th en 

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 127/2559) นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เยี่ยมชมจุดบริการประชาชน สนามม้านางเลิ้ง

 

นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เยี่ยมชมจุดบริการประชาชน

สนามม้านางเลิ้ง

 

 

 

  

 

     12 พฤศจิกายน/เวลา 13.00 น. นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินทางมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ณ จุดอำนวยความสะดวก  ให้กับประชาชนของรัฐบาล โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชตฤณมัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง) เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

  

ข่าว  มัณฑนา  ฤทธิเรืองเดช  / ภาพ คุณวุฒิ  ลี่แตง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th

Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

(ข่าวที่126/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ รวมใจจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง บริการประชาชน ณ สนามม้านางเลิ้ง

 

วศ./ก.วิทย์ฯ รวมใจจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง บริการประชาชน ณ สนามม้านางเลิ้ง

 

 

        

          12 พฤศจิกายน 2559 /เวลา 8.00 น. ณ จุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนของรัฐบาล โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชตฤณมัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง) เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

         กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย นางรัชดา เหมปฐวี เลขานุการกรม กล่าวว่า จุดบริการสนามม้านางเลิ้งแห่งนี้ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลดูแลความเรียบร้อยและให้บริการกับประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านอาหาร ด้านการพยาบาล ด้านที่พัก และบริการรถรับ-ส่ง ไปสนามหลวง พร้อมอำนวยความสะดวกพูดคุยให้กำลังใจกับประชาชนที่ทยอยเดินทางเข้ามาเพื่อไปถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเปิดให้ประชาชนรับบัตรคิว ในการเข้าไปถวายราชสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในขณะเดียวกัน ยังได้พูดคุยและร่วมถ่ายภาพกับจิตอาสาที่นำอาหาร เครื่องดื่มมาบริการประชาชนในพื้นที่

         นางรัชดาฯ กล่าวต่อว่า สำหรับด้านอาหารและเครื่องดื่มนั้น มีจิตอาสาเข้าร่วมสนับสนุนอาหารอย่างต่อเนื่อง อาทิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดูแลในส่วนของกาแฟ โอวัลติน ปาท่องโก๋ รอบเช้า รอบบ่าย และรอบเย็น ทีมครัวศรีวิชัย ซึ่งเช้านี้มีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ได้บริการข้าวไข่เจียวไม่จำกัดจำนวนแก่ประชาชนทุกท่าน ครอบครัวคุณณรงค์ รุ่งเรือง บริจาค ฝรั่ง 100 กิโลกรัม มะม่วง 50 กิโลกรัม รวมได้กว่า 1500 ถุง อาจารย์ดุสิต อธินุวัฒน์ ผู้แทนสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทับไทย บ้านทับไทย อ.ประสาท จ.สุรินทร์ ร่วมบริจาคข้าวสาร 2 ตัน ข้าวเหนียว กุนเชียงทอด หมูทอด ปลาทอด กว่า 1000 ชุด บริษัท CP Ramp สนับสนุนซาลาเปาและน้ำดื่ม และอีกหลายรายการที่จิตอาสาทยอยมาร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่อง

         ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้กระจายเจ้าหน้าที่ วศ. ทุกจุดเพื่ออำนวยความสะดวกในทุกด้าน รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหาร ที่ร่วมด้วยช่วยกันจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่จะเข้าพักที่สนามราชตฤณมัยสมาคมฯ แห่งนี้ ซึ่งเช้านี้ได้มีประชาชนกว่า 20 รายที่เดินทางมาจาก จ. ยะลา ประสานติดต่อขอรับบริการเข้าพักค้างคืนแล้ว

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ จิตลดา คณีกุล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

(ข่าวที่ 125/2559 วศ./ก.วิทยาศาสตร์ เปิดแลปด้านทดสอบความปลอดภัยและการเลือกใช้วัสดุสัมผัสอาหาร รับคณะครูและนักเรียนพิบูลวิทยาลัย ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ)

 

วศ./ก.วิทยาศาสตร์ เปิดแลป

ด้านทดสอบความปลอดภัยและการเลือกใช้วัสดุสัมผัสอาหาร

รับคณะครูและนักเรียนพิบูลวิทยาลัย ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ

                                     

                                    

           เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นางสาวปวริศา สีสวย นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนางสาวภัสสร พงษ์เสวี นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน กองอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ ชนิดของพลาสติก สำหรับบรรจุอาหาร และตรวจสอบความปลอดภัยและสารปนเปื้อนของบรรจุภัณฑ์ ให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ศึกษาดูงานด้านทดสอบทดสอบความปลอดภัยและการเลือกใช้วัสดุสัมผัสอาหาร ประเภทพสาสติก ณ ชั้น 5 อาคาร หอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ ทิพาพร ภูมิปกรณ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th

Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ข่าวที่ 124/2559 วศ./ก.วิทยาศาสตร์ เปิดแลปด้านทดสอบหาปริมาณโปรตีนในอาหารและเครื่องดื่ม รับคณะครูและนักเรียนพิบูลวิทยาลัย ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ)

 

วศ./ก.วิทยาศาสตร์ เปิดแลปด้านทดสอบหาปริมาณโปรตีนในอาหารและเครื่องดื่ม

รับคณะครูและนักเรียนพิบูลวิทยาลัย ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ

 

                                       

                                       

          เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นางสาวนัดดา สุริยสมบัติสกุล นักวิทยาศาสตร์ และนางสาววรินกาญจน์ ธรตีกรธวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มอาหารสุขภาพ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร เป็นวิทยากรสาธิตการหาปริมาณโปรตีนในอาหารสุนัข โดยวิธีการกลั้น ไตเตรท และHPLC เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการหาค่าโปรตีนในอาหารสุนัข ให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ศึกษาดูงานด้านทดสอบหาปริมานโปรตีนในอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยวิธีเจลดาหล์ (KJELDAHL METHOD) ณ ชั้น 4 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ ทิพาพร ภูมิปกรณ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th

Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ข่าวที่123/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดห้องปฏิบัติการต้อนรับคณะครู และนักเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี เข้าศึกษาดูงาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดห้องปฏิบัติการต้อนรับคณะครู

และนักเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี เข้าศึกษาดูงาน

 

 

 

        10 พฤศจิกายน 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย นางรัชดา เหมปฐวี  เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี จำนวน  116 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ควบคุมผลิตภัณฑ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ตรงจากสภาพแวดล้อมจริงและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในรายวิชาที่ศึกษาต่อไป ณ ห้องห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

        ดร.สุทธิเวชฯ ประธานกล่าวต้อนรับ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือว่าเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญในงานด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคต ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญ กับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาล ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่  “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานที่ ส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการทดสอบในระดับเชี่ยวชาญของประเทศ วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะด้านการแข่งขันได้ในระดับสากล สอดคล้องต่อทิศทางนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี ประกอบด้วย ด้านพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ พัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความตระหนักให้แก่เยาวชน รวมถึงทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีที่หน่วยงานมีส่วนส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีศักยภาพและโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคต

         ทั้งนี้กิจกรรมในการศึกษาดูงานทั้งหมด ประกอบด้วย การชมวีดีทัศน์เผยแพร่พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมลงนามถวายความอาลัย เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

         นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการรับชมวีดิทัศน์ภาพรวมกรมวิทยาศสาสตร์บริการ การบรรยายการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ พร้อมแนะแนวทางการศึกษาเส้นทางนักวิทยาศาสตร์ โดย ดร. สมบัติ คงวิทยา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ  รวมทั้งการเปิดห้องปฏิบัติการให้ศึกษาดูงาน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ที่ให้ความรู้ด้านการผลิตและแปรรูปอาหาร การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยพัฒนาด้านอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์  ห้องปฏิบัติการด้านเซรามิก ที่ให้ความรู้กระบวนการขั้นตอนการทำเซรามิกตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การปั้น การขึ้นรูป และการตกแต่งลวดลาย  ห้องปฏิบัติการด้านสารอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์บริโภค ได้สัมผัสวิธีการทดสอบ เครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์สารอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์บริโภค  ด้านเครื่องมือวัดได้เรียนรู้เครื่องมือวัดและความสำคัญการสอบเทียบเครื่องมือ ด้านทดสอบหาปริมาณโปรตีนในอาหารและเครื่องดื่มด้วยวิธีเจลดาหล์ (KJELDAHL METHOD) ด้านทดสอบความปลอดภัยและการเลือกใช้วัสดุสัมผัสอาหารประเภทพลาสติก และสุดท้ายเป็นการให้ความรู้การสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วตรงตามความต้องการ

-------------------------------------------------------------------------------------

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th

Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

  1. (ข่าวที่ 122/2559 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
  2. (ข่าวที่ 121/2559) วศ./ ก.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดบ้านหารือการบูรณาการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการยุติธรรมยุคใหม่
  3. (ข่าวที่ 120/2559 วศ. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 79 ปี วันสถาปนสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ)
  4. (ข่าวที่ 119/2559) การติดตามประเมินผลจุดบริการบำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าสีดำสนามม้านางเลิ้ง
  5. (ข่าวที่ 118/2559 นักวิทยาศาสตร์ วศ. เป็นบัณฑิตคนสุดท้ายของจุฬา ที่รับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวง รัชกาลที่ 9)
  6. (ข่าวที่117/2559) วศ./ก.วิทย์ เข้าเคารพพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณพระบรมมหาราชวัง ท้องสนามหลวง
  7. (ข่าวที่116/2559) คณะผู้บริหารร่วมให้กำลังใจประชาชนที่เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยและร่วมสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  8. (ข่าวที่115/2559) จุดบริการสนามราชตฤณมัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง)
  9. (ข่าวที่114/2559) วศ./ก.วิทย์ ผลิตพิมเสนน้ำสมุนไพรสูตรพิเศษ แจกประชาชนที่มาขึ้นรถรับ-ส่ง บริเวณสนามราชตฤณมัยสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์
  10. (ข่าวที่ 113/2559 วศ./ ก.วิทยาศาสตร์ฯ ร่วมใจผลิตพิมเสนน้ำ เพื่อแจกจ่ายประชาชน)