(ข่าวที่3/2560) วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วศ. เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2560)

 

วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วศ. เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2560

 

 

          วันที่ 4 มกราคม 2560 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทีมผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ วศ. เข้าร่วมสักการะ พระภูมิเจ้าที่ พระนารายณ์  และอนุสาวรีย์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม เพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับการปฏิบัติงานวันแรกของปี เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ประจำปี 2560 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

ภาพถ่าย : คุณวุฒิ ลี่แตง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE