ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่97/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ คณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน

 

 

rsz img 8017 rsz img 8058

rsz img 7981 rsz img 8005

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ดร.พจมาน ท่าจีน เลขานุการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ในการเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ดร.พจมาน ท่าจีน กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการมีห้องปฏิบัติการด้าน ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ที่มีบทบาทสำคัญในการทดสอบผลิตภัณฑ์ อุปโภค บริโภค รวมทั้งยังมีบทบาทในการรับรองเสริมสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการโดยทั่วประเทศกว่า 8,000 ห้องปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการได้รับมาตรฐานสากลจะส่งผลให้ผลการทดลองเป็นที่น่าเชื่อถือนอกจากนี้ยังมีบทบาทในการเป็นแหล่งสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถสืบค้นได้โดยตรงหรือสืบค้นออนไลน์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเปิดให้นักศึกษาได้เข้าชมทั้งปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และห้องสมุดวิทยาศาสตร์ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจความเป็นนักวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ได้ศึกษาเข้าดูงาน ห้องปฏิบัติการ กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมี กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ต่อด้วยห้องปฏิบัติการกลุ่มเคมีภัณฑ์ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค และห้องปฏิบัติการกลุ่มน้ำบริโภคและอุปโภค กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พรระวินทร์  ควรแย้ม ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(96/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Assessor Training Course for Testing laboratory”

 

 

rsz img 8868 rsz img 8907

rsz img 8961 rsz 1img 8916

 

วันที่ 2-7 กรกฎาคม 2561 นางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Assessor Training Course for Testing laboratory” ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการให้การรับรองระบบงาน โดยให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับกระบวนการรับรองฯ การตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ห้องปฏิบัติการเกิดความมั่นใจในผลการทดสอบ นำไปสู่การยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้สามารถแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่จะเป็นผู้ประเมินฯ ของสำนักฯ มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและแนวทางการตรวจประเมินได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO/IEC 17011 โดยใช้แนวทางการอบรมตามข้อแนะนำของ APLAC : Guidelines on Training Course for Assessors (APLAC TR001)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่95/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ สมาคมไทยคอมโพสิท หนุนวัสดุคอมโพสิท วัสดุสมัยใหม่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย

 

 

rsz 36667449 1901057966600574 2232093842306236416 n rsz 36698400 1901057863267251 7365991495301595136 n

rsz img 7743 rsz img 7718

rsz img 7769 rsz img 7785

6 กรกฎาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และ สมาคมไทยคอมโพสิท จัดแถลงข่าวการบูรณาการความร่วมมือด้านวัสดุคอมโพสิท เพื่อเป็นโอกาสขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และการบินในประเทศไทย ที่มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการทดสอบเฉพาะทางวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์คอมโพสิทสำหรับโครงสร้างอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและมีความเชี่ยวชาญให้ได้มาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

          นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม เป้าหมาย S-Curve และ New S-Curve จึงให้ความสำคัญการส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและส่งเสริมให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยของห้องปฏิบัติการวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์จากคอมโพสิท เพื่อเตรียมการและผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ อาทิ ด้านยานยนต์สมัยใหม่และการบินที่เป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวผ่านกับดักรายได้ปานกลางระดับสูงในอนาคต อีกทั้งวัสดุคอมโพสิทเป็นวัสดุสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีกว่าทั้งมีน้ำหนักเบาแต่ยังคงความแข็งแรง ช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีโครงสร้างน้ำหนักเบา อีกทั้งเป็นวัสดุที่สามารถประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมหลากหลายทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมการต่อเรือ และอื่นๆ

นางเทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสร้างมาตรฐานด้วย NQI/MSTQ ทางด้านทดสอบวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์จากคอมโพสิทสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และการบิน จึงให้ความสำคัญการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเชี่ยวชาญและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยของห้องปฏิบัติการวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์จากคอมโพสิทขึ้นในประเทศไทย เพื่อผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ อาทิ ด้านยานยนต์สมัยใหม่และการบิน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของประเทศ

นายดนู โชติกพนิช นายกสมาคมไทยคอมโพสิท กล่าวว่า หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการด้านห้องปฏิบัติการจะช่วยสนับสนุนภาคเอกชนทำให้การผลิตได้มาตรฐาน แข่งขันสู่ตลาดต่างประเทศได้ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเฉพาะทางวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์คอมโพสิทต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีการร่วมมือพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย เป็นการแสดงพลังความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนเป็นแนวโน้มการสร้างความเข้มแข็งที่ดีในตลาดโลก

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่94/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำผลงานร่วมจัดแสดงในงาน “Thai Tech EXPO 2018”

 

 

rsz img 7458 rsz img 7635

rsz img 7607 rsz iqfa31c5059767f326f2106ffa6e4f05a1 1

4 กรกฎาคม 2561 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงาน “Thai Tech EXPO 2018” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป้าหมายให้ผู้ประกอบการทั้งบริษัทใหญ่ และ SMEs สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้นภายในงานเดียว โดยมี ดร.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ Hall 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

       ภายในงานดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประกอบด้วย

1. เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรยุคใหม่ ได้แก่ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าทอมือย้อมธรรมชาติด้วยนวัตกรรม Color ID Labeling ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปิดผมขาวเทียนกิ่ง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรจากสารสกัดมะหาด และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรจากสารสกัดโปรตีนกาวไหม เทคโนโลยีแปรรูปอาหารเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

2. เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและSME ได้แก่ เทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การทดสอบน้ำมันแร่ในอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร การเพิ่มศักยภาพการทดสอบกระดาษสัมผัสอาหารเพื่อการรองรับข้อกำหนดด้านการส่งออกในอนาคต รถขนส่งในโรงพยาบาลเคลื่อนที่อัตโนมัติ การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพื่อหนุนภาคอุตสาหกรรม ระบบห้องสมุด eBook สื่อM Learning เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม

3. Business Matching/Application Corner (MOST App) ได้แก่ App วศ. เรื่องวัสดุสัมผัสอาหาร และเรื่อง Science eBook DSS

4. ตลาดนัดวิถีวิทย์ โดย มีผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก วศ. เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า

5. Thailand Tech Show 2018 ได้แก่ กรรมวิธีการผสมอนุภาคยางนาโนโพลิเอสเตอร์เรซิ่น หรืออิพอกซี่เรซิ่น หรือตัวทำแข็ง

       นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจแสดงความก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยจุดประกายผู้เข้าชมงานนำไปพัฒนาต่อยอดได้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2561 ณ Hall EH 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ข่าว : จิตลดา คณีกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

(ข่าวที่93/2561)กรมวิทย์ฯ ร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม

 

 

rsz mou 8 rsz mou 9

rsz mou 15 rsz mou 17

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาห้องปฏิบัติการ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงนาม ความร่วมมือกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการ 14 หน่วยงาน โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มุ่งเป้าเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้องแคทลียา 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์

       นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ กล่าวว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพชีวิต กรมวิทยาศาสตร์บริการยินดียิ่งที่ได้ร่วมมือในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/ICE17025 ที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับห้องปฏิบัติการของประเทศให้มีขีดความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติ และได้รับการยอมรับในระดับโลกอันเป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาสังคมไทยให้มีเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ/ข่าว : โชติรส ชูจันทร์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE


  1. (ข่าวที่92/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำเทคโนโลยีพร้อมใช้จัดแสดงในงานแถลงข่าว “Thai Tech EXPO 2018”
  2. (ข่าวที่91/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง เข้าศึกษาดูงาน
  3. (ข่าวที่90/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ คณะนักวิทยาศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงาน
  4. (ข่าวที่88/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ 4 หน่วยงานจัดงานสัมมนา “การรับรองระบบงานทำให้โลกปลอดภัยยิ่งขึ้น”
  5. (ข่าวที่89/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงาน เปิดโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร
  6. (ข่าวที่87/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนงานวิจัย เพื่อการแปรรูปข้าวในระดับอุตสาหกรรม
  7. (ข่าวที่86/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เน้นนำเทคโนโลยีลงพื้นที่ช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP จังหวัดกาฬสินธุ์
  8. (ข่าวที่85/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ”
  9. (ข่าวที่84/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทดสอบวัสดุกันความร้อนในโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน ของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  10. (ข่าวที่83/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดห้อง Lab ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช