ที่ตั้งหน่วยงาน / ติดต่อสอบถาม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่6 กรุงเทพฯ

 


ช่องทางการติดต่อ : 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  |  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 
 
โทรศัพท์  0-2201-7000
โทรสาร  0-2201-7466
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
การเดินทาง
สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS : 
ลงสถานีอนุสาวรีชัยสมรภูมิ ทางออก 1

สายรถประจำทางที่ผ่าน : 
สาย 8, 92, 97, 67, 44, 157, ปอ.8, ปอ.509, ปอ.44, ปอ.67, ปอ.92 และ ปอ.157 


QR Code

facebook twitter youtube line

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ห้อง NESP-209 ชั้น 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40002
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 043-047-400  ต่อ 107 คุณปิยะพร 096-302-8021

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

ชั้น 1 อาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดระยอง
88/8 หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21000
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์ 038-026-931
โทรสาร 038-026-932

ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ชั้น 1 ห้อง A-103 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย
หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์  074-859-534