ปฏิทินการทดสอบความชำนาญประจำปี 2566

ความคืบหน้ากิจกรรม

แผนกิจกรรมทดสอบความชำนาญประจำปีงบประมาณ 2566 (รายละเอียด) (ดูแผนออนไลน์)
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญประจำปีงบประมาณ 2566 (รายละเอียด)
ได้รับการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010 (รายละเอียด)