th en 

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่4/2560) วศ./ก.วิทย์ฯ คณะผู้บริหารและพนักงาน รวมใจถวายพระพร รัชกาลที่ 10

วศ./ก.วิทย์ฯ คณะผู้บริหารและพนักงาน รวมใจถวายพระพร รัชกาลที่ 10

 

 

         วันที่ 4 มกราคม 2560 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทีมผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ วศ. เข้าร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฎิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

ภาพถ่าย : คุณวุฒิ ลี่แตง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่3/2560) วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วศ. เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2560)

 

วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วศ. เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2560

 

 

          วันที่ 4 มกราคม 2560 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทีมผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ วศ. เข้าร่วมสักการะ พระภูมิเจ้าที่ พระนารายณ์  และอนุสาวรีย์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม เพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับการปฏิบัติงานวันแรกของปี เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ประจำปี 2560 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

ภาพถ่าย : คุณวุฒิ ลี่แตง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่2/2560) วศ./ก.วิทย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

 

วศ./ก.วิทย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

 

  

  

 

         31 ธันวาคม 2559 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน และ นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆา-อภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากร กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวให้เริ่มต้นปีหน้าได้อย่างราบรื่น ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร เชตพระนคร กรุงเทพฯ

         

-----------------------------------------------------------------------------------------------

จิตลดา คณีกุล : ข่าว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th

Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

(ข่าวที่1/2560) วศ./ก.วิทย์ฯ แนะ ใช้ภาชนะอาหารให้ปลอดภัยในเตาไมโครเวฟ

 

วศ./ก.วิทย์ฯ แนะ ใช้ภาชนะอาหารให้ปลอดภัยในเตาไมโครเวฟ

 

          “เตาไมโครเวฟ” เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นและอำนวยความสะดวกสำหรับวิถีชีวิตที่รีบเร่งของเราในยุคปัจจุบัน ทำให้สามารถปรุงและอุ่นอาหารทั่วไป หรืออาหารสำเร็จรูปที่บรรจุในซองหรือกล่องพลาสติกแช่แข็งได้อย่างรวดเร็ว อาหารที่ได้จะสุกและร้อนพร้อมรับประทานเหมือนปรุงเสร็จใหม่ภายในเวลาไม่กี่นาที  ดังนั้นเตาไมโครเวฟจึงได้รับความนิยมจัดหาไว้ใช้ตามครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อก็มีไว้สำหรับสร้างความประทับใจผู้ใช้บริการเช่นกัน

          เตาไมโครเวฟทำงานโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดเดียวกับแสงสว่าง แต่ไม่ใช่รังสีอันตรายเหมือนกัมมันตรังสีหรือรังสีเอ็กซ์ เตาไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนได้โดยอาศัยการสะท้อนกลับไป-กลับมาของคลื่นไมโครเวฟจากแหล่งกำเนิดภายในเตา  และเกิดการถ่ายทอดพลังงานให้กับโมเลกุลของน้ำในอาหาร  เมื่อโมเลกุลของน้ำได้รับพลังงานแล้วจะเกิดการสั่นและเสียดสีกับโมเลกุลข้างเคียงเป็นสาเหตุให้อุณหภูมิสูงขึ้นทำให้อาหารร้อนและสุกได้

ภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟสามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ แก้ว เซรามิก พลาสติก และกระดาษ    การปรุงหรืออุ่นอาหารด้วยเตาไมโครเวฟต้องใช้ภาชนะบรรจุที่มีความปลอดภัยทนกับคลื่นไมโครเวฟได้  โดยทั่วไปจะมีสัญลักษณ์บนภาชนะบ่งชี้ว่าสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัย  ไม่แนะนำให้ใช้พลาสติกเมลามีนในเตาไมโครเวฟเนื่องจากจะมีสารฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งเป็นก่อมะเร็งลายออกมาสู่อาหารได้ ภาชนะบรรจุอาหารที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ควรเป็นภาชนะที่ไม่ดูดกลืนและสะท้อนคลื่นไมโครเวฟเพราะจะทำให้อาหารร้อนช้าต้องใช้เวลาในการอุ่นอาหารเพิ่มขึ้นซึ่งสิ้นเปลืองพลังงาน   การทดสอบว่าภาชนะนั้นสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้หรือไม่สามารถเช็คด้วยวิธีง่ายๆ คือ ให้เติมน้ำในแก้วที่ใช้กับไมโครเวฟได้จำนวนประมาณ 250 มิลลิลิตร หรือน้ำ 1 แก้ว นำไปข้างเคียงกันหรือวางบนภาชนะเปล่าที่ต้องการทดสอบแล้วนำเข้าไปวางในเตาไมโครเวฟ หลังจากนั้นให้ความร้อนระดับสูงสุดของเตาเป็นเวลาประมาณ  1 นาที  จากนั้นตรวจดูภาชนะและน้ำ หากภาชนะเปล่าร้อนใกล้เคียงกับน้ำในแก้ว หรือภาชนะมีลักษณะผิดปกติจากเดิม หรือมีกลิ่นแสดงว่าภาชนะนั้นไม่เหมาะที่จะนำมาใช้งานในเตาไมโครเวฟ

สำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่ต้องทดสอบความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารประเภทพลาสติก เซรามิก แก้ว โลหะ และสารเคลือบวัสดุสัมผัสอาหารประเภทต่างๆ ตามกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า  หรือสอบถามข้อมูลด้านวิชาการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เบอร์โทรศัพท์ 02-201-7000 เว็บไซต์  www.dss.go.th

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ธวัช นุสนธรา : ข้อมูล / จิตลดา คณีกุล : ข่าว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th

Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

(ข่าวที่143/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่สระแก้ว แก้ปัญหาพัฒนาการผลิต ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน

 

วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่สระแก้ว แก้ปัญหาพัฒนาการผลิต

ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน

 

 

 

         

             23 ธันวาคม 2559 - ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน” และงาน OTOP สัญจร โดยมี ดร. ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวรายงานการจัดงาน และนาย กล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ผู้ประกอบการ OTOP หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 250 คน ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

             ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การยกระดับสินค้าโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือคูปองวิทย์เพื่อโอทอปเป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ OTOP ทำให้สินค้า OTOP ได้รับการพัฒนา และยกระดับมาตรฐาน ทั้งในประเทศ และระดับสากล

           ในปี 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการโครงการคูปองวิทย์ เพื่อ OTOP ให้กับผู้ประกอบการ จำนวน 239 ราย และได้ร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานอีก 37 แห่ง เพื่อร่วมกันดำเนินการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามแนวทางประชารัฐเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP เข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความพร้อมในด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านอาหาร เทคโนโลยีด้านสมุนไพร เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ และเทคโนโลยีวัสดุ มุ่งเน้นคุณภาพและสอดคล้องตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล เพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลิตของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง ในการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายแบบครบวงจรของชุมชน ที่มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ

           นอกจากนี้ภายในงานสัมมนาฯ ยังได้มีจัดนิทรรศการแสดงให้เห็นภาพรวมการสนับสนุนการพัฒนาสินค้า OTOP ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รวมถึงสาธารณสุขจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม เพื่อให้เป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการ OTOP จะได้มีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงการให้บริการได้ตรงตามความต้องการ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการนำสินค้าร่วมจัดจำหน่ายภายในงานด้วย

.......................................................................................

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www. Facebook/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่142/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่เขตหนองแขม บำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าดำ
  2. (ข่าวที่141/2559) วศ./ ก.วิทย์ฯ จิตอาสา อำนวยความสะดวกประชาชน ณ สนามม้าราชตฤณมัย
  3. (ข่าวที่140/2559) วศ./กวิทย์ฯ จับมือ มจพ.พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออก ของผู้ประกอบการภาคกลาง
  4. (ข่าวที่139/2559)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคทำลูกปัดแก้วเบื้องต้น”
  5. (ข่าวที่138/2559) วศ./ ก.วิทยาศาสตร์ฯ นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เซรามิก พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
  6. (ข่าวที่137/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ จัดสัมมนา วศ.สร้างสุขเพื่อเตรียมความพร้อมบริการงานเชิงรุก
  7. (ข่าวที่ 136/2559) สัมมนาเชิงปฏฺิบัติการ "การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคกลาง"
  8. (ข่าวที่ 135/2559 ข้าราชการเจ้าหน้าที่และพนักงาน วศ. ร่วมเป็นจิตอาสา ณ จุดบริการประชาชน (สนามม้านางเลิ้ง))
  9. (ข่าวที่134/2559) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"ข้อกำหนด ISO 9001:2015"
  10. (ข่าวที่133/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ เปิดแลป โชว์ศักยภาพทดสอบคุณภาพอาหารด้วยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สัมผัส