพื่อจัดแสดง เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตลอดจนจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ช่วยกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้มากยิ่งขึ้น

 

           ผู้สนใจสามารถร่วมชม ช็อป สินค้าดีมีคุณภาพจากทั่วประเทศ ได้ระหว่างวันที่ 11-19 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่125/2561)วศ. หนุนใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดผลิตวัสดุประหยัดพลังงาน ในอุตสาหกรรมเซรามิก

 

 

A4 1 A4 2

A4 3 A4 4

17 สิงหาคม 2561 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสัมมนา“การวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิก:การผลิตสีเซรามิกที่มีคุณสมบัติเพิ่มการสะท้อนแสงในช่วงอินฟาเรดใกล้” เป้าหมายเผยแพร่ผลงานวิจัยการผลิตสีเซรามิกที่มีคุณสมบัติเพิ่มการสะท้อนแสงในช่วงอินฟาเรดใกล้ เน้นกระตุ้นการพัฒนาสีสำหรับทาอาคาร ที่มีสมบัติสามารถสะท้อนแสงในช่วงคลื่นที่ให้ความร้อน ช่วยในการลดอุนภูมิของอาคารเพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ เป็นผู้ประกอบการที่ผลิตสี เซรามิก และสถาบันศึกษา รวมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันศึกษา จำนวนกว่า 80 คน ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคาร สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา กล่าวว่า ในตลาดมีแนวโน้มความต้องการการจำหน่ายผลิตหลังคาและสีทาอาคารที่มีสมบัติเป็นฉนวนเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่สีอนินทรีย์สังเคราะห์ที่มีสมบัติสะท้อนแสงยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูงกว่าสีปกติทั่วไป ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์จึงได้ศึกษาวิจัยการผลิตสีเซรามิกที่มีสมบัติเพิ่มการสะท้อนแสงในช่วงอินฟาเรดใกล้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เริ่มตั้งแต่ปี 2560 และมีเป้าหมายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการในปี 2561 นี้ ซึ่งการจัดสัมมนาวันนี้เป็นโอกาสสำคัญในการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่คาดหวังให้เกิดประโยชน์เพิ่มศักยภาพการผลิตสีเซรามิกให้ผู้ประกอบการไทย กระตุ้นการผลิตวัสดุประหยัดพลังงานภายในประเทศ ลดการนำเข้าสีจากต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก บริษัท เบเยอร์ จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มาเป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พรระวินทร์ ควรแย้ม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่124/2561)กรมวิทย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย จัด “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ผลักดันนวัตกรรมเสริมแกร่ง OTOP จังหวัดชัยนาท

 

 

 

A3 2 A3 4

A3 1 A3 3

15 สิงหาคม 2561 ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” โดย ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย งานนี้จัดโดยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาชุมชน สภาเกษตรกรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุวรรณภูมิ และโครงการสานพลังประชารัฐ เป้าหมายร่วมกันขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาเกษตรและผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถนำ วทน. ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีมีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้เป็นไปตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ควบคู่ไปกับการลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้และโอกาสอย่างทั่วถึงรวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ณ อาคาร 90 ปี วิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

          ในการนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังได้ร่วมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้ประกอบการ OTOPผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ได้แก่ เทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ จากคราม และครั่ง และเทคนิคการทอและการเลือกเส้นด้าย เทคนิคผ้านุ่ม เทคนิคการเย็บงานผ้าด้นมือ และการถักโครเชต์ และกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสบู่สมุนไพร เทคนิคการเตรียม เลือกวัตถุดิบสมุนไพร ตลอดจนถึงการเลือกบรรจุภัณฑ์

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : โชติรส ชูจันทร์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่123/2561)การประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th IUPAC International Conference on Green Chemistry มุ่งเน้นสร้าง Green Chemistry

 

 

 

 

A2 1 A2 4

A2 3 A2 2

15 สิงหาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 8th IUPAC International Conference on Greening Chemistry 2018 (8th IUPAC ICGC) จัดโดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การประชุมนานาชาติ IUPAC ครั้งที่ 8 นี้เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง ประการแรก การจัดงานนี้เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานและเป็นการสร้างเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความร่วมมือให้เกิด Green Chemistry เรื่องของเคมีที่มีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก ประการที่สอง เป็นเรื่องน่ายินดีที่มีการจัดประชุมนานาชาตินี้ในประเทศไทยเป็นโอกาสดีที่ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ เคมี นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้จำนวนมาก ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐยินดีให้ความร่วมมือกับทุกๆฝ่าย

ศ.ดร ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ประธานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 8th IUPAC ICGC กล่าวว่า การประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th IUPAC International Conference on Green Chemistry หรือ Green IUPAC 2018 กําหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “Green for Sustainable Growth: Chemistry, Scaling-Up,Economic, Regulation, Innovation, and Education” ด้วยความร่วมมือจาก International Union of Pure and Applied Chemistry องค์กรการศึกษาด้านเคมีที่มีบทบาทมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในงานประชุมนี้ท่านจะได้พบกับวิทยากรระดับรางวัล Nobel prize - Prof. Robert H Grubbs และวิทยากรระดับโลกอย่าง Prof. Susumu Kitagawa ซึ่งได้รับรางวัล 2017 Solvay Prize และ Humboldt Research Award ในปี2008 และ Prof. Buxing Han ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Academician of the Chinese Academy of Sciences ในปี 2014 ซึ่งเป็นรางวัลสําหรับผู้ที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวงการวิทยากรของจีน และวิทยากรอีกมากมายจากทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ โดยเนื้อหาบรรยายจะครอบคลุม ตั้งแต่แนวคิดสู่การปฏิบัติการผลิตและการใช้จริงในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวงการอุตสาหกรรมเคมีของไทยอย่างกว้างขวางนอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว ในงานยังได้จัดให้มีการ matching ระหว่างนักวิทยาศาสตร์กลุ่มstart upและบริษัทสนับสนุนและผู้สนใจลงทุน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและสร้างโอกาสทางธุรกิจ

ศ.ดร สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า Green IUPAC 2018 จึงเป็นอีกหนึ่งเวทีด้านวิชาการและอุตสาหกรรมที่น่าสนใจและครบถ้วนครอบคลุมที่สุด อีกเวทีหนึ่งที่ไม่ควรพลาด ซึ่งการจัดประชุมนานาชาติครั้งนี้จะเป็นโอกาสทำให้นักวิทยาศาสตร์เคมีที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมาแล้วได้รู้จักประเทศไทย และขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่สนับสนุนการเป็นสมาชิก IUPAC ส่งผลให้มีศักยภาพความเข้มแข็งจัดงานในระดับนานาชาติครั้งนี้ เป็นเวทีที่นักวิทยาศาสตร์ไทยจากภาครัฐ ภาคการศึกษา ได้นำเสนอผลงานในระดับโลก

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ที่มา : สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย

ข่าว : วลัยพร ร่มรื่น  ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 
  1. (ข่าวที่122/2561)กรมวิทยาศาตร์บริการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เร่งนำ วทน. ยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปผ้า และสมุนไพรไม่ใช่อาหาร จ.ชัยนาท
  2. (ข่าวที่121/2561)กรมวิทย์ฯ รับโล่เนื่องในโอกาสนำผลงานวิจัย เข้าร่วมจัดแสดง
  3. (ข่าวที่120/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนลยี “การผลิตกระดาษหัตถกรรมประเภทกระดาษสาเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนการผลิต” ในพื้นที่ จังหวัดน่าน
  4. (ข่าวที่119/2561)กรมวิทย์ฯ โชว์ผลงานวิจัยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร
  5. (ข่าวที่118/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561”
  6. (ข่าว117/2561)วศ. เร่งติดตามให้คำปรึกษาเชิงลึกในพื้นที่จังหวัดน่านมุ่งเป้ายกระดับ OTOP
  7. (ข่าวที่116/2561)วศ. เปิดอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  8. (ข่าวที่115/2561)วศ. ร่วมมือภาคการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธรรมศาสตร์ เสริมสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ
  9. (ข่าวที่114/2561)วศ. เปิดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ สรรค์สร้างนวัตกรรม เสริมสร้างคุณภาพสู่ระดับสากล DSS KM Days
  10. (ข่าวที่113/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำพุร้อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ