ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่211/2562)วศ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การป้องกันเชื้อราและออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก” ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชร

 

B11 1 B11 2

B11 3 B11 4

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย นายสุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ภาคเหนือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การป้องกันเชื้อราและออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก” ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์จักสาน เมื่อวันที่ 18–20 พฤศจิกายน ณ ที่ทำการกลุ่มสิริธรรมภรณ์เสื่อกก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย และวันที่ 21–23 พฤศจิกายน ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมจังหวัดละ 30 คน

          ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผลิตผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นใยธรรมชาติของพืช โดยเฉพาะเส้นใยกก มักจะพบปัญหาใหญ่เรื่องการเกิดเชื้อรากับผลิตภัณฑ์เนื่องจากเส้นใยธรรมชาติของพืชมีความชื้นสูง กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ จึงนำเทคโนโลยีการป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก ไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีอายุการใช้งานนานขึ้นโดยไม่เกิดเชื้อรา ปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ได้สอนการออกแบบผลิตภัณฑ์จักสาน เช่น กระเป๋า หมวก เฟอร์นิเจอร์จักสาน ฯลฯ ให้มีรูปแบบทันสมัยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถนำผลิตภัณฑ์ยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมุล  : สำนักเทคโนโลยีชุมชน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าวที่210/2562)คณะผู้บริหาร วศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

B10 3 B10 2

B10 B10 1 

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุมศึกษาฯ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเทคโนโลยี (ถนนศรีอยุธยา)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : โชติรส ชูจันทร์ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าวที่209/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ หารือเครือข่ายเบทาโกร ผลักดันการนำ NQI ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

 

B9 1 B9 3B9 2 B9 4

3 พฤศจิกายน 2562 นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือข่ายเบทาโกร ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ให้ความสำคัญและมีประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรม อาหารและบรรจุภัณฑ์ เพื่อหารือข้อคิดเห็นในการนำ NQI ไปขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในการร่วมมือกันขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าวที่208/2562)คณะจาก ITRI ไต้หวัน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านระบบอัตโนมัติ

B8 11 B8 12

B8 10 B8 9

2 ธันวาคม 2562 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาราชการแทน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานต้อนรับ คณะจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ITRI) ไต้หวัน และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าวที่207/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

B7 9 B7 11

B7 10 B7 12

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นายมโนวิช เรืองดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มอาหารสุขภาพ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร พร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยเนื้อหาแสดงเกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการ อพ.สธ.-วศ. ในกิจกรรมตามกรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หกในปีงบประมาณ 2561-2562 ได้แก่ กิจกรรมที่ 4: การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร โดย วศ.ให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาวิเคราะห์ ทดสอบคุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบสำคัญในพืชอนุรักษ์ชนิดต่างๆ ที่ อพ.สธ. ให้ความสำคัญ เช่น มะเกี๋ยง มะกิ๊ง น้อยหน่าเครือ ที่เพาะปลูกในแปลงพื้นที่ทดลอง เพื่อการอ้างอิง คัดเลือกสายพันธุ์และวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืชชนิดต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดทำฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การสนับสนุนการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. และเครือข่าย อพ.สธ. การเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ อพ.สธ.-วศ. เป็นต้น

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมุล  : กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

  1. (206/2562)เปิดห้องปฏิบัติการต้อนรับนักเรียน รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน
  2. (ข่าวที่205/2562)อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดงานสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562
  3. (ข่าวที่204/2562)การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  4. (ข่าวที่203/2562)วศ. ร่วมสร้างความเชื่อมั่นประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบไบโอดีเซล B100
  5. (ข่าวที่202/2562)วศ. เปิดอบรมหลักสูตรการประกันคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี
  6. (ข่าวที่201/2562)สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดทำประวัติและผลงานบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการจากอดีต...สู่ปัจจุบัน
  7. (ข่าวที่200/2562)วศ./ก.การอุดมฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้เทคนิค : Molecular Gastronomy”
  8. (ข่าวที่199/2562)บทบาท วศ. ในเวที ASEAN FOOD TESTING LABORATORY เสริมศักยภาพห้องปฎิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน
  9. (ข่าวที่198/2562)การฝึกอบรมหลักสูตร “การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร”
  10. (ข่าวที่197/2562) สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมรับรองตามมาตรฐานฉบับใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ

Page 1 of 146

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th