ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

Events Calendar

ฝึกอบรม Q001 เรื่อง สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ
From Tuesday 16 October 2018 -  08:30am
To Wednesday 17 October 2018 - 04:30pm
Hits : 103
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact โทรศัพท์ 0 2201 7460, 0 2201 7453 โทรสาร 0 2201 7461 http://blpd.dss.go.th E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
จำนวนผู้เข้าอบรม 40 คน ต่อ ครั้ง

อัตราค่าลงทะเบียนครั้งละ 3,000 บาท
footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th