(ข่าวที่17/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วม พิธีตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2560

 

วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วม พิธีตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2560

 

 

 

     

              11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น. นางรัชดา เหมปฐวี เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE