ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

Events Calendar

January 2017
 • Tuesday 10 January 2017 08:30am - 04:30pm
  ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการใช้และการดูแลรักษาพีเอชมิเตอร์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม
 • Wednesday 11 January 2017 08:30am - 04:30pm
  ฝึกอบรมหลักสูตรการทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม
 • Wednesday 11 January 2017 08:30am - 04:30pm
  ฝึกอบรมหลักสูตรแผนภูมิควบคุม (Control Chart) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม
 • Thursday 12 January 2017 - Saturday 14 January 2017 08:30am - 04:30pm
  ถนนสายวิทยาศาสตร์ (วันเด็ก) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  กิจกรรม/นิทรรศการ
 • Thursday 12 January 2017 - Saturday 14 January 2017 08:30am - 04:30pm
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  สัมมนา
 • Tuesday 17 January 2017 - Wednesday 18 January 2017 08:30am - 04:30pm
  ฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อความปลอดภัย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม
 • Thursday 19 January 2017 - Friday 20 January 2017 08:30am - 04:30pm
  ฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางจุลชีววิทยา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม
 • Tuesday 24 January 2017 - Wednesday 25 January 2017 08:30am - 04:30pm
  ฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC 17025 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม
 • Wednesday 25 January 2017 - Friday 27 January 2017 08:30am - 04:30pm
  ฝึกอบรมหลักสูตรการทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม
 • Monday 30 January 2017 08:30am - 04:30pm
  วันคล้ายวันสถาปนากรมฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  กิจกรรม/นิทรรศการ
footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th