ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่121/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่ยั่งยืน”

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนา

เรื่อง “การสร้างความตระหนักการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่ยั่งยืน”

rsz img 5245 rsz img 5235

rsz img 5289 rsz img 5293

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการเปิด การสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตะหนักการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่ยั่งยืน” และกล่าวรายงาน โดย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และผู้เข้าร่วมสัมมนาจากห้องปฏิบัติการ ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษากว่า 250 คน ในวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม  ภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

            ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นห้องปฏิบัติการนำร่อง ต้นแบบการจัดการสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย ซึ่งมุ่งหวังให้หน่วยงานทุกภาคส่วน   เกิดความตระหนักถึงความเข้าใจ แนวทางการจัดการสารเคมี ให้แก่บุคลากรทุกระดับ เช่น ในภาคการศึกษา เป็นส่วนผลิตบุคลากร ในการเรียนการสอนด้านห้องปฏิบัติการ มีการใช้สารเคมี จำเป็นต้องปลูกฝัง วินัย ด้านความปลอดภัยของการใช้สารเคมี เป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากร ในการสร้างความสามารถ สำหรับการแข่งขันของประเทศในยุค Thailand 4.0 ด้านการผลิตและบริการให้เป็นมาตรฐานความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประโยชน์จาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่ยั่งยืน และเพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เห็นถึงความสำคัญของการจัดการสารเคมี แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสารเคมี และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำห้องปฏิบัติการเคมี รวมทั้งการออกแบบห้องปฏิบัติการเคมีที่ปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร์บริการส่งเสริมให้สถานประกอบการและหน่วยงานทุกภาคส่วน มีมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี และเข้าใจแนวทางในการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ :  พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่120/2560)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการนำวิทยาศาสตร์ยกระดับสินค้า พื้นที่ภาคกลาง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการนำวิทยาศาสตร์ยกระดับสินค้า พื้นที่ภาคกลาง

rsz s 6713334539570 rsz s 6713334650303

rsz s 6713335077392 rsz 59

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ในพื้นที่ภาคกลางของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในวันที่ 18 กันยายน 2560  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

            ในการนี้ ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมผู้บริหาร นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้การต้อนรับและเสนอผลงานของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ภาคกลางที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ช่วยแก้ไขปัญหา พัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพและได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ประกอบด้วย

กลุ่มสมุนไพรสุวรรณหงส์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรให้ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ได้แก่  สบู่ก้อนกลีเซอรีน แชมพูมะคำดีควาย และแชมพูน้ำมันมะพร้าว

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ได้แก่  สบู่กลีเซอรีนโปรตีนไหม/มะละกอ/มะหาด/มังคุด  แชมพูสุนัข

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจิติมาสมุนไพร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องสำอางสมุนไพรสำหรับทำความสะอาดผิว ได้แก่  สบู่ก้อน กลีเซอรีนมะหาด สบู่ก้อนกลีเซอรีนมะขามป้อม

กลุ่มสมุนไพรรินรณี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องสำอางสมุนไพรสำหรับเส้นผม ได้แก่  สบู่ก้อนกลีเซอรีนสมุนไพร ที่ใช้วัตถุดิบในชุมชนเช่น ฟักข้าว  มะขามผสมนมสด  ใบบัวบก  มังคุด  และว่านหางจระเข้  และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมมะหาด  และแชมพูสมุนไพรมะหาดผสมดอกอัญชัน และทองพันชั่ง  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : วลัยพร ร่มรื่น ภาพ :  สุกฤษ แก้วบุญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่119/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปิดโครงการ การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูป ตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปิดโครงการ การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูป

ตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก

rsz 1img 9711 rsz img 9755

rsz img 9872 rsz img 9758

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการปิด โครงการ การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูป ตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก และกล่าวรายงานโดย ดร.สุมิตรา บุญบำรุง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย กล่าวถึง ความร่วมมือและความสำคัญของโครงการฯ และผู้ประกอบการอาหารSMEs อาหารแปรรูปเข้าร่วมด้วยกว่า 22 ราย ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี

            นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีความรู้ความสามารถในด้านอาหารแปรรูป และระบบ GMP Codex และHACCP มุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญ ความรู้ ความเข้าใจของคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับสินค้าของประเทศ ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งมีมูลค่าเพิ่ม โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก จึงเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้าแต่ละชนิด ของผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูป ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ประสบสำเร็จเกินเป้าหมาย และกรมวิทยาศาสตร์บริการจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในอนาคต

                     ประโยชน์จาการดำเนินโครงฯในครั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูป ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออกของกรมวิทยาศาสตร์บริการจะทำให้สามารถจัดทำระบบมาตรฐาน GMP(Codex) และ/หรือ HACCP เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัย และสามารถนำระบบมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจทั้งในด้านการยกระดับมาตรฐาน และการเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดด้านการส่งออกอาหารต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ :  พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่118/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Japan Food Research Laboratories (JFRL) ประเทศญี่ปุ่น

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะผู้แทนจาก

Japan Food Research Laboratories (JFRL) ประเทศญี่ปุ่น

rsz img 9339 rsz img 9346

rsz img 9601 rsz img 9388

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจาก Japan Food Research Laboratories ( JFRL ) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทั้งนี้คณะผู้แทนจาก Japan Food Research Laboratories ( JFRL )  ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้แก่ ASEAN Center for Food Contact Materials, Section of Functionnal Food, Section of Food Sefety, Section oF Food Sensory Evaluation, Future collaboration discussion ในวันที่ 14 กันยายน 2560ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว  ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ :  พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่117/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ร่วมงานแถลงข่าว พร้อมแสดงศักยภาพในงาน Thai Tech EXPO 2017

วศ./ก.วิทย์ฯ ร่วมงานแถลงข่าว พร้อมแสดงศักยภาพในงาน Thai Tech EXPO 2017

rsz img 4606 rsz img 4612

rsz img 4602 rsz img 4664

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางรัชดา เหมปฐวี เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “Thai Tech EXPO 2017” โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานร่วมจัดงาน ในวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ (รางน้ำ)

การจัดงาน “Thai Tech EXPO 2017”ภายใต้แนวคิด”..เทคโนโลยีไทยก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0..” จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และพัฒนา ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการบริการต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอด และพัฒนาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและต่อยอดการค้าในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นอกจากนี้ยังได้มีนิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2560 ณ Hall 105-106 ไบเทคบางนา

           ในงานแถลงข่าวดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำผลงานตัวอย่างที่จะนำไปแสดงในงาน Thai Tech EXPO 2017 คือ งานวิจัยในการทำเนยมะพร้าว จุดเด่นคือทำจากมะพร้าว 100%  ไม่มีคลอเรสเตอรอล ไม่มีส่วนผสมของสัตว์ เป็นอาหารเจ ใช้ทาขนมปัง เบเกอรี่ ทำน้ำสลัด และผลิตภัณฑ์ไซเดอร์มะพร้าว โดยจุดเด่นคือจากการหมักตามธรรมชาติ ปราศจากไขมัน ไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน (unheated) เหมาะสมกับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย เก็บในตู้เย็น 4-6 องศาเซลเซียส เป็นเครื่องดื่มไขมันต่ำ มีคุณภาพและความปลอดภัย เหมาะกับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนัก รักษารูปร่างให้สวยงาม ซึ่งผลงานทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ เป็นผลงานวิจัยที่ได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ :  สุกฤษ แก้วบุญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่116/2560) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  2. (ข่าวที่115/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ณ สถานีวิจัยลำตะคอง
  3. (ข่าวที่114/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านนวัตกรรมอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ประเทศญี่ปุ่น
  4. (ข่าวที่113/2560)วศ./ก.วิทย์ ปิดโครงการพัฒนาเซรามิกเพื่อการส่งออกกลุ่มภาคกลาง พร้อมประกาศจะดำเนินงานต่อไป
  5. (ข่าวที่112/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมสัมมนาวิชาการ และจัดแสดงนิทรรศการ ภายในงาน “Thailand Lab International 2017”
  6. (ข่าวที่111/2560)อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวเปิดงาน ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 อย่างเป็นทางการ
  7. (ข่าวที่110/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสกลนคร
  8. (ข่าวที่109/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ร่วมงาน STI2017 “ ขุมทรัพย์ STI กับการสร้างนวัตกรรม ”
  9. (ข่าวที่108/2560)วศ./ก.วิทย์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหารในภาคเหนือ
  10. (ข่าวที่107/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ สร้างความเข้มแข็งในด้านเทคนิคทางวิชาการให้กับผู้ประกอบการอาหาร จัดสัมมนา เรื่อง“การใช้สถิติในการวิเคราะห์ผลทดสอบทางประสาทสัมผัสอาหาร”

Page 1 of 54

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2017 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th