ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่107/2561) วศ. ประกาศความสำเร็จด้านการรับรองคุณภาพ

 

 

rsz img 9910 rsz img 0034

rsz img 9782  rsz img 0152

rsz img 0099 rsz img 0102

25 กรกฎาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 12 แห่ง ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการด้านอาหาร/อาหารสัตว์ จำนวน 5 แห่ง ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 แห่ง ด้านการผลิตยาง จำนวน 3 แห่ง ด้านเคมีภัณฑ์ จำนวน 1 แห่ง และผู้จัดกิจกรรมการสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง

         นางอุมาพร กล่าวว่า ความสำเร็จของห้องปฏิบัติการทดสอบ และหน่วยทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ เป็นอีกก้าวของการส่งเสริมให้สินค้า และบริการของประเทศมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการที่มีระบบงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มความมั่นใจ  แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่106/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day “ด้วยใจภักดี พัฒนาโยธีร่วมกัน” ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

 

 

 

rsz dsc01356 rsz dsc01396

rsz dsc01416 rsz dsc01491

25 กรกฎาคม 2561 นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ วางพานพุ่มเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ด้วยใจภักดี พัฒนาโยธีร่วมกัน” โดยมี นางพจมาน ท่าจีน เลขานุการกรม และบุคลากร จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ และหน่วยงานอื่น อาทิ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สป.วท กองพันทหารสารวัตรที่ 11 และ ผู้เป็นจิตอาสา เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรโดยทำความสะอาดถนนโยธี ตลอดเส้นทาง

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เล็งเห็นถึงสำคัญของการเสริมสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมของบุคลากร หน่วยราชการ ภาคีเครือข่าย และชุมชนโดยรอบ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อร่วมกันปรับภูมิทัศน์ โดยการเก็บกวาดขยะ และล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ถนนโยธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ :  พรระวินทร์ ควรแย้ม   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่105/2561)กรมวิทย์ฯ เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

 

 

rsz dsc09669 rsz dsc09542

rsz dsc09713 rsz dsc09700

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อร่วมกันแสดงถึงพลังแห่งความสามัคคี และทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ในการนี้นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีถวายพิธีดังกล่าว ณ อาคารพระจอมเกล้ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พรระวินทร์ ควรแย้ม  ภาพ : ธนากร  ปัญญาฤดีพร  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่104/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 

 

rsz img 9513 rsz img 9558

rsz img 9516 rsz img 9555

๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกันแสดงถึงพลังแห่งความสามัคคี และทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องประชุมภูมิประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น ๖ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่103/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประชุมกับสถาบันการศึกษา 9 แห่ง ติดตามผลการดำเนินงานวิทย์แก้จน

 

 

rsz 37397777 1980405748650101 5881318238486265856 n rsz 37616150 1980403971983612 99466060981338112 n

rsz 137600703 1980405325316810 8271757423232942080 n rsz 37500368 1980403885316954 6128543775884050432 n

20 กรกฎาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) เป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้แทนสถาบันการศึกษา 9 แห่ง ที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัดยากจน ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เพื่อหารือติดตามผลการดำเนินงานรวมทั้งรายงานความก้าวหน้าและประเด็นปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

         นางอุมาพรฯ กล่าวว่า วศ. ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่ 10 จังหวัดยากจน ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ชัยนาท นครพนม กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ ปัตตานี และ นราธิวาส ในปี 2561 นี้ตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ไม่น้อยกว่า 1,000 กลุ่ม จำนวน 15,000 ราย โดยดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา ซึ่งครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมประชุม ได้แก่ มทร.ล้านนา มรภ.อุตรดิตถ์ มรภ.สกลนคร ม.กาฬสินธุ์ มรภ.อุบลราชธานี มรภ.บุรีรัมย์ มรภ.ร้อยเอ็ด มรภ.สงขลา และ มรภ.ยะลา

        ภายหลังการประชุม นางอุมาพรฯ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคและความคืบหน้าผลการดำเนินงานจากสถาบันการศึกษาทั้ง 9 แห่ง ในการสำรวจปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ OTOP เพื่อคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และการประเมินผู้นำกลุ่มและวิเคราะห์ดาวเด่น (case success) ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่มีบางหน่วยงานอยู่ในช่วงดำเนินการ เนื่องจากแต่ละเรื่องจะมีอุปสรรคแตกต่างกันไป การที่ได้มาประชุมร่วมกันนอกจากได้รับทราบผลดำเนินงานแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนถึงแผนการทำงานเพื่อที่จะนำข้อมูลไปต่อยอดตอบโจทย์และเติมเต็มในการแก้ปัญหาให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ OTOP มีคุณภาพได้มาตรฐานสร้างรายได้ สร้างอาชีพชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่กำลังจะก้าวไปสู่สังคม 4.0 ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล  ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่102/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เน้นร่วมมือเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. (ข่าวที่101/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Big Data กระตุ้นปรับใช้พัฒนาทั่วทั้งองค์กร
  3. (ข่าวที่100/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระตุ้นการใช้สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิด พร้อมรับสังคม Thailand 4.0
  4. (ข่าวที่99/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Assessor Training Cours for PTP Accreditation”
  5. (ข่าวที่98/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทย์ฯ ขอนแก่น ช่วยกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจรักวิทยาศาสตร์ให้เยาวชน
  6. (ข่าวที่97/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ คณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน
  7. (96/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Assessor Training Course for Testing laboratory”
  8. (ข่าวที่95/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ สมาคมไทยคอมโพสิท หนุนวัสดุคอมโพสิท วัสดุสมัยใหม่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย
  9. (ข่าวที่94/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำผลงานร่วมจัดแสดงในงาน “Thai Tech EXPO 2018”
  10. (ข่าวที่93/2561)กรมวิทย์ฯ ร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม