ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

Events Calendar

ฝึกอบรม Q004 เรื่อง ข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2017
From Tuesday 30 October 2018 -  08:30am
To Wednesday 31 October 2018 - 04:30pm
Hits : 373
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact โทรศัพท์ 0 2201 7460, 0 2201 7453 โทรสาร 0 2201 7461 http://blpd.dss.go.th E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
จำนวนผู้เข้าอบรม 40 คน ต่อ ครั้ง

อัตราค่าลงทะเบียนครั้งละ 3,000 บาท
footer dssnews