สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต 2567

ลำดับ รายการ ลิ้งค์
1  สปอต ตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริต ตอน สูทพิเศษ https://youtu.be/sGeFOlCbmxs?si=RsMiKGlixOWcGTlj
2  สปอต ตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริต ตอน ภัตตาคารหรู https://youtu.be/UU9SvSIkiHc?si=yimpKfNy5m3zMQ8J
3  สปอต ตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริต ตอน นาฬิกาตัวท็อป https://youtu.be/iPw07VntbII?si=-OsM3M_YgVAMrn3n
4  Motion การ์ตูน ตอน ทุจริตเงินห้อง เท่ากับโกงเพื่อน https://youtu.be/vvaj9fuwatI?si=RrmeytNsdVIn4wDZ
5  Motion การ์ตูน ตอน เงินใครหนอ ขอเอาไปใช้ก่อนได้ไหม https://youtu.be/UfxJdUNCj5Q?si=cSYOSJdkz_Lkb4s0
6  ชีรีย์ ขบวนการใต้โต๊ะ ตอน รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด https://youtu.be/kziRwWyvh2w?si=iD4hMfr6j_SbqNm0
7  ชีรีย์ ขบวนการใต้โต๊ะ ตอน ทุจริตเชิงนโยบาย https://youtu.be/oD5etII27Ac?si=KJjbzlugEYYBw88A
8  คลิปบุคคลต้นแบบ เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ น้องเทนนิส https://youtu.be/394B2Ciq22o?si=KcwkQX41kc948V6J
9  คลิปบุคคลต้นเบบ วัลลพ แก้วอ้น https://youtu.be/zkoGHfcR0Lw?si=mqjXUvqIwIz0xjvo
10  มินิซีรีส์ Bangkok Dystopia ตอนที่ 1 เปิด The Open https://youtu.be/vK5uEzq0ccQ?si=-89EfbK2YWVctFJY
11  มินิซีรีส์ Bangkok Dystopia ตอนที่ 2 โปร่ง clear https://youtu.be/lNpHANJBfFQ?si=nu-EjqNmzB_EwNzC
12  มินิซีรีส์ Bangkok Dystopia ตอนที่ 3 เปลี่ยน Change https://youtu.be/uyPTJ20w6Vg?si=-KTuu-xpg_y1P2qG