(ข่าวที่22/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การทบทวนหลักการสำคัญในการตรวจประเมิณ”

วศ. / ก.วิทย์ฯ ยกระดับศักยภาพผู้ตรวจประเมินห้องปฎิบัติการ

 

 

 

 

 

              24 กุมภาพันธ์ 2560 ดร. ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “การทบทวนหลักการสำคัญในการตรวจประเมิน” มุ่งเป้ายกระดับศักยภาพผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถทบทวนหลักการในการตรวจประเมิน เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การประเมินระบบงานห้องปฎิบัติการ โดยมีนางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และ นางพจมาน ท่าจีน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการอบรม มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เป็นผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และคณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 100 คน ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฎิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

            ทั้งนี้ สำนักบริหารและรับรองห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยรับรองรองระบบงานแก่ห้องปฎิบัติการการทดสอบ ผู้จัดโปแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011  ปี 2559 ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลกว่า 100 ห้อง มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญกว่า 3,000 ห้อง จำนวนรายการวัสดุอ้างอิงที่ผลิตขึ้นและนำไปใช้ประโยชน์กว่า 10 รายการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง   ภาพ ปรีชา คำแหง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE