ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่119/2561)กรมวิทย์ฯ โชว์ผลงานวิจัยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร

 

 

77 6 77 5 

77 4 77 2

77 3 77 1

9 สิงหาคม 2561 ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าร่วม พิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงานฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานวิจัยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและขยายผล ด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อีกทั้งการยืดอายุการเก็บรักษา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โซนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ผลงานการพัฒนาสารทดแทนเกลือเพื่อลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์ซุปเห็ดสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอไขมันต่ำ เป็นผลิตภัณฑ์หมูยอที่ปราศจากการผสมไขมันหมูและแป้ง ผลงานการยืดอายุการเก็บรักษาฝอยทองโดยการใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล เป้าหมาย เผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร ผู้ที่สนใจทั่วไปใช้ประโยชน์ เพื่อต่อยอดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆเพิ่มขึ้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่118/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561”

 

 

66 1 66 3

66 2 66 4

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561” กับนโยบาย “วิทย์สร้างคน สร้างแรงบันดาลใจ 1.2 ล้านเยาวชนไทย”เพื่อให้เด็กไทยได้เรียนรู้และสัมผัสกับวิทยาศาสตร์ในหลากหลายด้านอย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคม 2561 ที่อาคาร 2-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการแถลงข่าวดังกล่าว มี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการแถลงข่าว รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องพิมานแมน ชั้น2 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการนำเสนอข้อมูล Smart Science Smart Life ภายในงาน“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติส่วนกลาง ประจำปี 2561 มุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตระหนักในความสำคัญของงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นประโยชน์ในวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่รอบตัวในวิถีชีวิตประจำวัน เป็นพื้นฐานต่อการนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดความคิด สร้างนวัตกรรมในอนาคต ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วม ได้ทดลองเล่นตามแนวทางวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยมีการนำเสนอสาระทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการแสดงตัวอย่างที่จับต้องได้จริง จัดแสดงส่วนต่าง ๆ ดังนี้

ส่วนที่ 1 สนุกคิด วิทยวิถี นำเสนอให้รู้จักบทบาทของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่มีความสำคัญเป็นห้องปฏิบัติกลางของประเทศที่เปรียบเสมือนหน่วยดูแลคุณภาพให้สินค้าอุปโภคและบริโภคที่อยู่รอบตัวในวิถีชีวิตประจำวัน ให้มีมาตรฐาน และปกป้องดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

ส่วนที่ 2 สนุกคิด SCIENCE eBOOK นำเสนอเรื่องราวสื่อสารสนเทศวิทยาศาสตร์รอบตัวที่ทันสมัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application SCIENCE eBOOK DSS

ส่วนที่ 3 สนุกคิด ประดิษฐ์ของใช้ ประดิษฐ์ของใช้ จากกระดาษเสริมสาระความรู้ด้านเยื่อกระดาษ รูปทรง และ คุณสมบัติของกระดาษแต่ละชนิด

ส่วนที่ 4 สนุกคิด นักวิทย์นักทดลอง ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และห้องปฏิบัติการด้านอาหาร

ส่วนที่ 5 สนุกคิด วิทย์ในฉลากอาหาร เรียนรู้ฉลากอาหาร GDA ข้อมูลส่วนประกอบวัตถุเจือปนอาหาร จะเป็นประโยชน์ในการกระตุ้นรู้คิด รู้ทันการเลือกบริโภคอาหารแต่ละวันให้เหมาะสม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : พรระวินทร์ ควรแย้ม   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

(ข่าว117/2561)วศ. เร่งติดตามให้คำปรึกษาเชิงลึกในพื้นที่จังหวัดน่านมุ่งเป้ายกระดับ OTOP

 

 

55 2 55 3

55 4 55 5

55 6 55 1

6 สิงหาคม 2561 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย นางเทพีวรรณ จิตรวัชรโกมลผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม และทีมนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับ OTOP ในจังหวัดน่าน (โครงการ Bigrock) กลุ่มผ้า เครื่องแต่งกาย และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมติดตามการแก้ปัญหาและให้คำปรึกษาเชิงลึก 4 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านน้ำปั้ว ๗ หมู่ ๗ ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา ต้องการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์     ผ้าตีนจก

2. กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย ๑๔๙ หมู่ ๘ ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน ต้องการปรับการผลิตจากกี่มือเป็นกี่กระตุกเพื่อเพิ่มผลผลิต ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มรายได้และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าลายต๋าโก้ง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน ให้มีสมบัตินุ่ม ตามความต้องการของผู้บริโภค

3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีตำบลน้ำเกี๋ยน ๑๓๐ หมู่ ๔ ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง ต้องการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สระผมจากมะกรูดออกานิก ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขวัญธารา ๑๓๘ หมู่ ๔ ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง ต้องการเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากมะไฟจีน ซึ่งมะไฟจีนเป็นผลไม้ประจำถิ่น จ.น่าน เพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ได้แก่ เซรั่ม และโลชั่นบำรุงผิวมะไฟจีน

จากการตรวจติดตามพบว่าผู้ประกอบการตัองการที่จะพัฒนา และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพ และซื้อสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม ดังนั้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยแก้ป้ญหาในกระบวนการผลิต จึงเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ ในยุคไทยแลนด์ 4.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ :คุณวุฒิ ลี่แตง   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่116/2561)วศ. เปิดอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

44 6 44 1

44 2 44 3

44 4 44 5

7 สิงหาคม 2561 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เป้าหมายส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้เรียนรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นสารสนเทศเฉพาะทางให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา การค้นคว้าวิจัย โดยมีบุคลากรจากภาคการศึกษา ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมอบรมประมาณ 30 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ทั้งนี้ วศ. โดยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจหลักส่งเสริมการใช้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลักดันให้ให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ และเอกชนและสถาบันการศึกษามีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ทั้งด้านการศึกษาวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม โดยเอกสารส่วนใหญ่เป็นเอกสารด้านวิทยาศาสตร์ เช่น มาตรฐาน สิทธิบัตร ดังนั้นการเปิดอบรมการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ฯ จะช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสืบค้นเข้าถึงสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ช่วยยกระดับศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประชาชนในประเทศ สู่ Thailand 4.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่115/2561)วศ. ร่วมมือภาคการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธรรมศาสตร์ เสริมสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ

 

 

33 1 33 2

33 6 33 3

33 5 33 4

7 สิงหาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ลงนามความร่วมมือกับภาคการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ   นางเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกความความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งเป้าพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ 3 หน่วยงานเข้าร่วมในพิธีฯ กว่า 30 คน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

            อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ควบคู่กับการพัฒนางานวิจัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่ง วศ. มีทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน พร้อมให้ร่วมมือผลักดันการพัฒนาด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ สร้างต้นแบบการพัฒนา SMEs และเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่บูรณาการและเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของตลาดดังนั้นการบูรณาการร่วมมือกับภาคการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้นับเป็น โอกาสที่ดีที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่เศรษฐกิจ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและทำให้สินค้าไทยได้รับการยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ อันเป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาสังคมไทยให้มีเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือนี้ช่วยให้บุคลากรดำเนินงานได้คล่องตัว เป็นการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่มาช่วยเสริมการทำงานร่วมกัน ทั้งการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ร่วมกัน ประหยัดทรัพยากรและลดต้นทุน การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างนวัตกรรมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันได้ตรงตามความต้องการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่กระจายไปทั่วประเทศ

            รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การลงนามของผู้บริหารครั้งนี้ จะก่อให้เกิดพลังการร่วมมือนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้เครื่องมือร่วมกันให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พรระวินทร์ ควรแย้ม ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

  1. (ข่าวที่114/2561)วศ. เปิดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ สรรค์สร้างนวัตกรรม เสริมสร้างคุณภาพสู่ระดับสากล DSS KM Days
  2. (ข่าวที่113/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำพุร้อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ
  3. (ข่าวที่111/2561)กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ยกระดับ OTOP จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4. (ข่าวที่112/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับ OTOP จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  5. (ข่าวที่110/2561)อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาประกอบการ OTOP ด้านผ้าทอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  6. (ข่าวที่109/2561)กรมวิทย์ฯ ร่วมบริจาคหนังสือ 600 เล่ม สำหรับโครงการสร้างโอกาสทางปัญญาฯ
  7. (ข่าวที่108/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำ วทน. ยกระดับ OTOP จัดงาน “มหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” จังหวัดนครพนม
  8. (ข่าวที่107/2561) วศ. ประกาศความสำเร็จด้านการรับรองคุณภาพ
  9. (ข่าวที่106/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day “ด้วยใจภักดี พัฒนาโยธีร่วมกัน” ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  10. (ข่าวที่105/2561)กรมวิทย์ฯ เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา