ติดต่อหน่วยงาน : กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.)

dss map 63
สายรถประจำทางที่ผ่าน : สาย 8, 92, 97, 67, 44, 157, ปอ.509
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ชั้น 6 อาคารหอสมุดฯ กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2201-7125, 0-2201-7134, 0-2201-7165
โทรสาร : 0-2201-7126, 0-2201-7201
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.)

หน่วยงานในสังกัด