ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่67/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับบุคลากรจากสถาบัน Riceglass ประเทศเวียดนาม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับบุคลากรจากสถาบัน Riceglass

ประเทศเวียดนาม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

 

 

          26 กรกฎาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับบุคลากรจากสถาบัน Research Institue for Industrial Ceramic and Glass (Riceglass) ประเทศเวียดนาม ในโอกาสเข้า เยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการด้านเซรามิก สำนักเทคโนโลยีชุมชน โครงการเคมี และห้องปฏิบัติการแก้ว โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ตรงจากสภาพแวดล้อมจริง เพื่อประโยชน์แก่อุตสาหกรรมเซรามิกและแก้วของทั้งสองประเทศ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น6 อาคาร ดร.ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

(ข่าวที่ 66/2559) กระทรวงวิทย์ ประกาศความสำเร็จ 5 เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

 

กระทรวงวิทย์ ประกาศความสำเร็จ 5 เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ

ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

                                   

                                       

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และสมาคมเครื่องจักรกลไทย แถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนา 5 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลต้นแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ได้แก่ การพัฒนาสร้างรถจ่ายอาหาร สำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สุกร การพัฒนาสร้างระบบควบคุมการจ่ายน้ำดื่มสำหรับไก่เนื้อ การพัฒนาสร้างเครื่องบรรจุแคปซูลกาแฟสด การพัฒนาสร้างอาคารจอดรถอัจฉริยะแบบจอดได้หลายคัน ชนิดขนย้ายและประกอบด้วยหน่วยแยก (สะดวก ง่ายในการรื้อถอน ขนย้ายและติดตั้ง) โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรกลเพื่อกระบวนการผลิตยางเตรียมพื้นลู่ ลานกีฬาและลานเอนกประสงค์ ณ โถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          ในการนี้ ดร.กรธรรม สถิรกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมการแถลงข่าว ดังกล่าว พร้อมเยี่ยมชมผลงานต่างๆ

 

 

ข่าว / ภาพ: ทิพาพร ภูมิปกรณ์ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 โทร 02 201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์ www.dss.go.th

Facebook  : www. Facebook.com /DSSTHAISCIENCE 

(ข่าวที่ 65/2559) วท. ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร “การขับเคลื่อน Startup & Digital ภูมิภาคเพื่อสร้างฐานสู่ไทยแลนด์ 4.0”

วท. ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

“การขับเคลื่อน Startup & Digital ภูมิภาคเพื่อสร้างฐานสู่ไทยแลนด์ 4.0

 

  

          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายกานต์ ตระกูลฮุน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ประธานภาคเอกชน กลุ่ม D1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ (Innovation & Productivity) และ ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แถลงข่าวร่วมกัน  หัวข้อ “การขับเคลื่อน Startup & Digital ภูมิภาคเพื่อสร้างฐานสู่ไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารอุทยานนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6

          ในการนี้ ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมการแถลงข่าว ดังกล่าว

 

ข่าว / ภาพ: ทิพาพร ภูมิปกรณ์ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 โทร 02 201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์ www.dss.go.th

Facebook  : www. Facebook.com /DSSTHAISCIENCE 

(ข่าวที่ 64/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดห้องปฏิบัติการ ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดห้องปฏิบัติการ

ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 

 

    

          เมื่อวันที่ 4-5 และ 14-15 กรกฏาคม 2559 นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รุ่นที่ 3 และ 4 เข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานคุณค่าทางโภชนาการ และห้องปฏิบัติการกลุ่มงานชีวเคมี เพื่อเป็นการเสริมทักษะให้นักศึกษา เกี่ยวกับวิชาชีวเคมี และจุลชีววิทยาของอาหาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาข้อมูลให้ตรงกับเนื้อหารายวิชาที่เรียนของนักศึกษา 

-------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ: ทิพาพร ภูมิปกรณ์ ภาพ: คุณวุฒิ ลี่แตง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 โทร 02 201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์ www.dss.go.th

Facebook  : www. Facebook.com /DSSTHAISCIENCE  

(ข่าวที่63/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดบ้านบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย โชว์ห้องปฏิบัติการวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน

วศ./ก.วิทย์  เปิดบ้านบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย

โชว์ห้องปฏิบัติการวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน

  

 

          13 กรกฎาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย เรื่องศูนย์วัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน ซึ่งดำเนินงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการทดสอบความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารของห้องปฏิบัติการประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีมาตรฐานการทดสอบเดียวกันและยอมรับผลการทดสอบของประเทศ ซึ่งมีทีมข่าวจากช่อง 7สี เข้าร่วมสัมภาษณ์และบันทึกเทป ณ ศูนย์วัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

          ดร.สุทธิเวช กล่าวว่า ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของเซียน เป็นหน่วยงานในการบริหารราชการภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ  ศูนย์นี้เดิมเป็นกลุ่มงานภาชนะบรรจุอาหารของโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  การแยกตัวออกมาเพื่อให้การดำเนินงานราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดความคล่องตัว  และมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามภารกิจการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านวัสดุสัมผัสอาหาร (ASEAN Food Reference Laboratory for Food Contact Materials) ซึ่ง กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับการรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงนี้จากคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน และคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality : ACCSQ)  เมื่อเดือน กันยายน  พ.ศ. 2557  โดยมีวาระ 5  ปี เพื่อดำเนินงานในด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการทดสอบความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารของห้องปฏิบัติการประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีมาตรฐานการทดสอบเดียวกันและยอมรับผลการทดสอบของประเทศสมาชิก  เป็นการอำนวยความสะดวกในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของอาเซียน ส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้าในอาเซียน  ซึ่งห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านวัสดุสัมผัสอาหารนี้ได้รับการรับรอง  6  ขอบข่าย คือ พลาสติก   โลหะและโลหะผสม เซรามิก แก้ว วาร์นิชและสารเคลือบ และซิลิโคน และในอนาคตจะขยายขอบข่ายวัสดุสัมผัสอาหารประเภทที่นิยมใช้ในเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารต่อไป  เช่น กระดาษ  เป็นต้น 

          ดร.สุทธิเวช กล่าวเพิ่มเติมว่า วัสดุสัมผัสอาหารเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคน ไม่ว่าจะเป็น จาน ช้อน มีด ฯลฯ ทุกอย่างที่มีการสัมผัสกับอาหารจะจัดอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งสิ้น ปัจจุบันทุกประเทศให้ความสำคัญกับวัสดุสัมผัสอาหารอย่างมาก ยอมรับว่าในประเทศไทยตระหนักเรื่องผลิตภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหารมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ พลาสติก เซรามิก แก้ว และสแตนเลส ทางหน่วยงานที่กำกับและดูแลกฎหมายได้แก่ อย. สมอ. เริ่มกำหนดมาตรฐานในประเทศ ซึ่งจะทำให้คนไทยได้ใช้สินค้าที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ส่วนนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะดูแลและกำกับสินค้าไม่ให้อันตรายและเกิดปัญหากับสุขภาพของประชาชน ตอนนี้มีสินค้าวัสดุสัมผัสอาหารจากต่างประเทศที่มีการขายอยู่บริเวณชายแดนถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องระวัง ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการก็เป็นส่วนหนึ่งที่เฝ้าระวังเก็บตัวอย่างจากบริเวณพื้นที่ชายแดน เช่น หม้อก๋วยเตี๋ยว เขียง หม้ออลูมิเนียม ฯลฯ มาตรวจสอบดูว่าสินค้าเหล่านี้มีการควบคุมตามมาตรฐานหรือไม่ การพัฒนาสินค้ามีหลายรูปแบบทางผู้ประกอบการต้องตระหนักดูแลและควบคุมสินค้าให้มีมาตรฐานปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชน ถึงบางรายการจะยังไม่มีมาตรฐานในประเทศไทยก็ควรนำมาตรฐานจากต่างประเทศมาเป็นตัวนำในการควบคุมสินค้า ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้ามาทดสอบมาตรฐานที่ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการได้

          สำหรับรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพกับการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ซึ่งมี ดร. ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึง โครงสร้างพื้นฐาน MSTQ และ ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ่ายทำสกู๊ป เรื่องศูนย์วัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน มีกำหนดออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559

 

 

-----------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 โทร 02 201 7000  โทรสาร 0 2201 7470 

เว็บไซต์ www.dss.go.th Facebook  : www. Facebook.com /DSSTHAISCIENCE  

  1. (ข่าวที่62/2559) วศ. จัดสัมมนา “การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025” ยกระดับการส่งออกไทย
  2. (ข่าวที่61/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ สนองนโยบายนายกฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานแสดงผลงาน วท. และหน่วยงานเครือข่าย ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  3. (ข่าวที่60/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559
  4. (ข่าวที่59/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ 37 หน่วยงานรัฐ-เอกชน เดินหน้า “ประชารัฐร่วมใจยกระดับ โอทอป ด้วย วทน.”
  5. (ข่าวที่ 58/2559) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ
  6. (ข่าวที่57/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ เนคเทค ยกระดับห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
  7. (ข่าวที่56/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการผลิต OTOP ไทยให้ได้มาตรฐาน
  8. (ข่าวที่55/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สนับสนุนผู้ประกอบการภูมิภาค
  9. (ข่าวที่ 54/2559) วศ. จัดอบรมหลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงานและการมาตรฐาน” พัฒนาฝีมือบุคลากร สปป. ลาว
  10. (ข่าวที่ 53/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ