แผนกิจกรรมทดสอบความชำนาญประจำปี

สาขา ตัวอย่าง รหัส รายการ ราคา ปิดรับสมัคร เริ่มกิจกรรม ผู้ประสานงาน
Calibration Temperature T04-2401 Digital Thermometer with probe (Type J)Range: (0 - 200)oC, Resolution: 0.1oC 3,500 15 ม.ค. 2567 01 ก.พ. 2567 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Calibration Mass MA02-2401 Weights of OIML Class F1(1 kg, 2 kg and 5 kg) 2,500 15 ม.ค. 2567 01 ก.พ. 2567 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Calibration Mass MA01-2402 Electronic Balance Capacity: 1210 g, Range: (0 - 1000) g, Resolution: 0.001 g (use standard weight class E2) followed EURAMET cg - 18 3,500 29 ธ.ค. 2566 04 มิ.ย. 2567 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Calibration Mass MA01-2401 Electronic Balance Capacity: 220 g, Range: (0 - 200) g, Resolution: 0.00001 g (use standard weight class E2) followed EURAMET cg - 18 3,500 29 ธ.ค. 2566 01 ม.ค. 2567 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Calibration Electric E02-2401 Digital Multimeter (DMM 6500; 6 1/2 digits) 4,000 15 ม.ค. 2567 01 ก.พ. 2567 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Calibration Volume V01-2401 Volumetric Flask Capacity: 10 ml and 50 ml 2,000 30 พ.ย. 2566 01 ธ.ค. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Calibration Dimensions D09-2401 Ring Gauge Diameter 50 mm 1,500 15 ม.ค. 2567 01 ก.พ. 2567 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Calibration Dimensions D11-2401 Dial Test Indicator (Lever Type) Range: (0 - 1) mm, Resolution: 0.01 mm 1,500 29 ธ.ค. 2566 01 ม.ค. 2567 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Calibration Dimensions D02-2401 Micrometer (Analog) Range: (0 - 25) mm, Resolution: 0.001 mm 1,500 29 ธ.ค. 2566 01 ม.ค. 2567 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Calibration Dimensions D01-2401 Caliper (Digital) Range: (0 - 150) mm, Resolution: 0.01 mm 1,500 29 ธ.ค. 2566 01 ม.ค. 2567 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Calibration Volume V05-2401 Micropipette: 1000 ul 0 29 ธ.ค. 2566 01 ก.พ. 2567 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Calibration Dimensions D07-2401 Steel ruler Range: (0 - 600) mm, Resolution: 0.5 mm 1,500 29 ธ.ค. 2566 01 ม.ค. 2567 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Chemistry Standard solution SS02-2401 Hydrochloric acid (HCl) and Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) 1,200 12 ม.ค. 2567 30 ม.ค. 2567 สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
Chemistry Plastic film PL02-2401 Overall migration into 3% (w/v) acetic acid (ASEAN PROGRAM) Range: (0 - 100) mg/dm2 0 18 มี.ค. 2567 01 เม.ย. 2567 สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
Chemistry Portland Cement CM01-2401 SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, SO3, LOI and IR (pilot study) (For gravimetric method only) 0 29 ก.พ. 2567 27 มี.ค. 2567 สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
Chemistry Carbon and Low alloy steel CL01-2401 C, Cr, Cu, Mn, Ni, P, S and Si (spark emission spectrometer) 3,500 30 พ.ค. 2567 18 มิ.ย. 2567 สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
Chemistry Block rubber BR01-2402 Dirt, Ash, Nitrogen, Volatile matter, Po, PRI, Colour and Mooney viscosity 0 25 เม.ย. 2567 29 พ.ค. 2567 สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
Chemistry Block rubber BR01-2401 Dirt, Ash, Nitrogen, Volatile matter, Po, PRI, Colour and Mooney viscosity 2,000 24 พ.ย. 2566 09 ม.ค. 2567 สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
Environment Water W03-2401 pH - value 1,200 01 ธ.ค. 2566 13 ธ.ค. 2566 สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
Environment Water W01-2401 Chemical Oxygen Demand (COD) 1,200 12 ม.ค. 2567 22 เม.ย. 2567 สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
Environment Water W11-2401 Oil and Grease (pilot study) (For partition-gravimetric method or Soxhlet extraction method only) 0 31 มี.ค. 2567 07 พ.ค. 2567 สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
Environment Water W10-2401 Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 1,200 31 มี.ค. 2567 10 มิ.ย. 2567 สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
Environment Water W08-2401 Total hardness (as CaCO3) and Chlorides (as Cl) 1,500 11 พ.ย. 2566 27 พ.ย. 2566 สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
Environment Water W07-2401 Total Dissolved Solids (TDS) 1,200 12 ม.ค. 2567 25 มี.ค. 2567 สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
Environment Water W02-2401 Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se and Zn) for each element 2,500 01 ธ.ค. 2566 18 ธ.ค. 2566 สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
Environment Water W12-2401 Mercury (Hg) 1,200 01 ธ.ค. 2566 29 ม.ค. 2567 สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
Environment Water W04-2401 Total Suspended Solids (TSS) 1,200 12 ม.ค. 2567 11 มี.ค. 2567 สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
Food Feeding stuffs FA01-2401 Moisture, Protein, Crude fat, Crude fiber and Ash 2,000 12 ม.ค. 2567 22 เม.ย. 2567 สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
Food Starch ST02-2401 Aerobic plate count 1,000 12 ม.ค. 2567 27 ก.พ. 2567 สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
Food Rice powder RP02-2401 Moisture, Protein and Ash 1,500 01 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
Food Flour FL02-2401 Water activity (pilot study) 0 12 ม.ค. 2567 08 ม.ค. 2567 สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
Food Kratom powder KT01-2401 Mitragynine in Kratom (pilot study) 0 27 พ.ค. 2567 27 พ.ค. 2567 สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
Food Flour FL01-2401 Moisture, Protein, Ash and pH - value 1,500 12 ม.ค. 2567 22 ม.ค. 2567 สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
Food Feeding stuffs FA03-2401 Water - soluble chlorides (as NaCl) 1,000 15 ธ.ค. 2566 02 ม.ค. 2567 สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
Food Feeding stuffs FA02-2401 Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, K, Na, Zn and P 2,500 12 ม.ค. 2567 05 ก.พ. 2567 สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
Physics Steel plate SP01-2401 Maximum force, Yield force, Yield strength, Tensile strength and Elongation Range: (50 - 200) kN 2,000 23 ก.พ. 2567 18 มี.ค. 2567 สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
Physics Medical glove RG01-2401 Dimensions (Thickness, Width and Length), Force at break, Tensile strength at break, Elongation at break and Watertightness Range: (5 - 100) N (ISO 11193-1) 1,500 17 พ.ค. 2567 17 มิ.ย. 2567 สุประวีณ์ วงศ์สุโชโต