(ข่าวที่128/2559) นักวิทย์ฯ วศ. บัณฑิตคนสุดท้ายของจุฬาฯ รับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวง รัชกาลที่ 9

นักวิทย์ฯ วศ. บัณฑิตคนสุดท้ายของจุฬาฯ

รับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวง รัชกาลที่ 9

 

          16 พฤศจิกายน 2559 นางสาวโอบเอื้อ อิ่มวิทยา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจาก Nation TV สถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี ช่อง 22 โดยนางสาวโอบเอื้อฯ ได้พูดถึงความประทับใจ ที่เป็นบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์รุ่นสุดท้าย ที่รับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวง รัชกาลที่ 9 ประจำปี 2541 พร้อมน้อมนำการปฏิบัติตนในแบบเศรษฐกิจพอเพียง และการเจริญรอยตามพระยุคลบาท ในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในทำงานต่อไป ณ ห้องโถงชั้น 1 หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

 ------------------------------------------------------------------------

ข่าว: จิตลดา คณีกุล  / ภาพ:ทิพาพร ภูมิปกรณ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th

Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.