ขั้นตอนการให้บริการและการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์

- การยื่นขอการรับรอง

service process and sending product samples


- การส่งตัวอย่างเพื่อขอการรับรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

กรณีส่งตัวอย่างที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. กรอกใบคำขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลด แบบคำขอรับการรับรอง
[F-CB0-P01-01-Rev-09.pdf]  
2. คู่มือการกรอกใบคำขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ [คลิก]
3. ส่งใบคำขอมาที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ ณ กลุ่มบริการตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ อาคารปฏิบัติวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง (SAL) ชั้น 2 ห้อง 203 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
4. นำส่งตัวอย่างมาส่ง ณ กลุ่มบริการตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ อาคารปฏิบัติวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง (SAL) ชั้น 2 ห้อง 203 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรณีการส่งตัวอย่าง ทางไปรษณีย์
1. กรอกใบคำขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลด แบบคำขอรับการรับรอง
[F-CB0-P01-01-Rev-09.pdf] 
2. คู่มือการกรอกใบคำขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ [คลิก]
3. ส่งใบคำขอมาที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. ส่งมาที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยระบุชื่อผู้รับ กลุ่มบริการตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-201-7341, 02-201-7342

ช่องทางการยื่นขอรับการรับรองผ่านระบบแพลตฟอร์ม (Online) new

หลังจากที่กลุ่มบริการตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับเอกสารพร้อมตัวอย่างและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานจะดำเนินการตามกระบวนการรับรองต่อไป

ติดต่อสอบถาม
กลุ่มบริการตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ 02-201-7341, 02-201-7342
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.