ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ลำดับ   เลขที่ มอก. ชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1 มอก. 1141-2565 ถ้วยกระดาษสำหรับเครื่องดื่ม (PAPER CUPS FOR BEVERAGE)
2 มอก. 3363-2565 สารสกัดมะหาด (LAKOOCHA EXTRACTS)
3 มอก. 3373-2565 สารจับตัวน้ำยางธรรมชาติชนิดกรดฟอร์มิก (NATURAL RUBBER LATEX COAGULANT : FORMIC ACID)
4 มอก. 3387-2565 ยางกำบังรังสีสำหรับรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา (RUBBER RADIATION SHIELDS FOR X-RAY AND GAMMA-RAY)
5 มอก. 48-2565 นมข้นหวาน (SWEETNED CONDENSED MILK)
6 มอก. 816-2565 พอลิเอทิลีนเรซิน (POLYETHYLENE RESIN)
7 มอก. 2752
เล่ม 19-2565
วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 19 วิธีทดสอบการขยายตัวของแท่งมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในน้ำ (STANDARD TEST METHOD FOR CEMENT PART 19 TEST METHED FOR EXPANSION OF HYDRAULIC CEMENT MORTAR BARS STORED IN WATER)
8 มอก. 2752
เล่ม 24-2565
วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 24 วิธีทดสอบความอุ้มน้ำของมอร์ตาร์ที่มีส่วนผสมของปูนซีเมต์ไฮดรอลิก (STANDARD TEST METHOD FOR CEMENT PART 24 TEST METHED FOR WATER RETENTION OF HYDRAULIC CEMENT-BASED MORTAR)
9  มอก. 900-2565 ถ่านกัมมันต์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป (ACTIVATED CARBON FOR INDUSTRIAL USES)ACTIVATED CARBON FOR INDUSTRIAL USES)
10  มอก. 13-2566 กรดซัลฟิวริกสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว - กรด (SULFURIC ACID FOR LEAD-ACID BATTERIES) newgifs
11   วิธีทดสอบตะกั่วและแคดเมียมที่ละลายจากภาชนะเซรามิก ภาชนะเซรามิกแก้วและภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร
12   หน้ากากผ้ากรองอนุภาคขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงใช้ซ้ำได้
13   กระจกสำหรับอาคาร: กระจกที่มีสมบัติทำความสะอาดตัวเองชนิดแผ่นเรียบ

  << ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                                         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>