คำแนะนำเว็บไซต์

1. เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer 11 | Browser Google Chrome | Browser Mozilla Firefox | Browser Safari  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องกรุณาใช้ Browser ตามที่กำหนดไว้

2. ท่านสามารถคลิกเลือกทำรายการได้ทั้งเมนูด้านบนหรือเมนูด้านซ้ายได้

3. เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดทำเพื่อรองรับการใช้งานได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4. ท่านสามารถปรับขนาดของตัวอักษรได้ โดยคลิกที่ สัญลักษณ์ "ก+"