ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

Events Calendar

October 2018
 • Tuesday 16 October 2018 - Wednesday 17 October 2018 08:30am - 04:30pm
  ฝึกอบรม Q001 เรื่อง สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม/สัมมนา
 • Wednesday 17 October 2018 08:30am - 04:30pm
  ฝึกอบรม Q010 เรื่อง ความสอบกลับได้ของการวัด by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม/สัมมนา
 • Thursday 25 October 2018 - Friday 26 October 2018 08:30am - 04:30pm
  ฝึกอบรม Q005 เรื่อง การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคมี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม/สัมมนา
 • Tuesday 30 October 2018 - Wednesday 31 October 2018 08:30am - 04:30pm
  ฝึกอบรม Q004 เรื่อง ข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2017 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม/สัมมนา
footer dssnews