ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

Events Calendar

ฝึกอบรม Q010 เรื่อง ความสอบกลับได้ของการวัด
Wednesday 17 October 2018, 08:30am - 04:30pm
Hits : 286
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact โทรศัพท์ 0 2201 7460, 0 2201 7453 โทรสาร 0 2201 7461 http://blpd.dss.go.th E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน ต่อ ครั้ง

อัตราค่าลงทะเบียนครั้งละ 1,500 บาท
footer dssnews