หน้าแรก เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ หน่วยงานในสังกัด การให้บริการ อัตราค่าธรรมเนียม ติดต่อเรา

 
...
  • กิจกรรมที่สนใจ
  • ข้อมูลหน่วยงาน
  • Press Release
  • ภาพกิจกรรม
  • การพัฒนาระบบราชการ
การให้บริการ
  • บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ
  • การให้บริการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
http://labthai.dss.go.th
  • ทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการทดสอบและ
    สอบเทียบ
  • บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://siweb.dss.go.th
  • บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
    ห้องปฏิบัติการ

http://blpd.dss.go.th
  • การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • บริการสืบค้น กฎ ระเบียบมาตรฐานการทดสอบ
  • การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
Last month สิงหาคม 2015 Next Month
อา พฤ
week 31 1
week 32 2 3 4 5 6 7 8
week 33 9 10 11 12 13 14 15
week 34 16 17 18 19 20 21 22
week 35 23 24 25 26 27 28 29
week 36 30 31
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการรับรองมาตรฐาน” ณ กลุ่มเฮือนปฏิมา จ.พะเยา           4-5 สิงหาคม 2558 กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการรับรองมาตรฐาน” ณ กลุ่มเฮือนปฏิมา จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นกิจกรรม...

 

ท่านมีความพึงพอใจงานเปิดบ้านกรมวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับใด

มากที่สุด - 33.3%
มาก - 44.4%
ปานกลาง - 11.1%
น้อย - 11.1%
น้อยที่สุด - 0%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 24 ส.ค. 2015 - 06:02
การรับรองความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรฝึกอบรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ระบบเรียนออนไลน์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
การจัดการความรู้กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ | ข่าวรับสมัครงาน | การจัดซื้อจัดจ้าง | ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย | ราชการใสสะอาด | ประมวลจริยธรรม | ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. | คลังความรู้

สาระน่ารู้

สงวนลิขสิทธิ์ 2010 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400โทร +(66) 2201-7000 โทรสาร +(66) 2201-7466 อีเมล์ pr@dss.go.th
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่าข้อมูล ใดๆที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซท์กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเร็วที่สุด

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์