ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่102/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ต้อนรับ ปลัด วท. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560”

วศ./ก.วิทย์ฯ ต้อนรับ ปลัด วท. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ

ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560”

rsz 21037949 1621732321184114 1038216667 o rsz 21017751 1621732314517448 1845181686 o

rsz 21017795 1621732291184117 1162195271 o rsz 21057950 1621732311184115 2023242426 o

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานภายในบูธกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ที่จัดขึ้นภายในงาน“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560” พร้อมรับฟังบรรยายการจัดกิจกรรมในแต่ละโซนที่จัดขึ้น โดยมีทีมนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ประจำบูธ ให้การต้อนรับ ในปีนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “วศ.สร้างคุณค่า เสริมปัญญาสู่เยาวชน” ซึ่งจัดขึ้นบริเวณ HALL 4 มี 4 โซนหลากหลายกิจกรรมที่จะต่อยอดสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อกระตุ้นและจุดประกายความคิดให้ เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ อิมแพคเมืองทองธานี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล /ภาพ :  พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่101/2560)วศ./ ก.วิทย์ฯ จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทความสำคัญ งานให้บริการทาง วทน. อย่างยิ่งใหญ่

วศ./ ก.วิทย์ฯ จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทความสำคัญ

งานให้บริการทาง วทน. อย่างยิ่งใหญ่

rsz 20882095 1565430466829994 3063387779131396847 n rsz 20881952 1565429196830121 5192123415161741405 n

rsz 20915238 1565432346829806 3955094609177534343 n rsz 20914286 1565432630163111 9091968023082204393 n

ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560”18 สิงหาคม 2560 - อิมแพ็ค เมืองทองธานี / เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560” (National Science and Technology Fair 2017) ก้าวสู่ปีที่ 12 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” รวมสุดยอดนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ มาจัดแสดงอย่างอลังการ และกิจกรรมสุด ท้าทายอีกมากมาย ตั้งแต่วันที่ 17-27 สิงหาคม 2560 ณ ฮอลล์ 2-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานดังกล่าวโดยเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทความสำคัญของงานให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ(Quality Infrastructure) ที่จะต่อยอดสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อกระตุ้นและจุดประกายความคิดให้ เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรักในวิทยาศาสตร์สนใจที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มีเป้าหมายปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อการนำพาประเทศเข้าสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) อาทิ เรื่องการทดลองทำภาพ 3 มิติ ด้วยเทคนิคฮอโลแกรม Pyramid Halogram Screen จากแผ่นพลาสติก แสดงความแตกต่างระหว่างภาพถ่ายธรรมดา (photograph) และภาพฮอโลแกรม (hologram) เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้คุณสมบัติการสะท้อนแสงของวัสดุพลาสติก และการหาค่าการลดพลังงานความร้อนรวมจากรังสีอาทิตย์ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การวัดค่าของฟิล์มกรองแสง ด้วยเครื่องมืออย่างง่าย แสดงค่าการลดพลังงานความร้อนรวมจากรังสีอาทิตย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่มุ่งหวังให้เด็ก นักเรียน เยาวชนได้มีความเข้าใจได้เรียนรู้งานด้านวิทยาศาสตร์และสามารถทดลองปฏิบัติได้จริงซึ่งนิทรรศการได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับบูธกรมวิทยาศาสตร์บริการในปี 2560 นี้ จัดขึ้นบริเวณ HALL 4 มี 4 โซนหลากหลายกิจกรรม ประกอบด้วยโซน1 รู้จักห้องแลป พบกระบวนการขั้นตอนกว่าจะมาเป็นนมและของใช้ที่มีคุณภาพในชีวิตประจำวัน และ Science e-Book Library สำหรับเยาวชนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 1,000 เล่ม ผ่าน Application บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จอทัชสกรีน และ Tabletโซน2 Interactive LAB 1. แคปซูลเจล 2. วัสดุสัมผัสอาหารใกล้ตัว 3.สมบัติของแสงและสี เช่น ภาพ 3 มิติด้วยเทคนิคฮอโลกราฟี อย่างง่าย โซน3 ห้องแลปจำลอง 1.เจลล้างมือ 2.กระถางรักษ์โลก 3.ตุ๊กตาเต้นระบำ 4.มาตรวิทยาในชีวิตประจำวันโซน4 Science show เรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมในการเล่นเกม บนเวที พลังงานแม่เหล็ก การลอยตัวของวัตถุและอื่น ๆ

ทั้งนี้ขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนทุกท่านเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2560 ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานร่วมจัดทุ่มเทเต็มที่เพื่อจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ร่วมสนุกและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ทุกคนสามารถเข้าชมได้อย่างเพลิดเพลินโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมและร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 17-27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ ฮอลล์ 2-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อได้ที่โทร 0 2577 9960 เวลาที่เหมาะสมสำหรับการเข้าชมของประชาชนทั่วไป วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00-19.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล /ภาพ :  พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่100/2560)วศ./ก.วิทย์ เข้าร่วมร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2559

วศ./ก.วิทย์ เข้าร่วมร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2559  

rsz img 8314 rsz img 8564

rsz img 8315 rsz img 8312

กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) นายชัยวัฒิน์ ธาณีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานและสิ่งทอ ได้เป็นผู้แทน วศ. เข้าร่วมงานการแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิด และนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ     

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

ภาพ/ข่าว : สุกฤต  แก้วบุญ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

     

(ข่าวที่99/2560) วศ./ก.วิทย์ฯ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วศ./ก.วิทย์ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

rsz 20664829 1560051697367871 5552579172191005529 n rsz 20841725 1560051854034522 497726772529058389 n 

rsz 20728288 1560051624034545 2963066391795370008 n rsz 20767914 1560052007367840 9030056756494010072 n

                         กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เวลา 07.00 น.       บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 851 รูป ซึ่งนำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี
                         หลังจากนั้น ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และข้าราชการได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร บริเวณพระบรมมหาราชวัง ซึ่งนำโดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่98/2560)วศ. / ก.วิทย์ สนับสนุนขีดความสามารถผู้ประกอบการ จัดสัมมนาการจัดการสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเคมี จ.ระยอง

วศ. / ก.วิทย์ สนับสนุนขีดความสามารถผู้ประกอบการ
จัดสัมมนาการจัดการสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเคมี จ.ระยอง

rsz 211 rsz 3

rsz 22 rsz 4

7 สิงหาคม 2560  นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมเคมี” จัดโดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในระบบการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมเคมี และยังเป็นการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคเอกชน หน่วยงานเกี่ยวข้อง ฯลฯ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง

นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานสากล และเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันสู่การเป็น “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)” และด้วยแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2554-2564) มีจุดมุ่งหมายให้ประเทศมีการพัฒนาการจัดการสารเคมีในทิศทางเดียวกันและบูรณาการงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อตอบสนองต่อปัญหาทั้งผลกระทบและความท้าทายอันเนื่องมาจากการใช้สารเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมเคมี” เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการและหาแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ รวมทั้งการสร้างแนวปฏิบัติในการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมเคมี

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ  รวมทั้งให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมเคมี และสามารถนำใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากร ภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน อีกด้วย และนอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดจัดนิทรรศการแนะนำการให้บริการผ่านระบบ MOST ONE STOP SERVICE และการบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์บริการ จังหวัดระยอง ด้วย 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : สุกฤต แก้วบุญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

  1. (ข่าวที่97/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ จัดกิจกรรมเสวนา (ความ) สุข กับ Science ครั้งที่ 6/2560 เรื่อง การสร้างนวัตกรรมด้านงานบริการ สู่ความเป็นเลิศ ของ วศ.
  2. (ข่าวที่96/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ร่วมสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย อุดหนุนในราคายุติธรรมกว่า 600 กิโลกรัม
  3. (ข่าวที่95/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560”
  4. (ข่าวที่94/2560) วศ./ก.วิทย์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดแท่นหมุดหลักฐานอ้างอิง ค่าพิกัด และเวลามาตรฐานประเทศไทย
  5. (ข่าวที่93/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ เข้าร่วมโครงการ OPCW Associate Programme ครั้งที่ 18 ณ กรุงเฮค ประเทศเนเธอร์แลนด์
  6. (ข่าวที่ 92/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ จัดอบรมเทคนิคการบริการที่เป็นเลิศ เพิ่มศักยภาพบุคลากร ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคม
  7. (ข่าวที่91/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และ ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  8. (ข่าวที่90/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ เข้าร่วมงานสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตยางและยกระดับคุณภาพสินค้ายางเพื่อการส่งออก”
  9. (ข่าวที่89/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ประชุมจัดทำแผนบูรณาการร่วมกับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
  10. (ข่าวที่88/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ประชุมความร่วมมือ หน่วยงาน ANSI (American National Standards Institute และ Workcred ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา