ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่74/2560) ความร่วมมือนักวิทยาศาสตร์ ไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาด้านการสอบเทียบ

ความร่วมมือนักวิทยาศาสตร์ ไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาด้านการสอบเทียบ

 

 

                   กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ Dr.Toshiyuki Takatsuji, Director, Research Institute of Engineering Measurement, Chair of APAM (Asia Pacific Metrology Program) และ Dr.Yochi Bitou, Length Standards Group Leader ผู้แทนจาก National Metrology Instite of Japan (NMIJ) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือความร่วมมือด้านสอบเทียบ เรื่อง Universal Measuring Machine (UMM)/Tape Measuring Development Project (TMDP) และ Gauge Block Interferometer (GBI)  โดย NMIJ ยินดีที่จะให้การสนับสนุนการพัฒนางานของ วศ. และพร้อมจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาแก่นักวิทยาศาสตร์ของ วศ. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศ ตลอดจนนำองค์ความรู้ที่ได้นำไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ / ข่าว: จิตลดา คณีกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขนานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่73/2560)วศ. / ก.วิทย์ โชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ในงาน Lanna Expo 2017

วศ. / ก.วิทย์ โชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ในงาน Lanna Expo 2017

 

 

                  กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดยนางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน  ให้การต้อนรับ พลเอกธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร  รองนายกรัฐมนตรี  ประธานเปิดงานงาน Lanna Expo 2017   เยี่ยมชมบูธนิทรรศการกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำชมผลงานจัดแสดงเรื่อง  เครื่องแกงผงสำเร็จรูป  เทคโนโลยีครีมเทียมผงจากธัญชาติ  เทคโนโลยีการย้อมสีเส้นใยแบบประหยัดน้ำ  เทคโนโลยีการทำเส้นใยพืชให้อ่อนนุ่ม  เทคโนโลยีการย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ  และสารสกัดสมุนไพร  เป็นผลงานที่ วศ. ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยผู้ประกอบการ OTOP และ SMEsให้สามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

-------------------------------------------------------------------

ภาพ / ข่าว: นางสาววิไลวรรณ สะตะมณี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขนานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่72/2560)วศ./ก.วิทย์ ลงพื้นที่แก้ปัญหาเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป จ.ลำพูน

วศ./ก.วิทย์ ลงพื้นที่แก้ปัญหาเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป จ.ลำพูน

  

    

 

                   กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิกดั้งเดิม สำนักเทคโนโลยีชุมชน ร่วมลงพื้นที่ ช่วยเหลือและ ให้คำปรึกษาเชิงลึก ในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560 เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลาดล ร่วมถึงวิธีการแก้ปัญหาในการดำเนินงาน ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลาดล กลุ่มปั้นซะป๊ะ ตำบาลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เป็นผู้ประกอบการ ของโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่อไป

------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : สำนักเทคโนโลยีชุมชน

ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขนานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่71/2560)วศ. / ก.วิทย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูงานผู้ประกอบการแก้ว เซรามิก กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

วศ. / ก.วิทย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูงานผู้ประกอบการแก้ว เซรามิก กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

 

 

            กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำกระทรวง และทีมนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูงานผู้ประกอบการ โครงการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมแก้วและกระจก ได้แก่ ผู้ประกอบการบริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ซึ่งผู้ประกอบการประสบปัญหา แก้วที่ผลิตแล้วเก็บไว้ในโกดังแล้วเกิดฝ้าขึ้นบนผิวแก้ว จึงต้องการปรับสูตรแก้วเพื่อลดปัญหา วศ. จึงได้ให้คำปรึกษาเรื่องการปรับปรุงสูตร และทดสอบตามมาตรฐาน ISO 719 Hydrolytic resistance of glass grain at 98C และวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบและแก้วที่ปรับปรุงสูตรเพื่อหาสูตรแก้วที่เหมาะสม และแนะนำวิธีการล้างแก้วฝ้าดังกล่าว และ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงงานรัตนโกสินทร์ 1 และ ผู้ประกอบการโรงงานเถ้าฮงไถ่ วศ. ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนารูปแบบสินค้าที่ตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ ระดับวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและรูปแบบตามความต้องการของตลาดได้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดราชบุรี

----------------------------------------------------------------

ภ่าพ : สำนักเทคโนโลยีชุมชน / ข่าว: จิตลดา คณีกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขนานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่70/2560)วศ. / ก.วิทย์ ร่วมจัดงานประชุม 2017 APLAC/PAC Joint Annual Meetings

วศ. / ก.วิทย์ ร่วมจัดงานประชุม 2017 APLAC/PAC Joint Annual Meetings

 

 

             กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหาร วศ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุม 2017 APLAC/PAC Joint Annual Meetings ซึ่ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็น 1 ใน 4 หน่วยงานที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมฯ โดยมีสมาชิก APLAC และ PAC จากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมประมาณ 250 คน ระหว่าง วันที่ 16-24 มิถุนายน 2560 โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

                   สำหรับงานประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการรับรองระบบงานที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและยอมรับร่วมในผลการรับรองระบบงานของประเทศสมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการรับรองระบบงานด้านต่าง ๆ

                   นอกจากนี้ยังได้มีการเสวนาหัวข้อ “การรับรองระบบงาน : ความสำคัญและทิศทางในอนาคต” โดยผู้แทนจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงานการรับรองระบบงานในประเทศ รวมถึงแนวโน้มการนำการรับรองระบบงานมาใช้เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนในเวทีการค้าโลก และการประชุมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที่จะได้แสดงถึงศักยภาพการดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการรับรองระบบงานด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับงานด้านการรับรองระบบงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่69/2560)วศ. / ก.วิทย์ ผลักดันสินค้าไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
  2. (ข่าวที่68/06/2560)วศ. / ก.วิทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ”
  3. (ข่าวที่67/2560)วศ. / ก.วิทย์ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “ข้อกำหนด ISO 17034 : 2016 –General requirements for the competence of reference material producers”
  4. (ข่าวที่66/2560)วศ. / ก.วิทย์ จัดประชาสัมพันธ์งานด้านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ วศ. แก่ผู้ประกอบการและโรงงานผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน ประเภทเซรามิก จ.ลำปาง
  5. (ข่าวที่65/2560)วศ. / ก.วิทย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
  6. (ข่าวที่64/2560)วศ. / ก.วิทย์ ร่วมมือผลักดันงานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนางานพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทย
  7. (ข่าวที่63/2560)วศ. / ก.วิทย์ ร่วมงาน START UP THAILAND 2017 ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น
  8. (ข่าวที่62/2560)วศ. / ก.วิทย์ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้การทดสอบทางประสาทสัมผัสในการวิจัยผู้บริโภค
  9. (ข่าวที่61/2560)วศ. โดย ศปว. เยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
  10. (ข่าวที่60/2560)วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ต้อนรับ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว