(ข่าวที่142/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่เขตหนองแขม บำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าดำ

วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่เขตหนองแขม บำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าดำ

 

 

          ดร.อมรพล  ช่างสุพรรณ  กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คุณพรพิมล ผลอวยพร ประธานชุมชนตลาดหนองแขม เป็นกลุ่มจิตอาสาย้อมผ้าดำให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีกรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่ขนย้ายน้ำย้อมผ้าดำดังกล่าวมาดำเนินการบำบัดอย่างถูกวิธีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมก่อนทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

.......................................................................................

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400