ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 231/2566) วศ.อว. ชวนน้องๆ หนูๆ สนุกกับกิจกรรม “ยาง..ยั่งยืน” ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2566” และเชิญผู้ประกอบการและประชาชน สัมผัสนวัตกรรม CAV Proving ground ใน “งาน TechnoMart 2023” จัดพร้อมกันที่เดียวสุดคุ้ม ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย

F143 4 F143 2

F143 1 F143 3

 

            เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดแถลงข่าว 2 กิจกรรมยิ่งใหญ่แห่งปี ทั้งงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 มีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นเจ้าภาพหลัก และงานวันเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2566 หรือ TechnoMart 2023 สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (สป.อว.) เป็นเจ้าภาพหลัก โดยมี นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. พร้อมด้วย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.อพวช. ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน และกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย ดร.กรธรรม สถิรกุล นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฟิสิกส์และวิศวกรรม พร้อมทีมประชาสัมพันธ์ วศ. ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว ณ บริเวณห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคาร สป.อว.

           งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด BCG “For Bright & Creative Generations” โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดกิจกรรมต้อนรับน้องๆ นักเรียน ภายในพื้นที่ 100 ตารางเมตร กับผลงานภายใต้ Theme “ยาง ยั่งยืน DSS : Sustainable Rubber” มีกิจกรรม workshop สนุกสนานด้วยการประยุกต์ใช้วัสดุที่ผลิตจากยางธรรมชาติ สร้างเป็นกิจกรรมให้เด็ก นักเรียน เยาวชน เกิดจินตนาการและแรงบันดาลใจพร้อมสอดแทรกความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการของ วศ. ได้ตั้งแต่วันที่ 11-20 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-19.00 น. ณ ฮอลล์ 9-11 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

            สำหรับงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2566 : TechnoMart 2023” เจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “BCG พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” เป็นเวทีจัดแสดงผลงานวิจัยของหน่วยงาน อว. และพันธมิตร ตลอดจนผลงานเด่นของคนไทย ที่สามารถพัฒนาต่อยอดสู่ธุรกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ มาจัดแสดงให้ประชาชนได้เลือกชม เลือกเจรจาธุรกิจ หรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้ประกอบการกับนักวิจัย โดย วศ. ได้นำผลงาน "รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) และสนามทดสอบ (Connected and Autonomous Vehicle (CAV) Proving Ground)" ที่ได้พัฒนาวิธีการทดสอบสรรถนะและความปลอดภัยของระบบที่สำคัญในยานยนต์อนาคต ภายใต้โครงการสนามทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ (Connected and Autonomous Vehicle (CAV) Proving Ground) เพื่อยกระดับคุณภาพของยานยนต์แห่งอนาคตที่พัฒนาและผลิตในประเทศ ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ร่วมจัดแสดงภายในงานดังกล่าว ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมได้ในตั้งแต่วันที่ 11-15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-19.00 น. ณ ฮอลล์ 12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ การเข้าชมนิทรรศการและผลงานทั้ง 2 กิจกรรม ประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 230/2566) วศ.อว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน จ. นครนายก

F142 3 F142 4

F142 1 F142 2

 

              วันที่ 4 สิงหาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นางปฏิญญา จิยิพงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษและคณะ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการในจังหวัดนครนายก ตามโครงการพัฒนาสินค้าชุมชน (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มน้ำมะดันแดดเดียว ณ ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
และได้หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการจัดทำบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายกำหนด การดำเนินงานโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดการนำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วศ. ไปตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในด้านการพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามมีเอกลักษณ์ สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ ช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดทักษะกระบวนการผลิตที่ดี ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 229/2566) วศ.อว. ร่วมกับ ก.อุตสาหกรรม ทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากแกนกัญชง พร้อมให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์มาทดสอบฯ ชี้มาตรฐานฯ ช่วยหนุนสินค้านวัตกรรมออกสู่ตลาดได้จริง

F141 2 F141 3

F141 1 F141 4

 

             “ดร.สุวรรณี แทนธานี” นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า กัญชงหรือเฮมป์ (Hemp) ถือเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ที่นอกจากจะมีการส่งเสริมให้ปลูกเพื่อเป็นสินค้าทั้งเครื่องสำอาง สิ่งทอ และยารักษาโรคแล้ว ปัจจุบันยังมีการนำแกนกัญชง ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่มีเป็นจำนวนมากในแปลงปลูกที่มีอยู่ทั่วประเทศมาเพิ่มมูลค่า หรือทำให้เป็น Zero Waste โดยใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เป็นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง อย่างเช่น “เฮมป์ครีตบล็อก” และ “เฮมป์พาร์ทิเคิลบอร์ด” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
           อย่างไรก็ตาม แม้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ๆ เหล่านี้จะมีที่มาจากงานวิจัย และบางผลิตภัณฑ์สามารถสร้างชื่อจากการประกวดผลงานในเวทีสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกมาแล้ว แต่การจะผลิตออกสู่ตลาดในระดับอุตสาหกรรมหรือขายเชิงพาณิชย์ได้จริงนั้น สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ การได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. ด้วยผลิตภัณฑ์จากแกนกัญชงเป็นนวัตกรรมใหม่ จึงยังไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรองรับ กรมวิทยาศาสตร์บริการในฐานะหนึ่งในองค์กรกำหนดมาตรฐาน หรือ SDO ได้ร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ใช้งาน ผู้ผลิตและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากแกนกัญชงขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งปัจจุบัน (พ.ศ. 2566) ได้มีการประกาศใช้แล้ว ทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เฮมป์ครีตบล็อก (มอก.3490-2565) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เฮมป์พาร์ทิเคิลบอร์ด (มอก.3553-2566)
           “ วศ. เป็น SDO หรือองค์กรกำหนดมาตรฐานที่เป็นเครือข่ายกับกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ง วศ.มีห้องปฏิบัติการเป็นของตัวเอง ดังนั้นในส่วนของสินค้านวัตกรรม อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์จากแกนกัญชง จะมีการพัฒนามาตรฐานร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย เช่น มทร.ธัญบุรี, มทร.อีสาน และมทร.รัตนโกสินทร์ และมีภาคเอกชน เช่น บริษัทอริยะสุทธิ อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัทเฮมพ์ไทย และบริษัทดีดี เนเจอร์ คราฟท์ จำกัด รวมถึงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชเกษตรพบพระ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้ใช้งานจริงเข้ามาร่วมด้วยโดยนักวิจัยจะทำผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปมาทดสอบที่ วศ. เพื่อออกเป็นค่ากำหนด มีการพัฒนาหลายสูตร และดูว่าสูตรไหนเป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานเทียบเคียงกับท้องตลาด เราจะดึงตัวนั้นมาเป็นเกณฑ์กำหนด และร่างเป็นมาตรฐานขึ้นมา เพื่อให้สินค้านั้นสามารถขายได้”
            ดร.สุวรรณี กล่าวว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่มีแกนกัญชงเป็นส่วนผสม สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น เฮมป์พาร์ทิเคิลบอร์ด ซึ่งเดิมใช้เป็นวัสดุตกแต่งภายใน ใช้กั้นเป็นผนังห้อง โดยเป็นวัสดุที่กันความร้อน ดูดซับเสียงได้ดี คือมีคุณสมบัติที่เป็นฉนวน มีความเป็นรูพรุนสูงและเบากว่าไม้อัด นอกจากนี้กันชงยังมีคุณสมบัติในการดูดกลิ่น จึงสามารถ ทำเป็นบ้านสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วย ส่วนเฮมป์ครีตบล็อก จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำแกนกันชง ผสมกับตัวประสาน เช่น ปูนซีเมนต์ ยิปซัม ปูนขาวในอัตราส่วนที่เหมาะสม แล้วขึ้นรูปในแบบหล่อ มีความแข็งแรงและน้ำหนักเบาสามารถใช้เป็นวัสดุก่อสร้างได้
​             ผู้ประกอบการและผู้สนใจ... ชมได้ที่งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 ( Thailand Research Expo 2023 )” ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศ จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ วิจัยไทยก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 22-23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 228/2566) วศ.อว. จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากร สาขา การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566

F140 2 F140 4

F140 1 F140 3

 

            เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากร สาขา การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566 ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 โดยมี ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมนิธิปัญญา ชั้น 6 อาคาร ตั้ว ลพานุกรม พร้อมด้วย ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองความสามารถบุคลากร สาขา การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ซึ่งเป็นสาขาที่ขยายขอบข่ายเพื่อที่จะให้การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 227/2566) วศ.อว. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ข้อกำหนด ISO/IEC 17043:2023” เตรียมความพร้อมการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

 B32 4  B32 1

B32 3  B32 2

 

       เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17043 : 2023” ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่เจ้าหน้าที่กองฯ ผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ คณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ จำนวนกว่า 200 คน โดยมี ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางเยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ นางสาวทิพวรรณ นิ่งน้อย และนางวรรณา เพ่งเรืองโรจนชัย ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากร ณ ห้องฝึกอบรม 312 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

       ในปัจจุบัน มาตรฐาน ISO/IEC 17043 มีการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่น โดยได้ประกาศใช้ ISO/IEC 17043: 2023 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะหน่วยรับรองระบบงานเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่มีภารกิจและหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 จึงมีความจำเป็นต้องจัดอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC 17043:2023 เพื่อให้ข้อมูลความรู้ ข้อคิดเห็นและสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญที่เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนจากฉบับเดิม และนำไปปรับใช้ในการตรวจประเมินความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานฉบับใหม่และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

 

  1. (ข่าวที่ 226/2566) วศ.อว. ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะทูลเกล้าฯ และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
  2. (ข่าวที่ 225/2566) วศ.อว. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  3. (ข่าวที่ 224/2566) วศ.อว. เข้าร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  4. (ข่าวที่ 223/2566) วศ.อว. จัดประชุมคณะผู้จัดทำร่างมาตรฐาน คณะที่ 47 ข้อกำหนดคุณลักษณะสารละลายสังเคราะห์สิ่งเทียมเลือดเพื่อการทดสอบ ครั้งที่ 2/2566
  5. (ข่าวที่ 222/2566) วศ.อว. จัดประชุมระดมความคิดเห็นผลการดำเนินงานตรวจประเมินและรับรองฯ รูปแบบ Peer Evaluation หนุนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
  6. (ข่าวที่ 221/2566) อธิบดี วศ. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  7. (ข่าวที่ 220/2566) อธิบดี วศ. ร่วมงานแสดงดนตรีจากวงดนตรี VRU Wind Symphony วงดุริยางค์เครื่องลม มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หลังคว้าแชมป์การแข่งขันวงดนตรีนานาชาติ 2023 3rd “Nie Er” Youth Wind Brand Art Week
  8. (ข่าวที่ 219/2566) อธิบดี วศ. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแมค
  9. (ข่าวที่ 218/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  10. (ข่าวที่ 217/2566) วศ.อว. ร่วมหารือแนวทางการเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในภาคตะวันออก